True Cost Accounting
Rapport: Food

True Cost Accounting: de werkelijke kosten van ons voedsel

Methoden die de maatschappelijke kosten van producten in harde euro’s laten zien, ontwikkelen zich snel. Dit stelt bedrijven uit de voedingssector in staat om gericht duurzamer te produceren. En consumenten krijgen hiermee inzicht in wat een product werkelijk kost. Ze zijn echter terughoudend om deze kosten te betalen, zo blijkt uit onderzoek.

De werkelijke prijs

De prijs die de consument in de winkel voor voedsel betaalt, is niet de werkelijke prijs. Deze ligt meestal hoger. Kosten van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot of het verlies van biodiversiteit worden afgewenteld op de maatschappij en zitten niet in de prijs van het product. Het zou eerlijker zijn om deze kosten wel in de prijs mee te nemen. Dit is de kern van een nieuwe benadering rond de verduurzaming van ons voedselsysteem: True Cost Accounting.

Externe kosten berekenen: True Cost Accounting

Het kwantificeren en in geld uitdrukken van de negatieve effecten van ons voedselsysteem staat in de belangstelling. Universiteiten, bedrijven en maatschappelijke instellingen onderzoeken methoden om de werkelijke prijs van voedsel te bepalen. Daarvoor gebruiken ze namen als True Pricing of Full Cost Accounting. In deze publicatie noemen wij het True Cost Accounting of TCA. Al deze methoden zoeken naar het antwoord op dezelfde vraag, namelijk: wat is de werkelijke prijs van een product als je óók een prijskaartje hangt aan het zuiveren van vervuild oppervlaktewater, de schade van CO2-uitstoot die bij productie vrijkomt of de kosten voor medische zorg als gevolg van ongezonde voeding?

De werkelijke prijs ligt doorgaans hoger dan de simpele optelsom van de kosten die nu tot een bepaalde eindprijs leiden. Men kan dus aan een appel, vlees en een chocoladereep een ander prijskaartje hangen dan de consument in de winkel ziet. De TCA-methode maakt eerst inzichtelijk welke bijkomstige elementen nu niet in de prijs van een product zitten. Vervolgens worden deze elementen in geld uitgedrukt en bij de prijs van een product opgeteld. Dit kan eveneens worden gedaan op bedrijfsniveau. In dat geval gaat het om een maatschappelijke verlies- en winstrekening van een bedrijf of bedrijfsonderdeel

Beschikbaarheid grondstoffen onder druk

De komende vijf jaar neemt volgens ons het belang en de toepassing van TCA in de agrifoodsector sterk toe. Dit wordt vooral gedreven door de bewustwording dat grondstoffen schaars worden en de druk op het milieu moet verminderen. Het wordt van strategisch belang voor de agrifoodsector om goed te kijken naar de beschikbaarheid en eerlijk gebruik van vitale hulpbronnen zoals bodem, water, mineralen en energie.

TCA-berekeningen bieden consumenten het inzicht om meer weloverwogen aankoopkeuzes te maken en bedrijven de kennis om duurzamer te produceren.

Meer weten?

Lees ons rapport: True Cost Accounting: de werkelijke kosten van ons voedsel (pdf, 3.5MB)