Niet eens met de oplossing van uw klacht?

Heeft u de klachtenprocedure van ABN AMRO doorlopen en bent u niet tevreden over de uitkomst? Bekijk bij welke geschillenorganisatie u uw klacht kunt voorleggen. Kunt u uw klacht nergens kwijt? Dan kunt u altijd naar de rechter gaan.

 

Uw klacht melden bij Kifid

Organisaties met een financiering die vallen onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering kunnen een klacht melden bij . In uw kredietovereenkomst staat of deze onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering valt. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl

Overzicht geschillencommissies

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070 - 33 38 999
www.kifid.nl

(Voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers)

Geschillencommissie Grensoverschrijdend Betalingsverkeer

Postbus 90600  
2509 LP Den Haag  
070 - 31 05 310  
www.degeschillencommissie.nl

(voor bedrijven en instellingen)

 

Reclame Code Commissie

Postbus 75684 
1070 AR Amsterdam 
www.reclamecode.nl

(voor personen, bedrijven en instellingen) 

Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie (BKR)

Postbus 6080 
4000 HB Tiel 
0900 - 257 84 35 
www.bkr.nl

(voor personen, bedrijven en instellingen) 

 

Bent u een privéklant?

Bekijk dan hier of u de klacht bij het Kifid of een andere geschillenorganisatie voor consumenten kunt melden.