Sectorprognose - Chronisch tekort aan vakmensen beperkt groei
Zakelijke dienstverlening

Chronisch tekort aan vakmensen beperkt groei

De economische seinen staan op groen en de zakelijke dienstverleners liften mee op de groei van de Nederlandse economie. Toch heeft het succes ook een keerzijde. De vraag naar personeel is zo groot dat de belangrijkste spelers in de zakelijke dienstverlening, de uitzendbureaus, moeite hebben geschikt personeel te vinden. 

Met name de vakman (m/v) is maar beperkt voorhanden. Dit vormt een serieuze belemmering voor de groei: niet alleen voor uitzendbureaus, maar ook voor de sectoren die zij van personeel moeten voorzien. ABN AMRO verwacht dat de zeer cyclische uitzendbranche zelf door dit tekort komend jaar mogelijk tot honderden miljoenen extra omzetgroei mist.

Ondernemersvertrouwen is groot

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2%. Dit jaar is de groei nog sterker. De zakelijke dienstverlening profiteert daar duidelijk van. Het was de afgelopen jaren de sterkst groeiende sector in de Nederlandse economie. Ook de komende jaren heeft de zakelijke dienstverlening volgens ons de wind mee.

De verbeterde economische omstandigheden komen duidelijk tot uiting in het aantal faillissementen. Deze zijn op jaarbasis inmiddels gedaald naar 707. Ook het ondernemersvertrouwen is zeer hoog.

De zakelijke dienstverlening als geheel liet de afgelopen vijf jaar een toename van de werkgelegenheid zien. Deze kwam echter vrijwel geheel voor rekening van de uitzendbranche. De overige grote subsectoren hadden te maken met een afname van de werkgelegenheid. Dit zijn voornamelijk naijleffecten van de economische crisis van 2008. De laatste jaren neemt de werkgelegenheid weer toe in de meeste branches.

Ontwikkeling per branche

Binnen de sector is er sprake van verschillende groeipaden. Organisatieadviesbureaus en uitzendbureaus groeien dit jaar bijvoorbeeld met 6%, maar de beveiligingsbranche ‘slechts’ met 2,5%. Hieronder ziet u staat de omzetontwikkeling van de verschillende branches over een langere periode weergegeven. Er valt duidelijk te zien dat vooral de uitzendbranche over een periode van 14 jaar excelleert en meer dan verdubbelt in omzet, terwijl de accountants in diezelfde periode met slechts 20% zijn gegroeid.