Naar de navigatie Naar de inhoud

EMIR: Europese Markt Infrastructuur Verordening

Man met bril in zijn hand kijkt glimlachend naar het scherm van zijn laptop

Belangrijke informatie over EMIR

Op deze pagina's vindt u informatie over de European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

 

Wat is EMIR?

EMIR is een Europese verordening die geldt voor alle ondernemingen die in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn en die derivatentransacties aangaan of zijn aangegaan. EMIR bevat vooral regels voor Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties, maar ook voor beursgenoteerde derivatentransacties (Exchange Traded Derivatives: ETD's). De EMIR-regels zijn vanaf 2012 gefaseerd ingevoerd.

In de EU-landen werkt EMIR rechtstreeks. In de drie landen die niet tot de EU maar wel tot de EER behoren (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) dienen de regels eerst in nationale wetgeving te worden omgezet.

EMIR heeft ook gevolgen voor ondernemingen die buiten de EER gevestigd zijn en die derivatentransacties aangaan met ondernemingen die wel in de EER gevestigd zijn.

Waarom EMIR?

Na de financiële crisis van 2008 zijn de leden van de G20 een aantal maatregelen overeengekomen. Dit is gebeurd om de kans op herhaling van een financiële crisis zo veel mogelijk te beperken. De G20-leden hebben afgesproken om nieuwe regelgeving op te stellen voor derivatentransacties, in nationaal en internationaal verband. Het doel is de veiligheid en de transparantie van de financiële markten te verbeteren. Een aantal G20-afspraken die voor de EU gelden, is vastgelegd in EMIR.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube