Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Wat is ESG-Beleggen?

Beleggen in bedrijven die oog hebben voor de transitie naar een betere wereld

Voor wie gelooft in een betere wereld, is ESG-beleggen een eerste stap in de juiste richting. Lees op deze pagina meer over wat precies inhoudt en hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld door te beleggen in bedrijven die aan het begin staan van hun verduurzamingsreis. 

 
ABN AMRO

Wat is ESG?

ESG is de afkorting voor ‘Environmental’ (milieu), ‘Social’ (sociaal) en ‘Governance’ (bestuur). Met ESG-beleggen belegt u in bedrijven, organisaties of projecten die rekening houden met deze factoren vanuit een risico oogpunt. Bedrijven worden beoordeeld op hun beleid voor deze pijlers. Hiervoor werken we samen met externe onderzoeksbureaus. Zo ontstaat een beeld van het ESG-risico van een onderneming.  

Hoe worden bedrijven, organisaties en projecten beoordeeld op ESG-risico’s?

1. 'Environmental': oog voor het milieu

Hoe zet een bedrijf zich in om bijvoorbeeld CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen? Doet het bedrijf aan recyclen? Rapporteert het bedrijf over de eigen impact op het milieu?

2. 'Social': oog voor de maatschappij

Zorgt een bedrijf voor veilige werkomstandigheden en een goede beloning voor de werknemers? Wordt er aandacht besteed aan diversiteit en inclusiviteit? Hoe gaat het bedrijf om met toeleveranciers?

3. 'Governance': oog voor goed bestuur

Is het bedrijf gevoelig voor corruptie? Hoe is de raad van commissarissen samengesteld? Hoe transparant is het bedrijf over het beleid en de activiteiten? Hoe en op welke manier wordt de directie beloond?

ABN AMRO

Welke mate van ESG-beleggen past bij u?

Wanneer u bij ons belegt, leren we graag meer over uw voorkeuren, zodat u belegt op een manier die bij u past. Met uw duurzaamheidsprofiel geeft u aan hoe belangrijk duurzaamheid is voor u als belegger. 

 • Met ‘ESG Starters’ belegt u in bedrijven en overheden die nog in hun eerste fase van verduurzaming zijn.
 • Met ESG Gevorderden’ gaat u een stapje verder en belegt u in bedrijven en overheden die voorlopen op het gebied van verduurzaming. 
ABN AMRO

Hoe dragen mijn beleggingen bij aan een betere wereld?

Via uw Vermogensdashboard in Internet Bankieren en Mobiel Bankieren maken we inzichtelijk hoe de bedrijven in uw beleggingsportefeuille bijdragen aan een betere wereld: 

 1. Wat is de ESG-risicoscore van uw portefeuille? 
 2. Wat is de CO2-uitstoot van uw beleggingsportefeuille?
 3. In hoeverre draagt uw portefeuille bij aan het Parijs-akkoord?
 4. Hoe dragen de bedrijven in uw portefeuille bij aan het behalen van de duurzame doelen van de VN SDG-doelstellingen?

De resultaten vatten we voor u samen in een overzichtelijke rapportage. Deze ontvangt u jaarlijks en per kwartaal. We noemen dit niet-financiële verslaglegging (non financial reporting of NFR). 

ABN AMRO

Onze beleggers hebben invloed

Omdat veel van onze klanten beleggen, luisteren (beursgenoteerde) bedrijven vaak naar onze mening. We voeren jaarlijks gesprekken met honderden bedrijven over verschillende ESG-onderwerpen, zoals klimaatverandering en genderdiversiteit in besturen. Wat betekent dit voor u? Als klant bij ons draagt u indirect bij aan het vermogen van de bank om actief invloed uit te oefenen op de besluitvorming van bedrijven en zo de transitie naar een betere wereld  te versnellen. We noemen dit engagement

Onze ESG- beleggingsvormen

Beleggen met Advies

Samen met uw adviseur bouwt u een portefeuille op.

 • U heeft minder tijd of kennis
 • Uw beleggingsadviseur als sparringpartner
 • U neemt zelf beslissingen

Vermogensbeheer

Uw Vermogensspecialist begeleidt u bij elke keuze die u maakt.

 • U heeft weinig tijd of kennis
 • Een team ervaren experts belegt voor u
 • ESG-beleggen en impactbeleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

ABN AMRO

Liever zelf beleggen? Ook dat kan met ESG

Als ervaren belegger liever zelf de touwtjes in handen houden en uw portefeuille beheren? Met Zelf Beleggen heeft u die vrijheid. U kunt kiezen uit aandelen, fondsen en ETFs. U kunt met behulp van de fonds-selector uw portefeuille inrichten met impact- en ESG-beleggingsproducten. Zo houdt u zelf de regie. 

Meestgestelde vragen over ESG-beleggen

Bedrijven doen verslag van hun beleid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Daarnaast onderzoeken onafhankelijke partijen zoals Sustainalytics hoe bedrijven daarmee omgaan. Met de resultaten kan een inschatting worden gemaakt van het risico dat bedrijven hiermee lopen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen die het uitstoten van schadelijke stoffen en het lozen van afval kan hebben op het milieu. Zo kunnen ook slechte arbeidsomstandigheden gevolgen hebben voor het welzijn en de gezondheid van werknemers.

Voor klanten die het belangrijk vinden dat bedrijven en overheden voldoende rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur bieden wij beleggingen voor ‘ESG Starters’. ABN AMRO biedt dan geen beleggingen aan in bedrijven die bijvoorbeeld hun geld verdienen met de productie van tabak of die met hun activiteiten zijn blootgesteld aan controversiële wapens.

Klanten die het belangrijk vinden dat bedrijven en overheden veel rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur bieden wij zogenaamde ‘ESG gevorderden’ producten en beleggingsvormen aan. Naast controversiële wapens en tabak wordt er bij dit duurzaamheidsprofiel een bredere lijst met uitsluitingen gehanteerd. ABN AMRO biedt dan geen beleggingen aan in bedrijven die bijvoorbeeld hun geld verdienen met activiteiten die verwant zijn aan gokken of pornografie.

Door bij ons te beleggen draagt u indirect bij aan het vermogen van de bank om actief invloed uit te oefenen op de besluitvorming van bedrijven. We proberen hiermee de transitie naar een betere wereld te versnellen en noemen dit engagement. Omdat veel van onze klanten beleggen, luisteren (beursgenoteerde) bedrijven vaak naar onze mening. We voeren jaarlijks gesprekken met honderden bedrijven over verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering en genderdiversiteit in besturen. Als het even kan werken we graag samen met andere beleggers om zo onze invloed te vergroten.

ESG-beleggen kan zowel meer als minder rendement opleveren dan traditioneel beleggen. In het verleden is gebleken dat een ESG belegger net zulke goede financiële resultaten kan behalen als de traditionele belegger. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. Bedrijven die schade voor mens, milieu en maatschappij weten te beperken, lopen daardoor minder reputatie- en ondernemersrisico.

Mensen worden zich daarnaast steeds bewuster van het belang van goed ondernemerschap voor het leefbaar houden van de wereld. Dat geldt ook voor beleggers. Verder is het goed om te realiseren dat ESG-beleggingen betrekkelijk vaak beleggingen zijn in bedrijven die bovengemiddeld groeien.

In gesprek over ESG-beleggen?

Heeft u interesse in ESG-beleggen of wilt u uw huidige portefeuille verduurzamen? Neem contact met ons op, we denken graag met u mee.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.