Steeds meer bedrijven kiezen er voor hun co2 uitstoot vrijwillig te beprijzen om verduurzaming te versnellen. Beprijzing van uitstoot maakt duurzame investeringen aantrekkelijker en zorgt voor bewustere en duurzamere keuzes. Vrijwillige beprijzing van uitstoot maakt uw bedrijf daarmee toekomstbestendiger.

"Echte verduurzaming begint als we onze vervuiling inprijzen in de normale bedrijfsvoering."

—Arnold Mulder (Sector Banker Energy)

ABN AMRO wil klanten helpen in de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering en werkt daarom aan een initiatief voor CO2 beprijzing. Daarom onderzoeken wij wat CO2 beprijzing voor klanten kan betekenen en denken aan de volgende manieren: 

1. CO2 beprijzing voor uw onderneming. Dit stimuleert bedrijven om te kiezen voor CO2-arme alternatieven, te investeren in verduurzaming en uw onderneming toekomstbestendiger te maken

2. CO2 beprijzing aanbieden aan uw klanten: Door dit inzicht te bieden per dienst of product maakt de consument sneller de duurzame keuze.

Hoe denkt u over CO2 beprijzing?

Denkt u na over de uitstoot van CO2 en hoe u dit kunt reduceren door middel van beprijzing? Wij zijn benieuwd naar uw overwegingen op dit thema.