7 tips voor de startende tandarts

Beginnen met ondernemen doet u zo

Als startende tandarts kunt u aan de slag als ZZP-er of in loondienst werken. Wat komt er allemaal op u af als u de keuze maakt voor ZZP-er? Wat moet u allemaal regelen? Lees de 7 tips.

 1. Registreer u in het BIG-register

  De titel 'tandarts' is beschermd bij de wet. Om dit beroep uit te kunnen oefenen is een afgeronde opleiding en een BIG-registratie vereist. In het BIG-register zijn alle Nederlandse zorgverleners opgenomen. Elke 5 jaar is een herregistratie noodzakelijk. Dit is een extra kwaliteitswaarborg, waarbij u met een werkervarings- of scholingseis moet aantonen dat u nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Op dit moment staan er ruim 9.700 tandartsen ingeschreven in het BIG-register.

 2. Kies zorgvuldig een tandartsenpraktijk

  Als afgestudeerde tandarts is het relatief eenvoudig om een praktijk te vinden waarin u als zzp’er kunt werken. Er is immers een tekort aan tandartsen, met name buiten de grote steden. Denk goed na over de volgende vraagstukken:

  • Waar wilt u wonen en werken?
  • Wilt u in een grotere of juist kleinere praktijk werken?
  • Sluit de werkwijze in de praktijk aan bij uw visie op de mondzorg?
  • Kunt u op termijn de praktijk eventueel overnemen?
  • Wilt u werken in een praktijk voor algemene tandheelkunde of in een grotere praktijk met verschillende specialismen?
  • Wilt u bij een keten werken?


  Neem de tijd om u goed te oriënteren en ga in gesprek met meerdere praktijkhouders of ketens. In de praktijk zien wij ook dat startende tandartsen bij deze praktijken gaan werken om zo in de keuken te kunnen kijken van verschillende praktijken en ervaring op te doen. Als er over en weer een match is, kunt u verdere details van de samenwerking bespreken. 

 3. Kies de juiste naam bij de KVK

  Als zzp’er schrijft u zich als eenmanszaak in bij de Kamer van Koophandel . Na uw inschrijving ontvangt u een KVK-nummer als bewijs van registratie. Een belangrijk onderdeel is het kiezen van een bedrijfsnaam. 

  Tip: kies een naam die duidelijk maakt wat u doet, en combineer deze met uw achternaam. Een voorbeeld: Mondzorg De Vries.

 4. Open een zakelijke bankrekening en sluit de juiste verzekeringen af

  Open een aparte zakelijke bankrekening voor uw zakelijke inkomsten en uitgaven. Zo houdt u uw administratie overzichtelijk, wat duidelijkheid schept bij het opstellen van de jaarcijfers. Daarnaast is het belangrijk om als ZZP-er de juiste verzekeringen af te sluiten. Een medische fout waarvoor u als tandarts aansprakelijk wordt gesteld, kan ingrijpende gevolgen hebben. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen. De beroepsrechtsbijstandverzekering verzekert de kosten van juridische bijstand, bijvoorbeeld bij medische tuchtzaken. Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aan te raden. U ontvangt als zzp’er namelijk geen inkomen als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt.

 5. Stel een modelovereenkomst op

  De wet DBA regelt de voorwaarden waaronder zzp’ers moeten werken. Dit moet onder andere voorkomen dat zzp’ers in verkapt dienstverband werken. Daarom maakt u afspraken met uw opdrachtgever en legt u deze vast in een Overeenkomst van Opdracht. Bij de beroepsorganisatie  KNMT vindt u modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming. Vanaf het begin van de invoering van de wet DBA in 2016 is er veel onduidelijkheid geweest over de interpretatie en toepassing van de ‘spelregels’ van de wet. De Belastingdienst had het voornemen om per 1 januari 2021 een nieuwe wet in te voeren; de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Halverwege 2020 werd al duidelijk dat het kabinet af zag van de invoering van deze nieuwe wet.

  Op dit moment is er een pilot gestart waarbij opdrachtgevers via een web module kunnen vaststellen of de tandarts die ze inhuren in loondienst moet worden genomen of als zelfstandige kan worden aangemerkt. Naar verwachting komt hier in het najaar meer duidelijkheid over.

  U heeft nu enkel een inspanningsverplichting. Dit betekent dat u en uw opdrachtgever – waar nodig – er alles aan doen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

 6. Bepaal samen het percentage van de omzet

  De meeste tandartsen werken als zzp’er voor een percentage van de omzet. Dit percentage ligt meestal tussen de 35% en 45%. Als een praktijkeigenaar zijn praktijk overdraagt, blijft deze regelmatig nog voor enige tijd verbonden aan de praktijk als ZZP-er. In dit geval wordt soms 50% overeengekomen. Uw ervaring, de locatie van de praktijk en schaarste bepalen de hoogte van het percentage. Hoeveel u uiteindelijk verdient, is afhankelijk van uw omzet. De omzet wordt weer bepaald door het aantal patiënten dat u per dag behandelt en de verrichtingen die u doet.

 7. Word lid van een beroepsorganisatie

  Het is verstandig om lid te worden van een beroepsorganisatie. De beroepsorganisatie KNMT komt op voor de belangen van tandartsen en biedt hun leden diverse voordelen. Denk hierbij aan korting op de zorgverzekering en tips op maat over de praktijkvoering. Verder heeft de organisatie een klachtenservice waar u gebruik van kunt maken. Als een patiënt een klacht over u wilt indienen, kan deze kosteloos terecht bij deze klachtenregeling. Sinds 1 januari 2017 is elke tandarts volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht om een eigen klachtenregeling te hebben.

-

Hypotheek voor medici

Bent u AIOS, ANIOS of (startende) medisch ondernemer? Dan kan het lastig zijn om een hypotheek te krijgen. Gelukkig is er bij ABN AMRO meer mogelijk.

Tip