Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Wat is impactbeleggen?

Impact maken staat voorop

Als impactbelegger kiest u, naast een financieel rendement, bewust voor meetbare resultaten met maatschappelijk rendement. U kiest voor echte verandering. Lees hier meer over beleggen in duurzame bedrijven en overheden die positief en meetbaar bijdragen aan milieu of maatschappij.  

 
ABN AMRO

Wat voor wereld wilt u nalaten?

Steeds meer klanten willen méér dan een goed financieel rendement. Ze willen graag impact maken met hun vermogen en hiermee bijdragen aan een betere wereld voor volgende generaties. Een belegging wordt dan méér dan alleen een financiële beslissing. Het is een keuze voor verandering. Ontdek welke rol impactbeleggen kan spelen in de transitie naar een betere wereld. Nu en later.

Op welke criteria worden bedrijven en overheden beoordeeld?

Een bedrijf komt in aanmerking voor impactbeleggen als het voldoet aan onderstaande twee voorwaarden. Bedrijven die hier niet aan voldoen worden uitgesloten.

ABN AMRO MeesPierson

1. Een positieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Er moet een meetbare positieve impact zijn op één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ( ) van de Verenigde Naties. Met deze doelen wil men in 2030 een betere wereld bereiken. 

Duurzaam Beleggen | ABN AMRO MeesPierson

2. Geen aanzienlijke negatieve impact op andere Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Deze bedrijven zijn sterk gericht op verduurzaming. Bijvoorbeeld géén vleesverwerkingsbedrijf dat milieuvriendelijker vlees wil produceren, maar wél een bedrijf dat zich richt op vleesvervangers.

ABN AMRO

Rendementsverwachtingen

Onder invloed van wereldwijde afspraken en wet- en regelgeving wordt het pad naar een betere wereld steeds duidelijker. Bedrijven die geen schade aan mens, milieu en maatschappij toebrengen of beperken, verlagen hiermee een stukje van hun ondernemersrisico’s. Hierdoor neemt de interesse voor deze bedrijven vanuit beleggers toe en dat kan weer ten gunste komen van hun koersen. Bij impactbeleggen streven we naar een marktconform rendement maar uiteraard staat de positieve impact voorop.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

ABN AMRO

Hoe dragen mijn beleggingen bij aan een betere wereld?

Via uw Vermogensdashboard in Internet Bankieren en Mobiel Bankieren maken we inzichtelijk hoe de bedrijven in uw beleggingsportefeuille bijdragen aan een betere wereld: 

  1. Wat is de ESG-risicoscore van uw portefeuille? 
  2. Wat is de CO2-uitstoot van uw beleggingsportefeuille?
  3. In hoeverre draagt uw portefeuille bij aan het Parijs-akkoord?
  4. Hoe dragen de bedrijven in uw portefeuille bij aan het behalen van de duurzame doelen van de VN SDG-doelstellingen?

De resultaten vatten we voor u samen in een overzichtelijke rapportage. Deze ontvangt u jaarlijks en per kwartaal. We noemen dit niet-financiële verslaglegging (non financial reporting of NFR). 

Starten met impactbeleggen

Impact Fondsen Mandaat

Met dit mandaat beleggen onze ervaren experts voor u in bedrijven die vooroplopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’.

  • Beleggingen in aandelen, obligaties en alternatieve fondsen
  • Inleg mogelijk vanaf €50.000
  • Impact maken staat voorop 
ABN AMRO

Impact maken met filantropie

Filantropie kan iets voor u zijn als u wilt bijdragen aan een betere wereld, zonder dat u daar financieel rendement voor terug wilt. Bij filantropie draait het om aandacht of zorg voor de mensheid en de wereld. Uitdelen van wat u heeft, zodat een ander er beter van wordt. Onze filantropie adviseurs bekijken graag samen met u hoe u met uw geld, tijd of andere middelen kunt bijdragen aan een betere wereld.

Meestgestelde vragen over impactbeleggen

ABN AMRO hanteert voor impactbeleggers standaard de uitsluitingscriteria zoals voor ESG gevorderden. Daarbovenop moeten beleggingsproducten voldoen aan aanvullende criteria. Zo moeten de bedrijven waarin wordt belegd, bijdragen aan minimaal één milieu- of sociale doelstelling. Bovendien mogen er geen nadelige gevolgen zijn voor andere sociale en/of milieudoelstellingen en moet er sprake zijn van verantwoord bestuur.

De bedrijven die onder impactbeleggingen vallen dragen bij aan één of meerdere milieu- of sociale doelstellingen die deel uitmaken van de 17 duurzame ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties. Te denken valt aan bedrijven in de sector gezondheidszorg die veel voorkomende, ernstige ziektes kunnen voorkomen, afremmen of beëindigen. Zulke bedrijven kunnen dus de gezondheid en het welzijn van mensen bevorderen (SDG 3). Maar de activiteiten, producten of diensten mogen dan geen nadelige gevolgen hebben voor andere sociale en/of milieudoelstellingen.

Ja dat kan. Echter, deze beleggingsvorm gaat een stap verder dan ESG-beleggen. Het is bedoeld voor beleggers die verdergaande duurzame doelen nastreven. Impact maken staat voorop. Door bijvoorbeeld te beleggen in instellingen en fondsen die kredieten verstrekken aan initiatieven om armoede te bestrijden.

In gesprek over impactbeleggen?

Wilt u starten met impactbeleggen of uw huidige portefeuille verduurzamen met impactbeleggen? Neem contact met ons op, we denken graag met u mee over hoe u met uw beleggingen bij kunt dragen aan een betere wereld.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.