Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Uitstel van rente en aflossingen

Terugbetalen uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisie en aflossingen

Informatie, veelgestelde vragen en hulp

In het kort

 • Uitgestelde bedragen van uw rekening-courant worden in december 2021 afgeschreven
 • Uitgestelde bedragen van leningen worden aan het einde van de looptijd afgeschreven
 • U kunt uitgestelde bedragen van leningen eerder terugbetalen op het moment dat het u uitkomt

Vanwege de impact van het coronavirus hebben veel van onze zakelijke klanten met een lopend krediet vanaf 1 april tot 1 oktober 2020 uitstel van rente, provisies en aflossing gekregen. Op deze website vindt u alle informatie over de uitstelregeling en de terugbetaling.

Afschrijving uitgestelde rentes en provisies rekening-courant krediet in december 2021

Afschrijving uitgestelde rentes en provisies rekening-courant krediet in december 2021

Heeft u vanwege de coronapandemie in 2020 gebruik gemaakt van de uitstelregeling voor uw rekening-courant krediet of uw Ondernemers Flexibel Krediet?
Dan heeft u eind november of begin december 2021 een brief ontvangen waarin staat dat deze bedragen tussen 16 en 23 december 2021 worden afgeschreven van uw rekening. U heeft hierover van ons eerder ook een brief gehad waarin u het bedrag kunt vinden dat wordt afgeschreven. Deze brief kunt u ook vinden in uw internetbankieren omgeving. Bij Veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het terugbetalen van de uitgestelde bedragen.

Kunt u uw uitgestelde bedragen niet betalen of heeft u extra kredietruimte nodig?
Dan kunt u dit onderaan deze pagina aangeven. Wij nemen daarna contact met u op om te kijken wat in uw individuele situatie de mogelijkheden zijn.

Veelgestelde vragen over de terugbetaling in december

U heeft van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling gekregen voor de rente, kredietgerelateerde provisies en eventuele aflossingen op uw zakelijke rekening-courant krediet. Dit noemen wij de uitstelregeling. Onderdeel van deze uitstelregeling is dat wij de uitgestelde rente en provisies welke zijn gerelateerd aan uw rekening-courant krediet in 2021 afschrijven. De afschrijving vindt plaats tussen 16 en 23 december 2021. Goed om te weten: over deze uitgestelde bedragen wordt geen rente in rekening gebracht. Lees verder bij de veelgestelde vragen en voorwaarden .

U vindt het overzicht met uitgestelde bedragen dat we u eind 2020 hebben gestuurd als downloadbare PDF in Internet Bankieren Zakelijk via: Zelf regelen > Overzicht downloaden > (Jaar)overzichten downloaden > Naar uw overzichten

We schrijven deze bedragen automatisch af van uw rekening. Zorgt u voor voldoende saldo tussen 16 en 23 december? U heeft eind 2020 een brief ontvangen waarin de uitgestelde bedragen vermeld staan. Deze brief kunt u ook raadplegen via Internet Bankieren Zakelijk als u daar toegang toe heeft.

We schrijven deze bedragen automatisch af van uw rekening. Zorgt u voor voldoende ruimte op uw Ondernemers Flexibel Krediet tussen 16 en 23 december? U heeft eind 2020 een brief ontvangen waarin de uitgestelde bedragen vermeld staan. Deze brief kunt u ook raadplegen via Internet Bankieren Zakelijk als u daar toegang toe heeft.

Als u de uitgestelde bedragen al volledig heeft terugbetaald, dan hoeft u verder niets te doen. U kunt de brief als niet verzonden beschouwen. Wij zullen het bedrag niet nogmaals afschrijven.

Indien u nog niets aan ons heeft overgemaakt verzoeken wij u dat ook niet meer te doen, maar te wachten tot wij dit automatisch incasseren.

Als u uw uitgestelde rente en/of kredietgerelateerde provisie niet kunt terugbetalen, is het belangrijk dat u contact met ons opneemt . We gaan graag zo spoedig mogelijk het gesprek met u aan om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Het is voor zowel de bank als voor veel klanten prettig de terugbetaling af te ronden. Veel klanten geven aan dit ook te willen. Parallel kijken we voor klanten die daar nu behoefte aan hebben, welke support we kunnen bieden. Daar waar klanten door de huidige situatie problemen ondervinden, kijken we welke mogelijkheden er zijn. Neemt u hiervoor contact met ons op zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Veelgestelde vragen over de uitstelregeling

Het uitstel van rente en aflossingen kan gevolgen hebben voor uw Financieel overzicht. Op uw Financieel jaaroverzicht wordt de rente die u betaald heeft getoond en daarnaast uw openstaande schuld. De uitgestelde rente en/of provisie die u in 2021 terugbetaalt, worden op uw Financieel jaaroverzicht 2021 getoond onder betaalde rente. Uitgestelde rente en provisie van uw leningen die u nog niet voor  31 december 2021 heeft betaald worden niet op uw jaaroverzicht getoond. Uitgestelde aflossingen worden wel in uw jaaroverzicht onder de uitstaande schuld getoond.

Heeft u te maken met uitgestelde rente en provisie die niet is terugbetaald en daarom niet is verwerkt op uw Financieel jaaroverzicht 2021? Dan zijn deze gegevens door de bank ook niet gedeeld met de Belastingdienst. Die gegevens worden dan ook niet getoond in de vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting. Neem contact op met uw accountant of administrateur om de uitgestelde bedragen correct te verwerken in uw aangifte en jaarrekening.

