Tandartspraktijk overnemen

Tips voor uw start als tandarts en ondernemer

U wilt een tandartspraktijk over gaan nemen. Hoe gaat dat in zijn werk? Twee bankiers geven u tips op basis van hun ervaring met praktijkovernames. Bijvoorbeeld over het belang van een goed ondernemingsplan.

 

Visie en ideeën

Arjan Wijnands en Thera Evers – beiden sectorspecialist Medische & Vrije Beroepen bij ABN AMRO - begeleiden veel overnames van tandartspraktijken. 'Een ondernemingsplan hoeft geen dik boekwerk te zijn, maar we willen wel graag weten wat de visie is, wat de ideeën zijn en hoe iemand zich onderscheidt van andere tandartsen. Bedenk hoe u patiënten wilt werven. Waarom ze na een overname bij u zouden blijven. Zeker nu praktijken steeds groter worden en dus meer investeringen vergen, komt het steeds meer op ondernemerschap aan.'

Doe marktonderzoek

Marktonderzoek doen is een must. Ga na wie de concurrenten zijn en of de praktijk groot genoeg is. Zo niet, controleer dan of er nog oudere tandartsen in de regio zijn die stoppen en hun patiënten willen overdragen. Denkt u aan een andere locatie, check dan de prijzen van huren of kopen in de regio. 'Het komt niet meer vaak voor dat iemand vanaf nul een praktijk start, maar het kan nog steeds en wij financieren dat ook als we inschatten dat er voldoende nieuwe patiënten te werven zijn.' Een paar dagen per week waarnemen terwijl u een nieuwe praktijk opzet, maakt het financieel haalbaar.

Risicobeheersing

Let op of tandartsen in de overnamepraktijk een concurrentiebeding hebben. Als er geen concurrentiebeding is, kan een tandarts die al 20 jaar in de praktijk werkt vlakbij een eigen praktijk beginnen en een groot deel van de patiënten meenemen. Andere risico's zijn arbeidsongeschiktheid of overlijden. Bedenk goed hoe u zich hier tegen indekt. En – zeker niet op de laatste plaats – zet geld opzij voor uw pensioen. Dat hoeft niet in het eerste jaar, maar hoe eerder hoe beter.

Persoonlijke informatie

Vaak zijn jonge tandartsen een goed salaris gewend als waarnemer. De eerste jaren na een praktijkovername moeten ze soms financieel inleveren. Is er ruimte om dat op te vangen? Persoonlijke informatie ontbreekt vaak in het ondernemingsplan, maar is zeer relevant. Of de partner aan het inkomen bijdraagt, maakt bijvoorbeeld een groot verschil, of dat er kinderen zijn of een koophuis.

Goede accountant

Neem een goede accountant of adviseur die bekend is in de zorg en vaker overnames begeleidt. 'Die kennen wij allemaal, dat schakelt dus heel makkelijk. Zoek ook in een vroeg stadium contact met uw bank, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn. En vergeet ook vooral niet dat we goed kunnen adviseren tijdens het overnameproces. We zien heel veel praktijkovernames en kunnen goed inschatten wat bijvoorbeeld een reële verkoopprijs is.'

Tot slot: trends in de markt

Een van de meest opvallende trends in de mondzorg is ketenvorming. We zien dat ketens vooral geïnteresseerd zijn in grote praktijken. Met name de 2- à 3-kamerpraktijken komen op de markt voor individuele tandartsen. Vooral in het zuiden van het land zien we nog veel 1-stoelspraktijken aan huis. Daar zijn niet veel overnamekandidaten voor. De eigenaar van een 1-stoelspraktijk moet naar verhouding meer investeren en mist de efficiency-voordelen.

We zien wel steeds vaker dat een jonge en oudere tandarts een samenwerkingsverband aangaan. De jongere ondernemer investeert in een nieuwe praktijk, die helemaal voldoet aan de strenge eisen van nu. De oude tandarts komt nog enige jaren in de praktijk werken en draagt langzamerhand zijn patiënten over. Dit is een hele goede constructie die voor beide partijen voordelig is.

Wilt u een praktijk starten?

Start uw eigen praktijk in 5 stappen. Bekijk het stappenplan praktijk starten.
Tip