Goed team is cruciaal voor startup succes
Ondernemersverhalen: Technologie, media & telecom

Goed team is cruciaal voor startup-succes

Hij maakte veel cruciale digitale oer-ontwikkelingen van nabij mee. Stond met zijn neus vooraan toen Nokia te traag en weinig innoverend reageerde op de eerste Iphone. En met Nimbuzz bood hij honderden miljoenen smartphonegebruikers in Azië allerlei slimme mogelijkheden. Nu helpt Evert Jaap Lugt (59) als ervaringsdeskundige startups hun weg te vinden: sinds 2017 is hij managing director van incubator YES!Delft, verbonden aan de TU Delft.

YES!Delft traint ondernemerschap en helpt streng geselecteerde startups met een ecosysteem, vooral bij het zoeken naar funding en talent. Een vruchtbare aanpak, want het succespercentage ligt flink boven het Nederlands gemiddelde. Van de 235 begeleide startups (sinds 2005) zijn er 60 onsuccesvol, failliet of gestopt, en 175 succesvol. Tien startups maakten zelfs een exit; werden overgenomen door grote ondernemingen. Nieuwste wapenfeit: YES!Delft staat in de top 5 van de UBI Global-wereldranglijst 2019 van de beste universiteit-gelieerde incubators.

Evert Jaap Lugt is blij met die eervolle plek, al kan hij die ook relativeren. ´De incubator van Massachusetts Institute of Technology heeft bijvoorbeeld niet mee gedaan. Hadden ze geen behoefte aan.´

Serieel entrepreneur

EJ, zoals hij zichzelf noemt, is master of science industrial engineering (afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven) en geniet bekendheid als serieel entrepreneur; hij is founder van negen technology startups, waarvan er drie een exit maakte. De bekendste is Nimbuzz, begonnen als een chat-app voor mobiele telefonie en ontwikkeld tot een platform dat wereldwijd 200 miljoen gebruikers telde toen Lugt het voor € 137 miljoen in 2014 verkocht aan een Britse internetbedrijf.

Lugt is boksliefhebber, hij is een coach die de vechters in de ring aanmoedigt en aanwijzingen geeft. ‘Een goed team is een cruciale succesfactor. Bij de startups die het niet gered hebben, is de oorzaak daarvan in 23 procent van de gevallen te herleiden tot teamproblemen. Vandaar dat YES!Delft veel aandacht besteedt aan de opbouw van het team. En bijvoorbeeld als toelatingseis stelt dat er minstens twee founders zijn. Een eenling kan trouwens in ons speciale co-lab een co-founder vinden.’

Valideren is cruciaal

Wat is Lugts favoriete lesson learned voor startups? Hij pakt twee koffiemokken: A en B. ‘Je zit op punt A als je een idee hebt, waarvan je denkt dat het een succes kan worden. Veel mensen vergeten zo’n aanname te valideren, oftewel te onderzoeken of je idee ook echt een probleem oplost. Je moet zo snel mogelijk van A naar B gaan, door een minimum viable product op de markt te brengen, waarna je de data die je eerste klanten genereren, analyseert.’ Zet een derde koffiemok op tafel. ‘Pas als je bij B bent aangekomen, kun je zien waar je naartoe moet, en dat kan best eens C zijn; een ander product voor een andere doelgroep.’

Validationlab

De startups van YES!Delft kunnen hun ideeën en oplossingen toetsen in validationlabs die samenwerken met TU Delft, zoals The Green Village en Robovalley. Niet blind naar dezelfde richting blijven rennen vergt flexibiliteit en ondernemers-intuïtie; van het foundersteam, maar vooral ook van investeerders. Lugt: ‘Het is wel eens lastig om als founder iedereen, ook investeerders, ervan te overtuigen dat punt B een pivot point is. Ik kan zelfs bij Nimbuzz achteraf aanwijzen waar ik eigenlijk eerder van koers had moeten veranderen. Dat soort leermomenten en ervaringen breng ik in als managing director van YES!Delft.’

