Einde uitstel rente en aflossingen

Informatie, veelgestelde vragen en hulp

1 oktober stopt de uitstelregeling

 • Overeengekomen rente en aflossingen worden weer geïncasseerd
 • In november inzicht in uitgestelde bedragen
 • Mogelijkheid vervroegd terug te betalen, zonder kosten

Vanwege de impact van het coronavirus hebben onze Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro zes maanden uitstel van rente en aflossing gekregen. Vanaf 1 oktober worden de reguliere betalingen voor rente en aflossingen weer geïncasseerd.

De informatie op deze pagina wordt de komende tijd bijgewerkt en kan wijzigen.

Linear

Ik wil de uitgestelde bedragen vervroegd terugbetalen

Vanaf november kunt u hier online uw terugbetaling aanvragen. U krijgt hierover persoonlijk bericht. Vervroegd terugbetalen kan zonder kosten.


U kunt bij uw verzoek aangeven of u de uitgestelde bedragen geheel of gedeeltelijk wilt terugbetalen.

Callcenter female

Ik kan de rente en aflossing niet betalen of ik heb krediet nodig

Kunt u rente en aflossing vanaf 1 oktober niet betalen of heeft u een specifieke kredietbehoefte, vraag dan een gesprek aan met een van onze klantadviseurs.


Heeft u een relatiemanager dan kunt u rechtstreeks via uw relatiemanager een afspraak inplannen

Tip

Ik heb vragen over het einde van de uitstelregeling

Hier leest u onze antwoorden op veelgestelde vragen over (het einde van) de regeling opschorting aflosverplichtingen, rente en kredietgerelateerde fees zakelijke klanten.


Deze antwoorden zijn ook de voorwaarden van de regeling.

Overbruggingskredieten vanaf 10.000 euro

Ondernemers met een tijdelijk liquiditeitstekort helpen wij met de verruimde BMKB overbruggingskredieten. En voor leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro bieden we ondersteuning met de KKC-regeling.

Einde uitstel rente en aflossingen

Ik maak gebruik van de uitstelregeling. Deze stopt per 1 oktober. Wat betekent dit voor mij?

 • Dit betekent dat de contractuele rente en aflossingsverplichtingen vanaf 1 oktober weer op de afgesproken momenten geïncasseerd zullen worden.

 • Heeft u een rekening-courant krediet? Dan zullen de uitgestelde rente en provisies uiterlijk 31 december 2021 worden geïncasseerd. Over de uitgestelde rente en de kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot 31 december 2021.

 • Gelden er limietverlagingen voor uw rekening-courant krediet? Dan hebben we tijdens de periode van uitstel uw limiet niet verlaagd. Uitgestelde limietverlagingen zullen op 1 oktober in één keer plaatsvinden. Per 1 oktober zullen de overeengekomen limietverlagingen uitgevoerd worden op de afgesproken data. Wij vragen u te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

 • Heeft u een zakelijke lening? Dan moet u de uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisies en aflossing voor u zakelijke lening(en) uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer terugbetalen. Over de uitgestelde rente en kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot aan het einde van de looptijd van uw lening. Over de uitgestelde aflossingen betaalt u vanaf 1 oktober uw reguliere rentetarief.

 • Is uw lening in de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober vervallen, dan zullen de uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisies en aflossingen per valutadatum 1 oktober geïncasseerd worden.

Ik maak gebruik van de uitstelregeling. Hoe weet ik wat ik moet terugbetalen?

In november ontvangt u een brief met een specificatie van de uitgestelde bedragen. U heeft eenmalig de mogelijkheid de uitgestelde bedragen geheel of gedeeltelijk terug te betalen met valutadatum 1 oktober. Hierdoor hoeft u geen rente te betalen over bedragen die u zo terugbetaalt. Ook leest u dan hoe u gedurende de looptijd van uw lening de eventuele overige uitgestelde bedragen vervroegd kunt aflossen.

Ik wil de uitgestelde bedragen vervroegd terugbetalen. Kan dat?

