Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Maak een ondernemingsplan

Wat is een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting is een prognose van de verwachte omzet en kosten van een bedrijf voor een langere periode, en is onderdeel van een financieel plan. Meestal wordt een exploitatiebegroting gemaakt voor een periode van 1 tot 3 jaar.

 

Feitelijk is uw exploitatiebegroting een prognose en daarmee een fictief vooraf opgestelde winst- en verliesrekening. De exploitatiebegroting geeft inzicht in uw plannen en de onderbouwing daarvan.

 

Wat kunt u met een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting wordt opgesteld voor eigen gebruik, maar ook voor externe financiers. Als de kosten van de omzet worden gehaald, blijft de verwachte winst over. Hierdoor ontstaat een goed beeld hoe een bedrijf zich de komende tijd financieel zal ontwikkelen. Daarnaast laat een exploitatiebegroting de levensvatbaarheid van een bedrijf zien. Dat kan bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van een lening.

Waar bestaat een exploitatiebegroting uit?

 1. Verwachte omzet over 3 jaar

  Bepaal de omzet die u in de komende 3 jaar verwacht. Er zijn verschillende manieren om de toekomstige inzet in te schatten. Welke het beste is, hangt af van het type bedrijf. U kunt een berekening maken van het aantal klanten maal het gemiddelde bedrag dat een klant besteedt. Of bereken het aantal verkochte producten in een bepaalde periode, maal de verkoopprijs. Werkt uw bedrijf op uurtarief, bereken dan het aantal declarabele uren maal het uurtarief.

 2. Verwachte inkoopkosten voor schatting brutowinst

  Bereken welke kosten u moet maken voor de inkoop van materialen (directe inkoopkosten) of bijvoorbeeld voor energieverbruik (indirecte inkoopkosten). Als u deze van de verwachte omzet aftrekt, heeft u een schatting van de brutowinst.

 3. Verwachte vaste kosten voor berekenen bedrijfsresultaat

  Natuurlijk kent uw bedrijf ook vaste kosten. Denk aan personeelskosten, afschrijving en bedrijfshuisvesting. Deze horen ook meegenomen te worden in een exploitatiebegroting. Als u de verwachte vaste kosten van de brutowinst aftrekt, dan heeft u het bedrijfsresultaat berekend (de nettowinst uit onderneming voor belastingen).

 4. Verwachte belastingen voor berekenen nettowinst

  Van het bedrijfsresultaat moet u ook nog de verwachte, te betalen, belastingen aftrekken. Het resultaat is dan de nettowinst. De nettowinst kan worden gebruikt om uw inkomen (de ondernemersbeloning) te betalen, in het bedrijf te laten zitten, of het te gebruiken voor uitbreiding of aflossing.

  Loopt u tegen obstakels aan en hierdoor vast bij het opstellen van de exploitatiebegroting? Uw boekhouder of account kan u ook hierbij helpen.

 

Voorkom veelgemaakte fouten in een exploitatiebegroting

Een veel voorkomende fout die wordt gemaakt is geen rekening houden met nieuwe financieringslasten (rente). Maar ook onrealistische kostendalingen of een onrealistische omzetprognose ten opzichte van het jaar ervoor, zonder enige onderbouwing. Het is raadzaam hier rekening mee te houden tijdens het opstellen van de exploitatiebegroting. Anders is de kans groot dat uw aanvraag voor een financiering kan worden geweigerd.

 

Wat is het verschil tussen een exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting?

Het verschil is dat de exploitatiebegroting gemaakt wordt op jaarbasis. Met de liquiditeitsbegroting heeft u inzicht in de inkomsten en uitgaven per maand, of kwartaal. Daarmee kunt u zien of uw bedrijf in zo een periode voldoende geld heeft om aan alle verplichtingen te voldoen.

Unpacking a moving box at their new office

Zakelijke financieringsopties

Loopt u al enige tijd rond met het idee een eigen onderneming te starten of juist uw onderneming uit te breiden? En wilt u weten wat voor financieringsopties er zijn om uw idee te verwezenlijken? Wij denken graag met u mee.

Inschrijvingspapieren van de Kamer van Koophandel

Uw eigen bedrijf starten

Starten met ondernemen heeft impact, zowel zakelijk als privé. Maar wat is die impact precies? Welke stappen moet u zetten om écht – succesvol – te kunnen beginnen? En welke financiële producten en diensten heeft u nodig? ABN AMRO helpt u op weg.