Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Enthousiasme voor circulaire economie neemt toe

Product-as-a-Service (PaaS)

Groei naar een circulair businessmodel

Steeds meer producten worden als dienst aangeboden, dit wordt ‘Product-as-a-Service’ (PaaS) genoemd. Met kennis en financiering brengt ABN AMRO deze ontwikkeling in een stroomversnelling.

Zo kunnen we u helpen

icoon

Kennis

 • Onze PaaS-desk is bekend met de uitdagingen van PaaS en doet er ook zelf regelmatig onderzoek naar
 • Onze PaaS-experts weten de weg
 • Vele PaaS ondernemers gingen u al voor
icoon

Uitgebreid netwerk

 • Om u te helpen bij risicobeheersing kunnen wij u doorverwijzen naar professionele marktpartijen
 • Wij hebben de afgelopen jaren veel marktkennis opgebouwd en hebben partnerships opgezet
 • We werken samen met advocatenkantoor Nauta Dutilh. Zo kunt u juridisch advies krijgen over uw PaaS-contracten.
icoon

Financiering

 • Financiering van PaaS businessplannen is vaak een grote uitdaging
 • Als PaaS-ondernemer zoekt u een bank die begrijpt wat er nodig is
 • Onze PaaS-experts kennen de financieringscondities en weten wat we als bank kunnen financieren

De kansen van PaaS

U breidt uw dienstverlening uit

Met een PaaS businessmodel gaat u meer klanten bedienen, meer services bieden en dus uw klanten meer ontzorgen. Dat levert langdurige klantrelaties op.

U biedt een voordelig alternatief

In plaats van een eenmalige grote investering betaalt de klant een vast bedrag per maand. Dat levert u stabiele en voorspelbare inkomsten op.

U bevordert circulariteit

Producten keren weer bij de ondernemer terug, worden gereviseerd en komen weer in het economisch verkeer. Dit bevordert de levensduur van het product en dus de circulariteit van de economie.

Afschrijving uitgestelde rentes en provisies rekening-courant krediet in december 2021

Bent u klaar voor PaaS?

U bent klaar voor PaaS als u aan deze criteria voldoet:

 • In uw aanbod aan uw klanten is een fysiek en tastbaar product verwerkt
 • In uw aanbod aan uw klanten is een service en/of dienst verwerkt
 • Als aanbieder blijft u eigenaar van het product. Het product wordt in geen geval juridisch eigendom van uw klant
 • De gebruiker betaalt voor de dienst(en), incl. het gebruik van het product
 • Na de gebruiksfase komt het product altijd terug bij u als PaaS aanbieder
 • U levert als PaaS aanbieder hiermee een bijdrage aan de circulaire economie
PaaS-desk

Onze PaaS-desk

Wilt u aan de slag met PaaS als circulair verdienmodel? Neem contact op met de PaaS-desk van ABN AMRO. Wij zijn er niet alleen voor de financiering, maar bieden expertise, tools, en een netwerk waarmee u uw voordeel kunt doen.

Kopgroep Circulair Financieren

Baanbrekende innovatie heeft kennis, expertise en netwerk nodig om op te schalen. Vandaar hebben Invest-NL en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorhoede uit de financiële sector bijeengebracht. ABN AMRO is deelnemer van deze Kopgroep. Ons doel is helder: Nederland koploper maken in de circulaire economie van de toekomst, circulair financieren is de norm in 2030.


Ondernemersverhalen

De circulaire transitie van Auping

Als je pioniert, heb je nog niet alle antwoorden

Triboo

Een psycholoog en een verhuizer die samen een bedrijf starten in circulaire kantoorinrichting

Product-as-a-Service geeft impuls aan de circulaire economie

Steeds meer producten kunnen als dienst worden aangeboden, dit wordt ‘Product-as-a-Service’ genoemd

Veelgestelde vragen over PaaS

De trend ‘van bezit naar gebruik’ is een van de belangrijkste trends nationaal en internationaal. Daarom is er een Businessmodel voor ontwikkeld: Product-as-a-Service (PaaS.) PaaS is een verdienmodel dat wereldwijd steeds meer aan populariteit wint, bij consumenten én producenten/leveranciers. Het idee van Product-as-a-Service is dat een bedrijf zijn producten niet verkoopt, maar als dienst aanbiedt. Gebruikers(Consumenten en bedrijven) bezitten de producten dus niet, maar huren, leasen of gebruiken het tegen betaling.

Wanneer een bedrijf haar product als dienst aanbiedt, is het niet automatisch een circulair businessmodel. Het kan een circulair model worden. Het belangrijkste is dat producenten/leveranciers verantwoordelijk blijven voor het product. Op die manier worden ze geprikkeld om het product zo te ontwerpen dat het langer meegaat en weinig onderhoud nodig heeft. Ten tweede is het van belang wat er met het product gebeurt aan het einde van de levensduur. Leveranciers moeten daar goed over nadenken, zodat het geen afval wordt.

Voor producenten en leveranciers kan PaaS een aantrekkelijk verdienmodel zijn om verschillende redenen: 

 1. Hoe langer het product meegaat, hoe meer de producent er op verdient. 
 2. Door grondstoffen te recyclen, is de producent/leverancier uiteindelijk goedkoper uit. De producent gebruikt de grondstoffen opnieuw voor iets wat weer geld oplevert.
 3. De producent en leverancier bouwen een goede reputatie op. Ze dragen een steentje bij aan de circulaire economie.

Een van de grootste uitdagingen van het PaaS-verdienmodel is de financiering en het leveren van reparatie en onderhoud, naast het product zelf. Dit laatste geldt vooral voor de internationale ondernemer. Die moet in het buitenland ook zorgen voor een goede serviceorganisatie. De financiering is lastig omdat alles voorgefinancierd moet worden en de terugverdiencapaciteit pas na verloop van tijd op gang komt. Bij de start is deze vaak negatief.

ABN AMRO is voorloper in de zich snel ontwikkelende PaaS-markt. Om deze ontwikkelingen bij te houden heeft ABN AMRO de PaaS-desk ontwikkeld. Met de PaaS-desk wordt alle kennis en ervaring gebundeld en het is makkelijk toegankelijk voor ondernemers die in PaaS financiering zijn geïnteresseerd.

De Nauta-Dutilh Legal desk is een samenwerking tussen ABN AMRO en externe partner Nauta Dutilh. Het doel van deze samenwerking is bedrijven te helpen met de juridische aspecten rondom de PaaS financiering. Gebruikmaken van de diensten van Nauta Dutilh is geheel vrijwillig. ABN AMRO brengt u alleen in contact met Nauta Dutilh en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten van Nauta Dutilh.

Rob van Willegen

Video 'De belofte van PaaS'

Bekijk deze video 'De belofte van PaaS', onderdeel van de Week van de Circulaire Economie. In deze talkshow bespreken experts en circulaire koplopers hoe belangrijk het businessmodel Product-as-a-Service (PaaS) is in de circulaire economie.

ABN AMRO

Insights nieuwsbrief

 • Duiding bij het economisch nieuws
 • Ontwikkelingen, cijfers en thema's
 • Inspirerende ondernemersverhalen
 • Inzicht van onze sectoreconomen en cyberexperts
 • Verslagen van evenementen