Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Medisch krediet

Voor de medicus met een eigen praktijk

Medisch krediet

 • Voor de start, overname of uitbreiding van uw praktijk
 • Maatwerkadvies door specialisten die uw sector kennen
 • 24/7 service van onze specialisten

Waarom een medisch krediet bij ABN AMRO?

Werkt u als zelfstandig huisarts, tandarts, fysiotherapeut, dierenarts, apotheker of medisch specialist binnen een praktijk? Of wilt u een (para-)medische praktijk starten of overnemen? Dan heeft u misschien geld nodig voor een pand, voor medische apparatuur of voor goodwill. Maak nu een afspraak met onze specialisten die uw sector door en door kennen.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie?

Het medisch krediet is voor de medisch ondernemer. U werkt als zzp’er, heeft een eigen (para)medische praktijk of denkt erover die te beginnen. Met het medisch krediet krijgt u financiële ruimte voor dagelijkse zaken. Of u financiert medische apparatuur, de aanschaf van een praktijkpand of een praktijkovername.

Rente en kosten

Rente

U betaalt rente over het bedrag dat u leent. De hoogte van de rente is onder andere afhankelijk van:

 • De kredietlimiet.
 • Het onderpand dat u aanbiedt.
 • Hoe lang u uw praktijk voert.

Wij stellen de rente tijdens de aanvraag voor u vast. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. We helpen u graag bij deze keuze.

Kosten

U betaalt rente en aflossing. Daarnaast betaalt u ook:

 • Behandelingskosten: dat zijn de kosten die u ons betaalt voor de administratie van uw krediet.
 • Taxatiekosten: als u onroerend goed als onderpand geeft.
 • Notariskosten: om de hypotheek op het onderpand te regelen.

Heeft u een rekening courant krediet? Dan betaalt u ieder kwartaal bereidstellingsprovisie over het niet gebruikte deel van uw krediet. De provisie is doorgaans 0,375% van het niet gebruikte deel van uw krediet.

Hoe verloopt de aanvraag?

Nadat uw gesprek heeft plaatsgevonden kan de doorlooptijd van een financieringsaanvraag variëren van twee weken tot een aantal maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw financieringsaanvraag en of u alle benodigde stukken al direct kunt overhandigen. Neem contact met ons op om een indicatie van de doorlooptijd voor uw financieringsaanvraag te krijgen.

Looptijd en aflossen

Heeft u een rekening courant krediet? Dan betaalt u het krediet terug door het bedrag dat u rood staat op uw zakelijke betaalrekening aan te vullen. U kunt daarna weer opnieuw tot aan de kredietlimiet opnemen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

Heeft u een lening? Dan lost u uw krediet geheel af gedurende de looptijd. De looptijd is afhankelijk van uw wensen en van het doel van uw besteding. We spreken van tevoren af hoeveel u maandelijks aflost. U kunt ook eerder aflossen. In bepaalde gevallen moet u daarvoor aan ons een vergoeding betalen voor gederfde inkomsten. Meer hierover leest u in de voorwaarden.

Nadelen en risico’s

 • Als u een variabele rente betaalt, heeft u geen zekerheid over uw rentelasten. Het percentage kan gedurende de looptijd hoger of lager worden.
 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u uw krediet niet terugbetaalt, kunnen we het onderpand gebruiken om het openstaande leenbedrag terug te krijgen.
 • Er kan altijd iets gebeuren waardoor u te weinig inkomsten heeft om de rente en aflossing van uw krediet te betalen. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, verslechterde bedrijfsresultaten of de beëindiging van uw praktijk. Wilt u weten wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn of hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs via 088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 17:30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen gesloten) .
Bureau Krediet Registratie (BKR)

Als u een krediet aanvraagt, toetsen wij uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo leent u niet meer dan verstandig is. Als alles in orde is, wordt uw krediet bij BKR geregistreerd. Is uw krediet gestopt? Dan melden we u weer af. De BKR-registratie is verplicht voor kredieten aan een:

 • eenmanszaak*
 • vennootschap onder firma*
 • commanditaire vennootschap*
 • maatschap*

Uitzondering: bij een rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, stichting of vereniging waarvoor een natuurlijk persoon zich hoofdelijk aansprakelijk stelt) wordt het krediet pas gemeld zodra er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan 70 dagen.

* waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Per 1 juli 2018 geldt voor financieringen die worden aangevraagd en afgesloten door ondernemingen met een (groeps)omzet tot 5 miljoen euro de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Ook financieringen die per 1 juli 2018 worden aangevraagd en afgesloten door natuurlijke personen kunnen onder deze gedragscode vallen. In de gedragscode staan minimum normen waar de bank zich aan moet houden bij het verstrekken van zakelijke financieringen aan bepaalde ondernemers/ondernemingen.

Voorwaarden

Als u leent, wilt u weten waar u aan toe bent. Lees alles over lenen, rente betalen en aflossen in de voorwaarden.

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening

Advies & afspraak maken

Heeft u vragen die u liever persoonlijk bespreekt? Maak dan een afspraak.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie?

