Regeling na 1 oktober

Einde uitstel rente en aflossingen

Informatie, veelgestelde vragen en hulp

Regeling na 1 oktober

 • Overeengekomen rente en aflossingen worden weer geïncasseerd
 • Vanaf november inzicht in uitgestelde bedragen
 • Mogelijkheid vervroegd terug te betalen, zonder kosten

Vanwege de impact van het coronavirus hebben onze Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro zes maanden uitstel van rente en aflossing gekregen. Vanaf 1 oktober worden de reguliere betalingen voor rente en aflossingen weer geïncasseerd.

De informatie op deze pagina wordt de komende tijd bijgewerkt en kan wijzigen.

Veelgestelde vragen over einde uitstel rente en aflossingen

Het uitstel van rente en aflossingen kan gevolgen hebben voor uw Financieel overzicht. Op uw Financieel jaaroverzicht wordt de rente die u betaald heeft getoond en uw openstaande schuld. De uitgestelde rente en/of provisie die u niet voor 31 december 2020 heeft terugbetaald, wordt niet getoond op uw Financieel jaaroverzicht. Uitgestelde rente en provisie die u voor 31 december 2020 heeft betaald wordt wel op uw jaaroverzicht getoond onder de betaalde rente. Uitgestelde aflossingen worden tevens in uw jaaroverzicht onder de uitstaande schuld getoond.

Heeft u te maken met uitgestelde rente en provisie die niet is betaald en daarom niet staat verwerkt op uw Financieel jaaroverzicht? Dan zijn deze gegevens ook niet gedeeld met de Belastingdienst. Die gegevens worden dan ook niet getoond in de vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting. Neem contact op met uw accountant of administrateur om de uitgestelde bedragen correct te verwerken in uw aangifte en jaarrekening.

 • Dit betekent dat de contractuele rente en aflossingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2020 weer op de afgesproken momenten geïncasseerd zijn.
 • Heeft u een rekening-courant krediet? Dan zullen de uitgestelde rente en provisies uiterlijk 31 december 2021 worden geïncasseerd. Over de uitgestelde rente en de kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot 31 december 2021.
 • Gelden er limietverlagingen voor uw rekening-courant krediet? Dan hebben we tijdens de periode van uitstel uw limiet niet verlaagd. Uitgestelde limietverlagingen hebben op 1 oktober 2020 in één keer plaats gevonden. Per 1 oktober 2020 zijn de overeengekomen limietverlagingen uitgevoerd op de afgesproken data.
 • Heeft u een zakelijke lening? Dan moet u de uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisies en aflossing voor u zakelijke lening(en) uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer terugbetalen. Over de uitgestelde rente en kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot aan het einde van de looptijd van uw lening. Over de uitgestelde aflossingen betaalt u vanaf 1 oktober 2020 weer uw reguliere rentetarief.
 • Had uw lening een oorspronkelijke einde looptijd in de periode 1 april 2020 tot 1 oktober 2020, dan is de uitgestelde rente tot oorspronkelijke einde looptijd en de kredietgerelateerde provisie en aflossing per valutadatum 1 oktober 2020 geïncasseerd.

Eind november ontvangt u een brief met een specificatie van de uitgestelde bedragen. Hierin leest u wat de bedragen zijn, hoe deze zijn opgebouwd en per wanneer u deze uiterlijk moet terugbetalen.

Als u de uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen dan is dat mogelijk. Eind november 2020 ontvangt u een brief over de hoogte van de uitgestelde bedragen en wat u moet doen als u deze bedragen vervroegd wilt terugbetalen. Als u de uitgestelde bedragen niet in één keer wilt terugbetalen, is dat ook mogelijk. U leest meer hierover in de brief die u eind november van ons ontvangt.

 • Bij een terugbetaling verrekenen we altijd eerst de uitgestelde rente en provisies. Het bedrag dat daarna overblijft, betaalt u terug op de uitgestelde aflossingen en hoofdsom van uw lening(en).
 • Voor uw rekening courant krediet (en eventuele rentecompensatie) kunt u de totale uitgestelde rente alleen in één keer terugbetalen. Dit geldt ook voor de kredietprovisies. Voor leningen geldt dat u per lening de uitgestelde rente en provisies alleen in één keer kunt terugbetalen.
 • Betaalt u vóór 31 december 2020 uitgestelde aflossingen van uw lening terug, dan krijgt u de rente vergoed die u vanaf 1 oktober 2020 heeft betaald over die bedragen.
 • Een terugbetaling op uw uitgestelde bedragen is altijd boetevrij.
 • De uitgestelde rente op een OndernemersFlexibelKrediet kunt u alleen in één keer terugbetalen. U kunt deze terugbetaling via Internet Bankieren aanvragen tot 31 december 2020.
 • Voor een OndernemersLening kunt u een vervroegde terugbetaling doen op de gebruikelijke manier via Internet Bankieren.

