Trends voor dierenartsen

Dierenarts? Dit zijn de laatste trends

Volgens onze sectorspecialisten zijn dit de belangrijkste trends voor dierenartsen.
 

Ketenvorming

Naar schatting 13% van de dierenartspraktijken is nu onderdeel van een keten. Dit breidt waarschijnlijk de komende twee tot drie jaar verder uit naar 15-20%. De belangrijkste ketens zijn AniCura (waaronder Sterklinieken met 82 dierenklinieken), Evidensia (67 dierenklinieken in Nederland), Dierendokters Dierenklinieken (14 praktijken), Ranzijn Dierenarts (14 praktijken), Dierenartsen Groep Nederland (DGN) en Caressa (10 dierenziekenhuizen). Net zoals in de dentale sector zoeken grote (internationale) investeerders ook in de veterinaire sector naar investeringsmogelijkheden.

De belangrijkste redenen dat dierenartsen zich aan sluiten bij een formule of keten zijn:

  • vanwege leeftijd / pensionering en geen opvolging;
  • concurrentiedruk en betere overlevingskansen van de praktijk;
  • financiële overwegingen;
  • investeringsmogelijkheden en kansen op omzetgroei;
  • kennis delen, meer kennis in huis, mogelijkheid tot specialisering;
  • scherper inkopen, kostenbesparing.

Dierenwelzijn en diergezondheid

De markt vraagt om transparantie en informatie over diergezondheid en voedselveiligheid. Dierenartsen hebben hier een maatschappelijke sleutelrol in en moeten inspelen op deze vraag. Samen met diverse overheidsinstanties draagt de dierenarts bovendien bij aan vergroting van de voedselveiligheid en het bewaken van de volksgezondheid. Duurzaamheid speelt hier een belangrijke rol, maar in essentie gaat het om het samenleven van mens en dier in een natuurvriendelijke omgeving.

Gebruik antibiotica in de diergeneeskunde

Het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde staat zwaar ter discussie. Er is een enorme toename van (multi-)resistentie bij bacteriën tegen antibiotica, zowel bij dier als mens. Dit komt door het onjuist en in het verleden buitensporig gebruik van deze middelen.
Dankzij nieuwe wetgeving is het antibioticumgebruik de laatste tijd flink gedaald (tussen 2009 en 2016 met ruim 64%). Hierdoor blijft het mogelijk om mens en dier in de toekomst effectief te behandelen met antibiotica. De ontwikkeling van nieuwe middelen ligt nagenoeg stil: met de huidige middelen moeten we dus zeer zorgvuldig omgaan.

Schaalvergroting

Als antwoord op de ketenvorming gaan kleinere praktijken samenwerken. Dit zorgt voor schaalvergroting binnen de branche. Er ontstaan grotere praktijken met verschillende specialismen op dierclusters en behandelmethoden. De schaalvergroting leidt tot voordelen als efficiëntere verdeling van werktijden en intercollegiaal overleg. Ook kunnen dierenartsen zich zo onderscheiden op kwaliteit, service en locatie. Voor klant én dier is dit ‘alles onder één dak’-concept wel zo prettig. Het aantal zelfstandige praktijken gaat dus sterk afnemen.

Toenemende concurrentie

Er is sprake van toenemende concurrentie en een veranderende markt. Consumenten beoordelen dierenartsen steeds vaker op het internet en nieuwe klanten kiezen op basis hiervan een praktijk. Bovendien is de ‘mobiele dierenarts’ in opkomst: een dierenarts die zonder praktijkruimte op verzoek bij de consument thuis komt. Ook zijn er meer bedrijven actief die naast hun bestaande concept veterinaire diensten aanbieden en alles op het gebied van dier en tuin verkopen. Zij onderscheiden zich door lage prijzen, parkeerruimte en ruime openingstijden. De dierenarts krijgt op het gebied van diergeneesmiddelen steeds meer concurrentie van de vrije handel, internetapotheken en autobaandierenartsen.

Online productverkoop (voeding en medicatie)

Traditioneel kochten klanten altijd veel producten bij hun dierenarts. De ‘over the counter’-verkoop. Nu klanten steeds meer online kopen neemt de productomzet van dierenartspraktijken sterk af. Dit effect wordt versterkt door de rechtstreekse verkoop van diergeneesmiddelen en diervoeding via internet. De levering van diergeneesmiddelen maakte altijd een belangrijk deel uit van de omzet en de winst van dierenartsondernemers. Dit aandeel staat door online productverkoop behoorlijk onder druk.

Om deze teruglopende inkomsten te compenseren gaan dierenartsen met behulp van paraveterinaire medewerkers steeds vaker preventief behandelen. Tegelijk specialiseren dierspeciaalzaken zich verder in het verkopen van voeding. Dierenartsen en dierenspeciaalzaken versterken elkaar door het aanbod van diergeneeskunde en voedingsadvies te combineren. Daardoor ontstaan er constructieve samenwerkingsverbanden tussen beide partijen.

Dit artikel is geschreven door sectorspecialisten Thera Evers, Arjan Wijnands en Maarten den Heijer.
Tip