Naar de navigatie Naar de inhoud

OndernemersKrediet

Ondernemerskrediet

Snel en verantwoord investeren

OndernemersKrediet

 • Altijd een passende financiering
 • Vervroegd aflossen is boetevrij

 • Volledig online af te sluiten
Meetlint

Altijd een passende financiering

Het OndernemersKrediet bestaat uit 3 kredietvormen: een rekening-courantkrediet, een lening en krediet in de vorm van een bankgarantie. Op basis van uw financieringsdoel adviseren wij u welke variant of combinatie het beste aansluit op uw wensen. Bekijk en vergelijk de kredietvormen.

Met een rekening-courantkrediet kunt u doorlopend rood staan op uw zakelijke betaalrekening.

Tot € 25.000,- online aanvragen

Als gevestigd ondernemer (uw onderneming bestaat langer dan 1 jaar) kunt u een OndernemersKrediet afsluiten tussen € 5.000,- en € 75.000,-. Tot € 25.000,- vraagt u direct online aan. Wilt u meer lenen, bestaat uw onderneming korter dan 1 jaar of wilt u een adviseur spreken? Dan bereikt u ons via 088 - 226 26 26. Wij adviseren u graag. Lees hoe het aanvraagproces werkt.

Vervroegd aflossen is boetevrij

U kunt bij ons op elk moment uw volledige krediet aflossen. Dit is altijd boetevrij en geldt voor alle vormen binnen het OndernemersKrediet. Zo leent u nooit langer dan nodig.

Alle kenmerken van het OndernemersKrediet

Wat is het OndernemersKrediet?

Het OndernemersKrediet is een zakelijke financiering waarmee u minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,- kunt lenen. Heeft u al een OndernemersKrediet bij ons? Dan kunt u deze mogelijk verhogen tot € 75.000,-. Het OndernemersKrediet bestaat uit 3 kredietvormen: het OndernemersRekeningCourantKrediet (doorlopend krediet), de OndernemersLening (aflopend krediet) en het OndernemersObligoKrediet (obligokrediet). Op basis van uw leendoel adviseren wij u welke variant of combinatie ervan u kunt afsluiten. Hieronder vindt u de specificaties van elke kredietvorm.

Bij een aflopend krediet krijgt u in één keer het totale bedrag op uw rekening. Daarna betaalt u elke maand een vast bedrag dat tijdens de looptijd van uw lening gelijk blijft. Dit bedrag bestaat voor een deel uit rente over het geleende bedrag en voor een deel uit terugbetaling van de lening. Na de afgesproken termijn heeft u uw lening afbetaald.
Bij een Obligokrediet krijgt u geen geld ter beschikking, maar stelt de bank zich garant voor een verplichting die u tegenover derden heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een huur- of betaalgarantie.
Een lening waarbij u altijd extra geld kunt opnemen. Zodra u geld opneemt, begint u met terugbetalen. Het terugbetaalde geld kunt u later weer opnemen.
Is hetzelfde als kredietlimiet. Het bedrag dat u maximaal kunt rood staan of opnemen van uw rekening.

Ondernemers- RekeningCourantKrediet

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is een doorlopend krediet. Hiermee kunt u doorlopend rood staan op uw zakelijke rekening. U kunt voor onbepaalde duur tot aan de limiet bedragen opnemen en aanvullen. Handig als u extra financiële ruimte nodig heeft. Of als u uw crediteuren vooruit wilt kunnen betalen.

OndernemersLening

De OndernemersLening is een aflopende lening. U financiert hiermee een investeringsbehoefte voor een lange termijn. Bijvoorbeeld voor uw inventaris of de verbouwing van een bedrijfspand. U ontvangt het bedrag in één keer op uw zakelijke betaalrekening en betaalt elke maand een vast bedrag terug. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. U spreekt met ons af wanneer u de lening helemaal heeft terugbetaald. De looptijd van de lening hangt af van het doel waarvoor u wilt lenen en is minimaal 36 en maximaal 60 maanden.

OndernemersObligoKrediet

Een OndernemersObligoKrediet is een lening in de vorm van een bankgarantie. Dit betekent dat de bank garant staat voor een zakelijke financiële verplichting die u heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een huur- of betaalgarantie. Kunt u uw financiële verplichting niet nakomen? Dan keert de bank het bedrag uit aan de begunstigde en ontstaat er een lening in de vorm van een rekening courant.

Voor wie?

 • Voor alle zakelijke klanten, dus ook voor startende ondernemers. Met uitzondering van verenigingen en stichtingen.

 • Heeft u geen zakelijke rekening bij ABN AMRO? U vraagt deze in 5 minuten online aan. Bekijk onze zakelijke rekeningen.

