Arbeidsmarkt is groter voor mannen dan voor vrouwen
Rapport: Leisure

Arbeidsmarkt is groter voor mannen dan voor vrouwen

Vrouwen zoeken hun werk maar liefst 21 kilometer dichter bij huis dan mannen. Hun arbeidsmarkt omspant daardoor letterlijk slechts een derde van het oppervlak van mannen, ongeacht verschillen in opleiding en leeftijd. Dit blijkt uit een analyse van ABN AMRO over vacatures en werkzoekenden.

In een kleinere arbeidsmarkt is de kans groter dat vrouwen hun droombaan mislopen, omdat die simpelweg buiten hun zoekradius ligt. Door dichter bij huis te solliciteren leveren vrouwen inkomen in, maar ze krijgen er meer welzijn voor terug. Dit laatste geldt met name voor moeders met jonge kinderen.

Werkgevers zullen in deze uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt bewust moeten worden van het feit de arbeidsmarkt rondom hun vestigingslocatie mogelijk niet ideaal is. Om toch personeel te vinden in deze uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt, moeten werkgevers proberen werknemers te werven die verder weg wonen of hun locatie heroverwegen.

Dit is nodig omdat een gebrek aan beschikbaar personeel inmiddels de grootste remmende factor is om te investeren en te groeien, zoals werkgeverenquêtes laten zien. Een chauffeur, bouwvakker, kok of IT-specialist is nauwelijks nog te vinden. De arbeidsmarkt is inmiddels zo krap dat voor elke openstaande vacature slechts 1,7 werkzoekenden in de markt zijn.

Nederland heeft niet één arbeidsmarkt

De krapte-indicator van het CBS (1,7) verhult grote regionale verschillen, zowel in beschikbare banen als in het aanbod van werk, door Nederland als één grote arbeidsmarkt te beschouwen. De omvang van regionale arbeidsmarkten wordt bepaald door de afstand die een werkzoekende bereid is af te leggen voor een gewenste baan.

Anders gezegd: zelfs als er voor het beroep verpleegkundigen in Nederland precies evenveel vacatures als werkzoekenden zouden zijn, dan nog kan het gebeuren dat geen van de vacatures vervuld raakt, als die vacatures verder weg liggen dan werkzoekenden bereid zijn te reizen (of verhuizen). Ook de praktijk laat zien dat de reisbereidheid voor het vinden van werk sterk varieert. Iemand uit Leeuwarden die werk zoekt als verpleegkundige, zal een vacature bij een ziekenhuis in Vlissingen niet snel vervullen.

Werkgevers en werkzoekenden bereiken elkaar niet

Door die verschillen in reisbereidheid, was het in Noord-Brabant vorig najaar ondoenlijk om een vrachtwagenchauffeur voor binnenlandse vracht te vinden, terwijl in Friesland juist meer chauffeurs waren dan vacatures. Wie op zoek is naar een geschikte thuiszorgmedewerker, die kan maar beter niet in Utrecht gevestigd zijn, want daar is de krapte enorm, terwijl er in Zuid-Holland op datzelfde moment juist meer gezocht werd naar een baan in de thuiszorg dan er vacatures waren. Voor beroepen zoals pedagoog, carrosseriebouwer of metselaar gelden eveneens grote regionale verschillen in krapte.

Om op basis van de reisafstand lokale arbeidsmarkten te identificeren, hebben we een open database van het UWV geanalyseerd. Ons volledige onderzoek is in de bijlage te vinden.

Meer informatie

Lees het volledige rapport 'Arbeidsmarkt is groter voor mannen dan voor vrouwen (pdf, 254kB)'.