Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Aanleveren van uw jaarrekening

Als u een financiering bij ons heeft of aanvraagt, vragen wij u om uw jaarrekening. Hiermee beoordelen wij uw financiële situatie. 

Uw accountant of boekhouder moet de jaarrekening opstellen of controleren en levert dit bestand bij ons aan.

Het aanleveren van uw jaarrekening

Via SBR

ABN AMRO ondersteunt Standaard Business Reporting (SBR), een bestandstype waarmee we op gestandaardiseerde wijze uw jaarrekening ontvangen. Vraag uw accountant of boekhouder om uw jaarrekening aan te leveren via SBR. Uw accountant of boekhouder weet hoe dit moet. Levert uw accountant of boekhouder de jaarrekening via SBR aan, dan weten wij zeker dat de gegevens juist zijn. Deze methode heeft daarom onze voorkeur en u heeft er verder geen omkijken meer naar. Wij verwerken uw jaarrekening daarna zonder behandelingskosten.

Via een pdf

Geeft uw accountant of boekhouder aan dat zij uw jaarrekening niet als SBR Jaarrekening kunnen aanleveren? U kunt uw jaarrekening in pdf naar ons sturen via deze link. Vermeld uw naam en het KVK-nummer van uw bedrijf.

Let op: kunt u bovenstaande link niet openen via uw mobiele telefoon? Probeer het dan via een computer of laptop.

Onze tarieven

Wijze van aanlevering Tarief
SBR Jaarrekening aanleveren: Kosteloos
Jaarrekening in pdf aanleveren:
Bij het jaarlijks toesturen van uw jaarrekening.
Kosteloos
Jaarrekening in pdf aanleveren:
Bij het aanvragen of wijzigen van een krediet.
€ 250 (excl. btw)

Het aanleveren van uw jaarrekening

Via SBR

ABN AMRO ondersteunt Standaard Business Reporting (SBR), een bestandstype waarmee we op gestandaardiseerde wijze uw jaarrekening ontvangen. Vraag uw accountant of boekhouder om uw jaarrekening aan te leveren via SBR. Uw accountant of boekhouder weet hoe dit moet. Levert uw accountant of boekhouder de jaarrekening via SBR aan, dan weten wij zeker dat de gegevens juist zijn. Deze methode heeft daarom onze voorkeur en u heeft er verder geen omkijken meer naar. Wij verwerken uw jaarrekening daarna zonder behandelingskosten.

Via een pdf

Geeft uw accountant of boekhouder aan dat zij uw jaarrekening niet als SBR Jaarrekening kunnen aanleveren? U kunt uw jaarrekening in pdf naar ons sturen via deze link. Vermeld uw naam en het KVK-nummer van uw bedrijf.

Let op: kunt u bovenstaande link niet openen via uw mobiele telefoon? Probeer het dan via een computer of laptop.

Onze tarieven

Wijze van aanlevering Tarief
SBR Jaarrekening aanleveren: Kosteloos
Jaarrekening in pdf aanleveren:
Bij het jaarlijks toesturen van uw jaarrekening.
Kosteloos
Jaarrekening in pdf aanleveren:
Bij het aanvragen of wijzigen van een krediet.
€ 250 (excl. btw)

Veelgestelde vragen over het aanleveren van de jaarrekening

Bestaande financiering
Heeft u van ons een brief ontvangen om uw jaarrekening aan te leveren voor uw bestaande financiering? Lever de jaarrekening dan vóór 1 juli 2024 bij ons aan. Kunt u uw cijfers niet voor 1 juli aanleveren? Neem dan contact met ons op via onze contactopties of via uw relatiemanager.

Let op: voor medische relaties is de uiterste aanleverdatum van de jaarcijfers 1 oktober 2024. Als dit op u van toepassing is, dan staat dat vermeld in de bankmail of brief die we u hebben gestuurd.

Heeft u een gebroken boekjaar? Dan ontvangen we uw jaarrekening graag binnen 6 maanden na het afsluiten van het gebroken boekjaar.

Nieuwe financieringsaanvraag
Vraagt u een nieuwe financiering bij ons aan? Dan ontvangen we graag deze documenten uiterlijk 72 uur voor de afspraak.

Het aanleveren van een SBR Jaarrekening kan alleen door uw accountant of boekhouder worden gedaan. Alleen als dit niet mogelijk is, kunt u uw jaarrekening in pdf naar ons sturen. Vermeld hierbij uw naam en het KVK-nummer van uw bedrijf.

Let op: kunt u bovenstaande link niet openen via uw mobiele telefoon? Probeer het dan via een computer of laptop.

We ontvangen graag uw definitieve enkelvoudige (SBR) Jaarrekening, zo uitgebreid mogelijk, met uitsplitsingen en toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

Heeft u de financiering samen met andere bedrijven? Dan hebben wij ook de definitieve geconsolideerde jaarrekening van deze bedrijven nodig.

Maakt u deel uit van een Groep? Dan moet u ook elk jaar de geconsolideerde jaarstukken van de holding vennootschap aan ons sturen.

We ontvangen uw SBR Jaarrekening automatisch nadat uw accountant deze heeft aangeleverd. U hoeft ons hier niet over te informeren.

Als u in 2023 een krediet of een kredietlimiet bij ons had, dan moet u uw jaarrekening bij ons aanleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Zakelijke lening, een Zakelijk rekening-courant krediet, een OndernemersKrediet of één van onze andere kredieten.

Wilt u uw krediet opzeggen of de kredietlimiet verlagen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u eerder dit jaar al de jaarrekening van 2023 bij ons aangeleverd? Dan hoeft u dat nu niet opnieuw te doen.

Als uw bedrijf in 2023 is gestart en u heeft gekozen voor een verlengd boekjaar, dan heeft u nog geen jaarrekening. U moet dan vanaf volgend jaar uw jaarrekening bij ons aanleveren. Dit jaar hoeft u dat nog niet te doen.

Let op: voor medische relaties is de uiterste aanleverdatum van de jaarcijfers 1 oktober 2024. Als dit op u van toepassing is, dan staat dat vermeld in de bankmail of brief die we u hebben gestuurd.

Is er geen sprake van een verlengd of gebroken boekjaar, dan moet u de jaarrekening van 2023 vóór 1 juli 2024 bij ons aanleveren.

We gebruiken uw jaarrekening om te beoordelen of uw financiering nog passend is. Uw jaarcijfers geven inzicht in de financiële prestaties van uw onderneming. Daarmee bepalen we uw actuele risicoprofiel en actualiseren we de waarde van gevestigde zekerheden. Ook voldoen we hiermee aan wettelijke verplichtingen en eisen vanuit onze toezichthouders.

In de voorwaarden bij uw kredietovereenkomst is daarom afgesproken dat u elk jaar uw jaarrekening aan ons opstuurt. Dat is nodig zolang u een krediet heeft. Ook als u alleen rood kunt staan op een zakelijke betaalrekening, of uw krediet niet gebruikt.