Grote rol voor corporates

Lugt ziet in het ecosysteem rond YES!Delft, met daarin kennisinstituten als TU Delft, TNO, overheden als de gemeente Delft, service partners en investeerders, ook een heel belangrijke rol voor corporates weggelegd. (Eén daarvan is ABN AMRO.) Die grote ondernemingen willen en moeten mee met de grote technologische innovaties van de digitale revolutie. ‘Zo niet, dan verliezen we in Nederland en Europa te veel terrein op Amerika, Azië en China. Innovatie kan alleen succesvol zijn als de top van de onderneming er niet alleen van overtuigd is, maar de noodzaak tot innoveren met iedere vezel leeft.’

‘YES!Delft helpt corporates bij innovatieprocessen, aan de andere kant kijken corporates naar onze startups; en ze vragen zich af: wat kunnen we daarmee, is het interessant ze te kopen, of wellicht om mensen over te nemen? Eline Vrijland-Beest heeft bijvoorbeeld met hulp van YES!Delft een smart device tegen apneu ontwikkeld, en haar bedrijf NightBalance is door Philips overgenomen.’

"Innovatie kan alleen succesvol zijn als de top van de onderneming er niet alleen van overtuigd is, maar de noodzaak tot innoveren met iedere vezel leeft."

MKB óók belangrijk voor YES!Delft

Middelgrote en kleine bedrijven hebben moeite met innovatie, vertelt Lugt, in die zin dat ze minder financiële armslag hebben om te experimenteren, de return of investment kan niet te lang op zich laten wachten. Aan de andere kant: door hun kleinere schaal kunnen ze eerder aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe businesscases uitproberen, simpelweg omdat er minder mensen overtuigd hoeven te worden. Lugt: ‘YES!Delft vindt het MKB belangrijk en is bezig met het ontwikkelen van een propositie voor dat soort ondernemingen.’

Haagse Digital Hub

De focus areas van YES!Delft zijn: Artificial Intelligence, Aviation, Biotech, Blockchain, Clean Tech, Complex Tech, Education Tech, Medtech en Robotics. Welke gebieden moeten nog méér focus krijgen dan nu? Lugt ziet met pijn in het hart dat Europa flink achter loopt bij Amerika en China qua ontwikkeling van Artificial Intelligence. ‘Op de TU Delft is er aardig wat aandacht voor, maar een master Artificial Intelligence kun je er nog niet halen.’ Met de onlangs opgerichte Digital Hub in Den Haag, die zich bezighoudt met Artificial Intelligence en blockchain, hoopt YES!Delft samen met corporates en kennispartners een steentje bij te dragen aan de versteviging van de AI-positie van Nederland en Europa.

Een ander terrein waar Europa moet oppassen voor een te grote afhankelijkheid van andere regio’s, vindt Lugt, is de ontwikkeling van batterijen, cruciaal voor de energietransitie. ‘Als Aziatische bedrijven straks monopolisten zijn, dan is bijvoorbeeld de hele Europese auto-industrie van hen afhankelijk. Dat zou je niet moeten willen. We moeten veel meer doen aan batterijmanagement.’

Kwantumcomputer

Eén van de onderzoeksterreinen waarin Nederland meedoet in de kopgroep, vindt Lugt, en waarover hij gedetailleerd en enthousiast kan vertellen, is de ontwikkeling van de kwantumcomputer. ‘Als je de kans krijgt: ga in een van de laboratoria van de TU Delft kijken: het is zéér indrukwekkende techniek, met al die koelinstallaties.’

Strijd tegen klimaatverandering

Een ander terrein is Carbon Tech, technologie die helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Lugt: ‘We onderzoeken met YES!Delft of de tijd rijp is voor een CO2-hub, wat mij betreft het liefst in Rotterdam. Dat zou dan een ecosysteem moeten worden van kennispartijen en grote ondernemingen rond startups die, gebaseerd op state of the art kennis, manieren zoeken om CO2 uit de lucht te benutten als grondstof voor producten of diensten. Een consortium van doeners, op zoek naar marktkansen, – dat sluit goed aan bij Nederlands en Europees innovatiebeleid.’