7 tips voor de startende tandarts

Beginnen met ondernemen doet u zo

Als startende tandarts aan de slag als zzp’er. Wat moet u allemaal regelen? Lees de 7 tips.

 1. Registreer u in het BIG-register

  De titel 'tandarts' is beschermd bij de wet. Om dit beroep uit te kunnen oefenen is een afgeronde opleiding en een BIG-registratie vereist. In het BIG-register zijn alle Nederlandse zorgverleners opgenomen. Elke 5 jaar is een herregistratie noodzakelijk. Dit is een extra kwaliteitswaarborg, waarbij u met een werkervarings- of scholingseis moet aantonen dat u nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Op dit moment staan er ruim 10.000 tandartsen ingeschreven in het BIG-register.

 2. Kies zorgvuldig een tandartsenpraktijk

  Als afgestudeerde tandarts is het relatief eenvoudig om een praktijk te vinden waarin u als zzp’er kunt werken. Er is immers een tekort aan tandartsen, met name buiten de grote steden. Start echter niet te snel en denk voor u begint goed na over uw wensen. Bedenk:

  • Waar wilt u wonen of werken?
  • Wilt u in een grotere of juist kleinere praktijk werken?
  • Sluit de werkwijze in de praktijk aan bij uw visie op de mondzorg?
  • Kunt u op termijn de praktijk overnemen?


  Neem de tijd om u goed te oriënteren en ga in gesprek met meerdere praktijkhouders. Als er over en weer een match is, kunt u verdere details van de samenwerking bespreken.

 3. Kies de juiste naam bij de KvK

  Als zzp’er schrijft u zich als eenmanszaak in bij de Kamer van Koophandel. Na uw inschrijving ontvangt u een KVK-nummer als bewijs van registratie. Een belangrijk onderdeel is het kiezen van een bedrijfsnaam. 

  Tip: kies een naam die duidelijk maakt wat u doet, en combineer deze met uw achternaam. Een voorbeeld: Mondzorg De Vries.

 4. Sluit goede verzekeringen af

  Open een aparte zakelijke bankrekening voor uw zakelijke inkomsten en uitgaven. Zo houdt u uw administratie overzichtelijk. Daarnaast zijn goede verzekeringen belangrijk. Een medische fout waarvoor u als tandarts aansprakelijk wordt gesteld, kan ingrijpende gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen. De beroepsrechtsbijstandverzekering verzekert de kosten van juridische bijstand, bijvoorbeeld bij medische tuchtzaken. Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aan te raden. U ontvangt als zzp’er namelijk geen inkomen als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt.

 5. Stel een modelovereenkomst op

  De wet DBA regelt de voorwaarden waaronder zzp’ers moeten werken. Dit moet onder andere voorkomen dat zzp’ers in verkapt dienstverband werken. Daarom maakt u afspraken met uw opdrachtgever en legt u deze vast in een Overeenkomst van Opdracht. Bij de beroepsorganisaties KNMT en ANT vindt u modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming. Omdat de handhaving van de wet tot 1 juli 2018 is uitgesteld, volgen er tot die datum nog geen naheffingen en boetes voor opdrachtgevers en -nemers. U hebt enkel een inspanningsverplichting. Dit betekent dat u en uw opdrachtgever - waar nodig – er alles aan doen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

 6. Bepaal samen het percentage van de omzet

  De meeste tandartsen werken als zzp’er voor een percentage van de omzet. Dit percentage ligt meestal tussen de 30% en 45%. Als een praktijkeigenaar zijn praktijk overdraagt, blijft deze soms tijdelijk als zzp’er in de praktijk werken. In dit geval wordt soms 50% overeengekomen. Uw ervaring, de locatie van de praktijk en schaarste bepalen de hoogte van het percentage. Hoeveel u uiteindelijk verdient, is afhankelijk van uw omzet. De omzet wordt weer bepaald door het aantal patiënten dat per dag behandelt.

 7. Word lid van een beroepsorganisatie

  Het is verstandig om lid te worden van een beroepsorganisatie. De beroepsorganisaties ANT en KNMT komen op voor de belangen van tandartsen en bieden hun leden diverse voordelen. Denk hierbij aan korting op de zorgverzekering en tips op maat over de praktijkvoering. Verder hebben beide organisaties een klachtenservice waar u gebruik van kunt maken. Als een patiënt een klacht over u wilt indienen, kan deze kosteloos terecht bij deze klachtenregeling. Sinds 1 januari 2017 is elke tandarts volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht om een eigen klachtenregeling te hebben.

Tip