Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Solvabiliteit: wat is het en hoe wordt het berekend?

Weet u of uw bedrijf een financiële tegenslag kan incasseren? De solvabiliteit, oftewel de hoeveelheid eigen vermogen in uw bedrijf, geeft een groot deel van het antwoord. Uw bedrijf kan gezond groeien met een solide basis van eigen vermogen

Een goede solvabiliteit maakt de kans op het verkrijgen van een financiering groter.

 
 

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit, of de solvabiliteitsratio, geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen in uw bedrijf. Vreemd vermogen bestaat uit de schulden of verplichtingen die uw bedrijf heeft. Het eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden van uw bedrijf. Door te kijken naar de verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen kunt u zien hoe afhankelijk uw bedrijf is van anderen. Solvabiliteit is dus iets anders dan liquiditeit. U kunt veel eigen vermogen hebben (solvabiliteit) zonder een cent op de bankrekening (liquiditeit).

 

Hoe wordt de solvabiliteit berekend?

Om de solvabiliteit te kunnen berekenen gaat u naar uw balans in de jaarrekening en zoekt u naar de posten ‘eigen vermogen’ en ‘balanstotaal’ (of totale activa/passiva). Vervolgens berekent u de solvabiliteit met de volgende formule:

 1. Deel het eigen vermogen door het totale vermogen
 2. Vermenigvuldig de uitkomst met 100%

Voorbeeld solvabiliteit berekenen

Eigen vermogen = € 1.000.000

Totaal vermogen = € 1.500.000

€ 1.000.000 / € 1.500.000 x 100% = 66,6%

In het voorbeeld is de solvabiliteit 66,6 procent. Dat betekent dat van iedere euro in de onderneming 66,6 cent eigen geld is. Let op, dit is een ruwe schatting van de solvabiliteit. Er worden namelijk ook balansposten in mindering gebracht op het eigen vermogen. Denk hierbij aan rekening-courant directie, voorzieningen voor toekomstige zekere kosten en immateriële vaste activa zoals goodwill.

De bank kan u ook hierbij helpen. Wij kunnen aan de hand van de input die u aanlevert, de berekening voor u maken.

 

Voorkom fouten in het berekenen van solvabiliteit

De solvabiliteit is erg belangrijk, ook banken kijken hier naar. Met name om te kijken of bij een onderneming de solvabiliteitsratio wel hoog genoeg is. Indien deze aan de lage kant uitvalt, kan het lastiger zijn om op de korte en lange termijn schulden af te lossen. Hierdoor wordt het ook lastiger een lening te krijgen.

Het is van belang dat de cijfers kloppen, anders loopt u het risico een verkeerde solvabiliteitratio te berekenen. Dat kan een vertekend beeld schetsen, wat weer kan leiden tot verkeerde inschattingen en keuzes.

 

Welke invloed heeft solvabiliteit op een financiering?

Voor financiers is het ideaal een zo hoog mogelijke solvabiliteit. Want hoe hoger de solvabiliteit, hoe groter de buffer en hoe kleiner de kans wordt dat een financiering niet kan worden terugbetaald. De norm van solvabiliteit die financiers over het algemeen hanteren is tussen de 25 en 30 procent.

4 manieren om de solvabiliteit te verhogen

 1. Vergroot de winst

  Extra winst vertaalt zich in meer eigen vermogen. Vergroot dus uw inkomsten of verklein uw uitgaven voor een hogere winstgevendheid. Neem verkoopprijzen onder de loep, maak nieuwe afspraken met leveranciers of bespaar op uw vaste lasten zoals kantoorhuur.

 2. Keer minder winst uit

  Steek de winst in de spaarpot van uw bedrijf. Zo vergroot u het eigen vermogen van uw onderneming.

 3. Zorg ervoor dat klanten sneller facturen betalen

  Minder uitstaand kapitaal betekent meer geld op de rekening van uw bedrijf. Zo hoeft u minder geld te lenen om uw werkkapitaal op peil te houden en daalt het vreemd vermogen op uw balans en stijgt de solvabiliteitsratio.

 4. Optimaliseer uw voorraad zodat u nooit teveel heeft

  Voorraad is kapitaal dat u niet kunt gebruiken tot het verkocht is. Hoe minder voorraad u heeft, hoe lager het totale vermogen is. Een lager totaal vermogen met een gelijk eigen vermogen betekent een hogere solvabiliteit.