 • Dit betekent dat de contractuele rente en aflossingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2020 weer op de afgesproken momenten geïncasseerd zijn.
 • Heeft u een rekening-courant krediet? Dan zullen de uitgestelde rente en provisies eind 2021 worden geïncasseerd. Over de uitgestelde rente en de kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot 31 december 2021.
 • Gelden er limietverlagingen voor uw rekening-courant krediet? Dan hebben we tijdens de periode van uitstel uw limiet niet verlaagd. Uitgestelde limietverlagingen hebben op 1 oktober 2020 in één keer plaats gevonden. Per 1 oktober 2020 zijn de overeengekomen limietverlagingen uitgevoerd op de afgesproken data.
 • Heeft u een zakelijke lening? Dan moet u de uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisies en aflossing voor u zakelijke lening(en) uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer terugbetalen. Over de uitgestelde rente en kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot aan het einde van de looptijd van uw lening. Over de uitgestelde aflossingen betaalt u vanaf 1 oktober 2020 weer uw reguliere rentetarief.
 • Had uw lening een oorspronkelijke einde looptijd in de periode 1 april 2020 tot 1 oktober 2020, dan is de uitgestelde rente tot oorspronkelijke einde looptijd en de kredietgerelateerde provisie en aflossing per valutadatum 1 oktober 2020 geïncasseerd. 

In november of december 2020 heeft u een brief ontvangen met een specificatie van de uitgestelde bedragen. Hierin leest u wat de bedragen zijn, hoe deze zijn opgebouwd en per wanneer u deze uiterlijk moet terugbetalen. Indien u gebruik maakt van internetbankieren kunt u de brief downloaden. Dit doet u in Internet Bankieren Zakelijk via: Zelf regelen > Overzicht downloaden > (Jaar)overzichten downloaden >  Naar uw overzichten

Als u de uitgestelde bedragen van uw lening(en) eerder wilt terugbetalen dan is dat mogelijk. In november of december 2020 heeft u een brief ontvangen over de hoogte van de uitgestelde bedragen en wat u moet doen als u deze bedragen vervroegd wilt terugbetalen. Als u de uitgestelde bedragen niet in één keer wilt terugbetalen, is dat ook mogelijk. U leest meer hierover in de brief die u van ons heeft ontvangen. De uitgestelde bedragen van uw Rekening Courant, Ondernemer Flexibel Krediet en Ondernemers Rekening Courant Krediet incasseren wij in december 2021

 • Bij een terugbetaling verrekenen we altijd eerst de uitgestelde rente en provisies. Het bedrag dat daarna overblijft, betaalt u terug op de uitgestelde aflossingen en hoofdsom van uw lening(en).
 • Voor uw rekening-courant krediet (en eventuele rentecompensatie) worden conform de voorwaarden de uitgestelde bedragen eind 2021 geïncasseerd van uw rekening. Dit geldt ook voor de krediet gerelateerde provisies. Voor leningen geldt dat u per lening de uitgestelde rente en provisies alleen in één keer kunt terugbetalen.
 • Betaalde u vóór 31 december 2020 uitgestelde aflossingen van uw lening terug, dan kreeg u de rente vergoed die u vanaf 1 oktober 2020 heeft betaald over die bedragen.
 • Een terugbetaling op uw uitgestelde bedragen is altijd boetevrij.
 • De uitgestelde rente op een OndernemersFlexibelKrediet is eind 2021 van uw rekening geïncasseerd.
 • Voor een OndernemersLening kunt u een vervroegde terugbetaling doen op de gebruikelijke manier via Internet Bankieren.

Als u de uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen dan kan dat zonder kosten of boeterente.

De uitstelregeling is gestopt per 1 oktober 2020. Als u uw rente, provisies en/of aflossingen niet kunt betalen, neemt u dan  contact met ons op .

Over de periode april 2020 tot en met september 2020 betaalt u geen rente over de uitgestelde bedragen. Vanaf 1 oktober 2020 zijn de uitgestelde aflossingen rentedragend. De uitgestelde rente en provisies zijn niet rentedragend.

icoon

Ik wil de uitgestelde bedragen vervroegd terugbetalen

Vanaf november kunt u hier online uw terugbetaling aanvragen. U krijgt hierover persoonlijk bericht. Vervroegd terugbetalen kan zonder kosten.

U kunt bij uw verzoek aangeven of u de uitgestelde bedragen geheel of gedeeltelijk wilt terugbetalen.

icoon

Ik kan de rente en aflossing niet betalen of ik heb krediet nodig

Kunt u rente en aflossing vanaf 1 oktober niet betalen of heeft u een specifieke kredietbehoefte, vraag dan een gesprek aan met een van onze klantadviseurs.

Heeft u een relatiemanager dan kunt u rechtstreeks via uw relatiemanager een afspraak inplannen

icoon

Ik heb vragen over het einde van de uitstelregeling

Hier leest u onze antwoorden op veelgestelde vragen over (het einde van) de regeling opschorting aflosverplichtingen, rente en kredietgerelateerde fees zakelijke klanten.

Deze antwoorden zijn ook de voorwaarden van de regeling.

Geldfit ABN AMRO

Geldfit Zakelijk helpt

Kent u iemand met geldzorgen? Of heeft u zelf (weleens) geldzorgen? Op Geldfit Zakelijk kunt u als ondernemer terecht voor hulp bij uw financiële situatie. Vul de online vragenlijst in en weet direct waar u terecht kunt voor meer informatie en hulp.

icoon