Het medisch krediet is voor de medisch ondernemer. U werkt als zzp’er, heeft een eigen (para)medische praktijk of denkt erover die te beginnen. Met het medisch krediet krijgt u financiële ruimte voor dagelijkse zaken. Of u financiert medische apparatuur, de aanschaf van een praktijkpand of een praktijkovername.

Rente en kosten

Rente

U betaalt rente over het bedrag dat u leent. De hoogte van de rente is onder andere afhankelijk van:

 • De kredietlimiet.
 • Het onderpand dat u aanbiedt.
 • Hoe lang u uw praktijk voert.

Wij stellen de rente tijdens de aanvraag voor u vast. U kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. We helpen u graag bij deze keuze.

Kosten

U betaalt rente en aflossing. Daarnaast betaalt u ook:

 • Behandelingskosten: dat zijn de kosten die u ons betaalt voor de administratie van uw krediet.
 • Taxatiekosten: als u onroerend goed als onderpand geeft.
 • Notariskosten: om de hypotheek op het onderpand te regelen.

Heeft u een rekening courant krediet? Dan betaalt u ieder kwartaal bereidstellingsprovisie over het niet gebruikte deel van uw krediet. De provisie is doorgaans 0,375% van het niet gebruikte deel van uw krediet.

Hoe verloopt de aanvraag?

Nadat uw gesprek heeft plaatsgevonden kan de doorlooptijd van een financieringsaanvraag variëren van twee weken tot een aantal maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw financieringsaanvraag en of u alle benodigde stukken al direct kunt overhandigen. Neem contact met ons op om een indicatie van de doorlooptijd voor uw financieringsaanvraag te krijgen.

Looptijd en aflossen

Heeft u een rekening courant krediet? Dan betaalt u het krediet terug door het bedrag dat u rood staat op uw zakelijke betaalrekening aan te vullen. U kunt daarna weer opnieuw tot aan de kredietlimiet opnemen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

Heeft u een lening? Dan lost u uw krediet geheel af gedurende de looptijd. De looptijd is afhankelijk van uw wensen en van het doel van uw besteding. We spreken van tevoren af hoeveel u maandelijks aflost. U kunt ook eerder aflossen. In bepaalde gevallen moet u daarvoor aan ons een vergoeding betalen voor gederfde inkomsten. Meer hierover leest u in de voorwaarden.

Nadelen en risico’s

 • Als u een variabele rente betaalt, heeft u geen zekerheid over uw rentelasten. Het percentage kan gedurende de looptijd hoger of lager worden.
 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Als u uw krediet niet terugbetaalt, kunnen we het onderpand gebruiken om het openstaande leenbedrag terug te krijgen.
 • Er kan altijd iets gebeuren waardoor u te weinig inkomsten heeft om de rente en aflossing van uw krediet te betalen. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, verslechterde bedrijfsresultaten of de beëindiging van uw praktijk. Wilt u weten wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn of hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs via 088 - 388 97 77 (op werkdagen tussen 8.00 en 17:30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen gesloten) .

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Als u een krediet aanvraagt, toetsen wij uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo leent u niet meer dan verstandig is. Als alles in orde is, wordt uw krediet bij BKR geregistreerd. Is uw krediet gestopt? Dan melden we u weer af. De BKR-registratie is verplicht voor kredieten aan een:

 • eenmanszaak*
 • vennootschap onder firma*
 • commanditaire vennootschap*
 • maatschap*

Uitzondering: bij een rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, stichting of vereniging waarvoor een natuurlijk persoon zich hoofdelijk aansprakelijk stelt) wordt het krediet pas gemeld zodra er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan 70 dagen.

* waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Per 1 juli 2018 geldt voor financieringen die worden aangevraagd en afgesloten door ondernemingen met een (groeps)omzet tot 5 miljoen euro de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Ook financieringen die per 1 juli 2018 worden aangevraagd en afgesloten door natuurlijke personen kunnen onder deze gedragscode vallen. In de gedragscode staan minimum normen waar de bank zich aan moet houden bij het verstrekken van zakelijke financieringen aan bepaalde ondernemers/ondernemingen.

Voorwaarden

Als u leent, wilt u weten waar u aan toe bent. Lees alles over lenen, rente betalen en aflossen in de voorwaarden.

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening

Advies & afspraak maken

Heeft u vragen die u liever persoonlijk bespreekt? Maak dan een afspraak.

ABN AMRO

Zo verloopt uw medisch kredietaanvraag

Als u een financiering aanvraagt is het handig als u weet wat u kunt verwachten. Wij hebben de stappen van een kredietaanvraag voor u op een rij gezet.

ABN AMRO

Contact met onze specialisten

Heeft u vragen? Bel ons voor uw privé en zakelijke vragen. Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak. U kunt ook zelf direct contact opnemen met onze specialisten.

Daarom een medisch krediet bij ABN AMRO

Specialisten met kennis van de medische wereld

Goede voorwaarden

Afgestemd op uw situatie