Voorwaarden

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen verschilt per kredietsoort:

Soort OndernemersKrediet Minimaal Maximaal
OndernemersRekening-CourantKrediet € 5.000,- Voor alle kredietvormen geldt:
 • Starter*: € 25.000,-
 • Gevestigd ondernemer**: € 50.000,-
 • Gevestigd ondernemer met een bestaand OndernemersKrediet***: € 75.000,-
OndernemersLening € 10.000,-
ObligoKrediet € 5.000,-
 • * Korter dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK

  ** Langer dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK

  *** Heeft u al een OndernemersKrediet? Dan is dit mogelijk te verhogen tot € 75.000,-. Dat is het maximale bedrag voor het totaal aan kredietlimieten. Bel met een van onze adviseurs over de mogelijkheden via 088 - 226 26 26.

 • Wilt u meer lenen of heeft u andere wensen? Voor grotere leningen is er het BedrijfsKrediet. Bel voor uw mogelijkheden naar 088 - 226 26 26.

Bestedingsdoelen

Omdat er verschillende financieringsvormen mogelijk zijn binnen het OndernemersKrediet, vragen wij u tijdens het aanvraagproces waar u de lening voor nodig heeft. Aan de hand daarvan adviseren wij u welk type lening of combinatie hiervan het beste past bij uw specifieke leendoel(en):

 • Het OndernemersRekeningCourantKrediet is het meest geschikt voor:

  • extra financiële ruimte

  • het (vooruit)betalen van uw crediteuren en/of voorraad

 • Een OndernemersLening is het meest geschikt voor de aanschaf van:

  • inventaris

  • bedrijfs- en/of kantoorapparatuur

  • een bedrijfspand (koop of huur), of de verbouwing ervan 

 • Het OndernemersObligoKrediet is geschikt voor situaties waarin u het risico dat u niet betaalt of levert wilt afdekken naar uw klant. De garanties die het meest worden aangevraagd zijn:

  • huurgarantie

  • betalingsgarantie

  • vooruitbetalingsgarantie

  • uitvoeringsgarantie

Rente

Wij stellen de (vaste en variabele) rente tijdens de aanvraag voor u vast. De hoogte van de rente is afhankelijk van de kredietlimiet, de branche waarin uw onderneming actief is, hoe ervaren u bent als ondernemer en hoe lang uw onderneming bestaat. Hieronder vindt u de standaard tarieven voor onze kredietvormen.

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:

  Bij een rekening-courantkrediet betaalt u een variabele rente over het deel dat u heeft opgenomen en dus rood staat. 

  Kredietlimiet Rentetarief minimaal Rentetarief maximaal
  Van €5.000,- tot €9.999,- 7,9%
  13,2%
  Van €10.000,- tot €14.999,- 7,4% 12,7%
  Van €15.000,- tot €24.999,- 7,2% 12,5%
  Van €25.000,- tot €75.000,- 7,0%
  12,3%
 • OndernemersLening:

  Bij de OndernemersLening betaalt u een vaste rente.

  Kredietlimiet Rentetarief minimaal Rentetarief maximaal
  Van €5.000,- tot €9.999,- 6,9%
  12,2%
  Van €10.000,- tot €14.999,- 6,4%
  11,7%
  Van €15.000,- tot €24.999,- 6,2% 11,5%
  Van €25.000,- tot €75.000,- 6,0%
  11,3%
 • Obligokrediet:

  U betaalt binnen het ObligoKrediet geen rente over het garantiebedrag zolang hier geen aanspraak op wordt gemaakt. Als de garantie wel wordt geclaimd, betaalt de bank het bedrag uit aan de begunstigde. Het uitbetaalde bedrag brengen wij daarna in mindering op uw zakelijke betaalrekening. Zo ontstaat er een rekening-courant waarover u rente betaalt. De standaard rentetarieven voor het Obligokrediet zijn hetzelfde als de tarieven voor het OndernemersRekeningCourantKrediet.

Kosten

Behalve de kosten voor rente betaalt u nog andere kosten.

 • Ondernemerskrediet: 

  Bij het afsluiten van één van de Ondernemerskrediet producten betaalt u behandelingskosten:

  Als u langer dan 1 jaar bij ons bankiert Als u korter dan 1 jaar bij ons bankiert en/of wij hebben aanvullende cijfers nodig
  Zonder persoonlijk contact met een medewerker (internet) €49,- Niet van toepassing
  Met persoonlijk contact €149,- €399,-*
  *Levert u de jaarcijfers aan via de Standaard Bedrijfsrapportages (SBR)? Dan krijgt u een korting van €250,- op de behandelingskosten.

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:

  Bij een OndernemersRekeningCourantKrediet betaalt u naast de behandelingskosten ieder kwartaal bereidstellingsprovisie. De provisie is 0,375% van het niet gebruikte deel van uw krediet.

 • Obligokrediet:

  Bij een ObligoKrediet betaalt u naast de behandelingskosten jaarlijks garantieprovisie. Bekijk voor deze en andere provisies de Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2017 (pdf, 69kB).

Maximale leeftijd

 • Aanvragen kan tot uw 70e levensjaar

 • Er bestaat geen maximale leeftijd voor het gebruik van het OndernemersKrediet.

Aflossen

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:
  U betaalt het krediet terug door het bedrag dat u rood staat op uw zakelijke betaalrekening aan te vullen. U kunt daarna weer opnieuw tot aan de aangevraagde kredietlimiet opnemen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

 • OndernemersLening:
  U betaalt de lening maandelijks terug via automatische incasso. U betaalt een vast bedrag en bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. U kunt uw lening tussentijds volledig aflossen. Vervroegd aflossen kost u niets.

 • OndernemersObligoKrediet:
  Als de garantie terecht wordt geclaimd, brengen wij het uitbetaalde bedrag in mindering op uw zakelijke rekening. Hiermee ontstaat er een betalingsverplichting in de vorm van een rekening-courantfaciliteit (ObligoKrediet).

Looptijd

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:
  Er is geen maximale leeftijd voor het gebruik van dit krediet. Er is dan ook geen einddatum voor wanneer het moet zijn terugbetaald. Wel is het verstandig uw kredietlimiet te verlagen of op te heffen als u een inkomensterugval verwacht. Bijvoorbeeld als u gaat stoppen met werken. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

 • OndernemersLening:
  De looptijd van deze lening is minimaal 36 en maximaal 60 maanden.

 • OndernemersObligoKrediet:
  De looptijd van dit krediet is afhankelijk van de duur van de garantie. Wordt de garantie geclaimd? Dan ontstaat er een schuld aan de bank die terugbetaald moet worden.

Beëindigen

 • OndernemersRekeningCourantKrediet:
  U kunt dit krediet op elk moment beëindigen als het saldo op uw zakelijke rekening positief is. Heeft u een negatief saldo? Dan moet u dit eerst aanvullen. Neem hierna altijd even contact op met onze adviseurs, zodat uw lening ook administratief beëindigd wordt. Aflossen is boetevrij.

 • OndernemersLening:
  U kunt uw OndernemersLening op elk gewenst moment beëindigen door deze in zijn geheel af te lossen. Dit doet u door het resterende bedrag te storten op het contractnummer van de lening. Neem hierna altijd even contact op met onze adviseurs, zodat uw lening ook administratief beëindigd wordt. Eerder aflossen is boetevrij. U zit niet vast aan de afgesproken looptijd.

 • Het OndernemersObligoKrediet eindigt als:

  • de persoon of onderneming aan wie de garantie is verstrekt hier geen gebruik meer van wil maken en de garantie teruggeeft aan de bank. Pas als wij de originele bankgarantie terugkrijgen, kunnen wij het obligokrediet beëindigen.

  • u of wij het krediet willen beëindigen, maar de garantie willen laten bestaan. U moet er dan wel voor zorgen dat het garantiebedrag op uw zakelijke rekening van ABN AMRO staat. Wij blokkeren dit bedrag totdat de garantie is beëindigd.
  • u het OndernemersObligoKrediet aan ons heeft terugbetaald.

Risico's

Elke lening die u afsluit, moet u ook weer terugbetalen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor u te weinig inkomsten heeft om de rente en aflossing van uw lening te betalen. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, verslechterde bedrijfsresultaten of de beëindiging van uw onderneming. Wilt u weten wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn of hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Neemt u dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs via 088 - 226 26 26.

Registratie bij het BKR

ABN AMRO is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar melden en toetsen wij elke kredietaanvraag. Zo controleren wij of het krediet dat u bij ons aanvraagt verantwoord is voor u en voor ons. De BKR-registratie is verplicht voor leningen aan een:

 • eenmanszaak*

 • vennootschap onder firma*

 • commanditaire vennootschap*

 • maatschap*

  * waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

  Uitzondering: bij een rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, stichting of vereniging waarvoor een natuurlijk persoon zich hoofdelijk aansprakelijk stelt) wordt het krediet pas gemeld zodra er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan 70 dagen.

Vragen of advies?

Wilt u meer weten over een OndernemersKrediet of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Overal antwoord op uw vraag

Via Twitter, Facebook en WhatsApp

Zakelijk contact via Whatsapp

Heeft u geen tijd ons te bellen voor uw vragen? Onze zakelijk specialisten staan ook voor u klaar via Twitter, Facebook en WhatsApp. Wel zo makkelijk.