Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten

Crisisregeling BMKB

 • Tijdelijke liquiditeitssteun door coronavirus (minimaal EUR 50k)
 • Aan te vragen tot 1 april 2021
 • Looptijd max. 8 kwartalen
Gesprek aanvragen

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is open voor onze huisbankrelaties. Let op: de ondergrens van deze regeling is EUR 50.000,-.

De regeling maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Callcenter female

Direct gesprek aanvragen

U kunt via het online formulier een gesprek voor de verruimde BMKB Kredieten regeling aanvragen. Vul het formulier in zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, uw gesprek aanvraag wordt spoedig in behandeling genomen.

Target

Voor wie?

De verruimde BMKB Kredieten regeling is aan te vragen door zakelijke klanten van ABN AMRO. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank. Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming BMKB Kredieten.

Tip

Veelgestelde vragen

In verband met de coronacrisis krijgen we veel zakelijke vragen over uiteenlopende onderwerpen. Bekijk hier onze speciale veelgestelde vragen pagina met betrekking tot de coronacrisis.

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus

Kan ik via ABN AMRO al gebruik maken van de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten? 

Ja, deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw gesprek aanvraag voor deze regeling al in behandeling nemen.

Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan klanten met een zakelijke rekening bij ons tot we in staat zijn iedereen weer goed te helpen. Wij vragen om uw begrip.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten.

Wat houdt de de verruimde BMKB-regeling in?

De huidige BMKB regeling is tijdelijk verruimd met een zogenaamde BMKB-C luik. Het verruimde BMKB krediet is bedoeld als overbruggingskrediet met een staatsgarantie om ondernemingen die door het coronavirus tijdelijk liquiditeitstekort hebben, te ondersteunen.​

U kunt het verruimde BMKB krediet vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021 aanvragen.​

Dit zijn de voorwaarden die de overheid stelt:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal EUR 1,5 miljoen
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1 en daarmee ruimer dan de huidige verhouding van 1:1 (zie ook onderstaand voorbeeld)
 • De maximale looptijd is acht (8) kwartalen​
 • Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg van 10% van het te verstrekken BMKB krediet gevraagd​ U betaalt 3,9% provisie over de hoofdsom van het BMKB krediet​.
Meer informatie over deze regeling

Voorbeeld:
Door liquiditeitstekorten heeft u een totale financieringsbehoefte van EUR 300.000.
Het borgstellingskrediet bedraagt dan EUR 225.000 en het bancaire gedeelte EUR 75.000.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet, dus voor 90% van EUR 225.000 = EUR 202.500.
U geeft zelf een persoonlijke borg af van 10% van het borgstellingskrediet, dus 10% van EUR 225.000 = EUR 22.500.

NB: Het maximale staatsgegarandeerde deel bedraagt EUR 1,5 miljoen, de totaal maximale financiering derhalve EUR 2 miljoen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de verruimde BMKB-regeling?

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de BMKB-regeling. Op dit moment kunnen de volgende sectoren helaas nog geen gebruik maken van deze regeling: Real Estate Clients, verzekerings- en Financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde Zorg.

Ook de sector Land- en Tuinbouw is uitgesloten van deze regeling, maar kan wel gebruik maken van de speciale regeling voor deze sector het BMKB-L. (Zie de volgende vraag). Voor de sector Visserij– en Aquacultuur wordt door het ministerie LNV en het RVO nog gewerkt aan een aangepaste regeling.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Wat houdt de verruimde BMKB-L en BMKB-L Plus (Landbouw) regeling in?

De huidige Borgstelling Landbouwregeling is tijdelijk verruimd met een BL-C luik. BL-C is bedoelt als overbruggingskrediet met staatsgarantie om klanten te ondersteunen die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de Corona Crisis.

In het kort behelst de regeling:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
 • De borgstelling is 70%. 6. U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Mijn bedrijf is geen (huis)bankrelatie van ABN AMRO. Kan ik toch in aanmerking komen voor de verruimde BMKB-regeling?

Een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling doet u bij uw huisbank. Klanten van ABN AMRO kunnen contact met ons opnemen. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank.

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus

Ja, deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw gesprek aanvraag voor deze regeling al in behandeling nemen.

Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan klanten met een zakelijke rekening bij ons tot we in staat zijn iedereen weer goed te helpen. Wij vragen om uw begrip.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten.

De huidige BMKB regeling is tijdelijk verruimd met een zogenaamde BMKB-C luik. Het verruimde BMKB krediet is bedoeld als overbruggingskrediet met een staatsgarantie om ondernemingen die door het coronavirus tijdelijk liquiditeitstekort hebben, te ondersteunen.​

U kunt het verruimde BMKB krediet vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021 aanvragen.​

Dit zijn de voorwaarden die de overheid stelt:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal EUR 1,5 miljoen
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1 en daarmee ruimer dan de huidige verhouding van 1:1 (zie ook onderstaand voorbeeld)
 • De maximale looptijd is acht (8) kwartalen​
 • Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg van 10% van het te verstrekken BMKB krediet gevraagd​ U betaalt 3,9% provisie over de hoofdsom van het BMKB krediet​.
Meer informatie over deze regeling

Voorbeeld:
Door liquiditeitstekorten heeft u een totale financieringsbehoefte van EUR 300.000.
Het borgstellingskrediet bedraagt dan EUR 225.000 en het bancaire gedeelte EUR 75.000.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet, dus voor 90% van EUR 225.000 = EUR 202.500.
U geeft zelf een persoonlijke borg af van 10% van het borgstellingskrediet, dus 10% van EUR 225.000 = EUR 22.500.

NB: Het maximale staatsgegarandeerde deel bedraagt EUR 1,5 miljoen, de totaal maximale financiering derhalve EUR 2 miljoen.

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de BMKB-regeling. Op dit moment kunnen de volgende sectoren helaas nog geen gebruik maken van deze regeling: Real Estate Clients, verzekerings- en Financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde Zorg.

Ook de sector Land- en Tuinbouw is uitgesloten van deze regeling, maar kan wel gebruik maken van de speciale regeling voor deze sector het BMKB-L. (Zie de volgende vraag). Voor de sector Visserij– en Aquacultuur wordt door het ministerie LNV en het RVO nog gewerkt aan een aangepaste regeling.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

De huidige Borgstelling Landbouwregeling is tijdelijk verruimd met een BL-C luik. BL-C is bedoelt als overbruggingskrediet met staatsgarantie om klanten te ondersteunen die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de Corona Crisis.

In het kort behelst de regeling:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
 • De borgstelling is 70%. 6. U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling doet u bij uw huisbank. Klanten van ABN AMRO kunnen contact met ons opnemen. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.