Als u de uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen dan kan dat zonder kosten of boeterente.

De uitstelregeling is gestopt per 1 oktober. Als u uw rente en aflossingen niet kunt betalen, neemt u dan contact met ons op.

Over de periode april 2020 tot en met september 2020 betaalt u geen rente over de uitgestelde bedragen. Vanaf één oktober 2020 zijn de uitgestelde aflossingen rentedragend. De uitgestelde rente en provisies zijn niet rentedragend.

Als u de opdracht heeft gegeven voor 15 december 2020, dan wordt de vervroegde terugbetaling in het fiscale jaar 2020 verwerkt. Zodra de opdracht is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging per mail. Als u de opdracht na 15 december 2020 geeft, dan wordt deze binnen 4 weken verwerkt.

Deze bijschrijving heeft betrekking op uw lening en betreft een rentecorrectie vergoeding. Het leningnummer herkent u aan de omschrijving op uw rekeningoverzicht. Het nummer staat vermeld achter **FC. Op deze lening zijn de rente en aflossingen (tijdelijk) uitgesteld omdat u gebruik heeft gemaakt van de Corona uitstelregeling. Of u wilde hier juist geen gebruik van maken. De volgende situaties kunnen zich voorgedaan hebben:

 • Tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 zijn de rente en aflossingen van uw lening(en) uitgesteld. Op 1 oktober 2020 heeft u voor het eerst weer rente betaald. Dit rentebedrag was echter te hoog. De teveel betaalde rente is gecorrigeerd door de ontvangen creditboeking.
 • Tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 heeft u een lening afgelost. Op deze aflosdatum is tevens de uitgestelde rente betaald. Dit rentebedrag is echter te hoog berekend. De teveel betaalde rente is gecorrigeerd door de creditboeking.
 • De lening zou tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 afgelost worden, echter is deze aflossing door de Uitstelregeling uitgesteld naar 1 oktober 2020. Over de periode tussen de oorspronkelijke contractuele einddatum van de lening en 1 oktober 2020 bent u de bank geen rente verschuldigd. Deze rente is wel in rekening gebracht en dat is gecorrigeerd door de creditboeking.
 • U heeft na 1 april 2020 schriftelijk aangegeven niet gebruik te willen maken van de Uitstelregeling en wij hebben dit met terugwerkende kracht voor u hersteld. Hier heeft de bank een te hoog bedrag aan rente in rekening gebracht. De teveel betaalde rente is gecorrigeerd door de creditboeking.

*Per lening staat het bedrag vermeld op uw rekeningoverzicht. Voor iedere lening kan één van bovenstaande situaties zich hebben voorgedaan.

Geldfit ABN AMRO

Geldfit Zakelijk helpt

Kent u iemand met geldzorgen? Of heeft u zelf (weleens) geldzorgen? Op Geldfit Zakelijk kunt u als ondernemer terecht voor hulp bij uw financiële situatie. Vul de online vragenlijst in en weet direct waar u terecht kunt voor meer informatie en hulp.

icoon

Ik wil de uitgestelde bedragen vervroegd terugbetalen

Vanaf november kunt u hier online uw terugbetaling aanvragen. U krijgt hierover persoonlijk bericht. Vervroegd terugbetalen kan zonder kosten.

U kunt bij uw verzoek aangeven of u de uitgestelde bedragen geheel of gedeeltelijk wilt terugbetalen.

icoon

Ik kan de rente en aflossing niet betalen of ik heb krediet nodig

Kunt u rente en aflossing vanaf 1 oktober niet betalen of heeft u een specifieke kredietbehoefte, vraag dan een gesprek aan met een van onze klantadviseurs.

Heeft u een relatiemanager dan kunt u rechtstreeks via uw relatiemanager een afspraak inplannen

icoon

Ik heb vragen over het einde van de uitstelregeling

Hier leest u onze antwoorden op veelgestelde vragen over (het einde van) de regeling opschorting aflosverplichtingen, rente en kredietgerelateerde fees zakelijke klanten.

Deze antwoorden zijn ook de voorwaarden van de regeling.

Verruimde borgstellingskrediet

Overbruggingskredieten vanaf 10.000 euro

Ondernemers met een tijdelijk liquiditeitstekort helpen wij met de verruimde BMKB overbruggingskredieten. En voor leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro bieden we ondersteuning met de KKC-regeling.

Ik wil een BMKB-krediet Ik wil een KCC-lening
icoon