Als u uw uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen is dat zeker mogelijk. Wacht u hier alstublieft nog even mee. In november ontvangt u van ons bericht over de hoogte van de uitgestelde bedragen en wat u moet doen als u deze bedragen vervroegd wilt aflossen. U krijgt de mogelijkheid om eenmalig met terugwerkende kracht per 1 oktober vervroegd terug te betalen. Als u de uitgestelde bedragen niet in één keer wilt terug betalen, is dat ook mogelijk.

Ik wil de uitgestelde bedragen eerder aflossen. Moet ik dan een boete, kosten of boeterente betalen?

Als u de uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen dan kan dat zonder kosten.

Kan ik het uitstel van rente en aflossingen nog verlengen?

De uitstelregeling stopt per 1 oktober. Als u verwacht dat u dan nog niet kunt starten met het betalen van rente en aflossingen, neemt u dan contact met ons op.

Betaal ik extra rente over de uitgestelde bedragen?

Over de periode april tot en met september betaalt u geen rente over de uitgestelde bedragen. Vanaf oktober worden de uitgestelde aflossingen rentedragend. De uitgestelde rente en provisies worden niet rentedragend.

Einde uitstel rente en aflossingen

 • Dit betekent dat de contractuele rente en aflossingsverplichtingen vanaf 1 oktober weer op de afgesproken momenten geïncasseerd zullen worden.

 • Heeft u een rekening-courant krediet? Dan zullen de uitgestelde rente en provisies uiterlijk 31 december 2021 worden geïncasseerd. Over de uitgestelde rente en de kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot 31 december 2021.

 • Gelden er limietverlagingen voor uw rekening-courant krediet? Dan hebben we tijdens de periode van uitstel uw limiet niet verlaagd. Uitgestelde limietverlagingen zullen op 1 oktober in één keer plaatsvinden. Per 1 oktober zullen de overeengekomen limietverlagingen uitgevoerd worden op de afgesproken data. Wij vragen u te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

 • Heeft u een zakelijke lening? Dan moet u de uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisies en aflossing voor u zakelijke lening(en) uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer terugbetalen. Over de uitgestelde rente en kredietgerelateerde provisies betaalt u geen rente tot aan het einde van de looptijd van uw lening. Over de uitgestelde aflossingen betaalt u vanaf 1 oktober uw reguliere rentetarief.

 • Is uw lening in de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober vervallen, dan zullen de uitgestelde rente, kredietgerelateerde provisies en aflossingen per valutadatum 1 oktober geïncasseerd worden.

In november ontvangt u een brief met een specificatie van de uitgestelde bedragen. U heeft eenmalig de mogelijkheid de uitgestelde bedragen geheel of gedeeltelijk terug te betalen met valutadatum 1 oktober. Hierdoor hoeft u geen rente te betalen over bedragen die u zo terugbetaalt. Ook leest u dan hoe u gedurende de looptijd van uw lening de eventuele overige uitgestelde bedragen vervroegd kunt aflossen.

Als u uw uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen is dat zeker mogelijk. Wacht u hier alstublieft nog even mee. In november ontvangt u van ons bericht over de hoogte van de uitgestelde bedragen en wat u moet doen als u deze bedragen vervroegd wilt aflossen. U krijgt de mogelijkheid om eenmalig met terugwerkende kracht per 1 oktober vervroegd terug te betalen. Als u de uitgestelde bedragen niet in één keer wilt terug betalen, is dat ook mogelijk.

Als u de uitgestelde bedragen eerder wilt terugbetalen dan kan dat zonder kosten.

De uitstelregeling stopt per 1 oktober. Als u verwacht dat u dan nog niet kunt starten met het betalen van rente en aflossingen, neemt u dan contact met ons op.

Over de periode april tot en met september betaalt u geen rente over de uitgestelde bedragen. Vanaf oktober worden de uitgestelde aflossingen rentedragend. De uitgestelde rente en provisies worden niet rentedragend.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.