Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Wat is een financieringsbegroting?

In een financieringsbegroting bepaalt u hoe u de bedrijfsmiddelen en andere investeringen voor uw onderneming gaat financieren. Dit kan gefinancierd worden met eigen of vreemd vermogen of door een combinatie van beide.

 
 

Wat kunt u met een financieringsbegroting?

Voordat u aan de slag gaat met een financieringsbegroting, is het van belang om eerst een investeringsbegroting te maken. In de investeringsbegroting vermeldt u alle investeringen inclusief kosten, die u nodig heeft voor het opstarten of uitbreiden van uw onderneming. Het totaalbedrag dat hieruit komt, gebruikt u voor de financieringsbegroting. Aan de hand van een financieringsbegroting bepaalt u vervolgens hoe uw bedrijf aan de financiële middelen gaat komen (eigen geld of vreemd vermogen). De financieringsbegroting is onderdeel van uw financiële plan.

Een financieringsbegroting opstellen in 3 stappen:

 1. Het eigen vermogen

  Onder eigen vermogen wordt verstaan geld dat u zelf inbrengt in uw bedrijf, bijvoorbeeld spaargeld of bedrijfsmiddelen die al zijn aangeschaft zoals een laptop of bedrijfsauto. Bereken de hoogte van het eigen vermogen. Heeft u een achtergestelde lening van familie en/of vrienden? Dan telt dit ook als eigen vermogen. Mocht u met meerdere ondernemers een vennootschap onder firma (vof) opstarten, tel dan de inbreng van elke vennoot bij elkaar op. Bij een besloten vennootschap (bv) is de inleg van alle aandeelhouders het eigen vermogen.

 2. Het lang vreemd vermogen

  Bij lang vreemd vermogen gaat het om een financiering met een looptijd van een jaar of langer. Dit kan een zakelijke hypotheek zijn of lening voor de inventaris. Zodra een deel van de lening is afgelost, daalt dit bedrag op de balans.

 3. Het kort vreemd vermogen

  Dit zijn schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost, bijvoorbeeld facturen van crediteuren. Maar ook een schuld als rekening-courant valt onder kort vermogen omdat de looptijd korter is dan een jaar.

  In een financieringsbegroting wordt ook gesproken over solvabiliteit, de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Dit hoeft u niet zelf te berekenen. De bank doet dit namelijk voor u, aan de hand van de input die u aanlevert. 

 

Wat zijn voorkomende fouten in een financieringsbegroting?

Het gaat hier niet zo zeer om fouten omdat u als ondernemer er anders tegenaan kijkt dan een bank. Maar waar vaak een afwijking wordt gezien is de hoogte van de eigen inbreng, verhouding van kort en langlopende leningen of het vergeten van de btw. Vul daarom zo nauwkeuring en realistisch mogelijk de financieringsbegroting in om de kans op afwijzing van de financiering te verkleinen. Mocht u twijfels hierover hebben, dan kan uw boekhouder of account de financieringsbegroting voor u opstellen.

 

Wat is het verschil tussen een financieringsbegroting en investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting geeft weer welke bedrijfsmiddelen nodig zijn voordat u met een onderneming start of gaat uitbreiden, en wat de kosten zijn. De financieringsbegroting geeft op zijn beurt aan hoe dit allemaal gefinancierd gaat worden, met eigen of vreemd vermogen. Samen vormen ze de balans.

Unpacking a moving box at their new office

Zakelijke financieringsopties

Loopt u al enige tijd rond met het idee een eigen onderneming te starten of juist uw onderneming uit te breiden? En wilt u weten wat voor financieringsopties er zijn om uw idee te verwezenlijken? Wij denken graag met u mee.

Inschrijvingspapieren van de Kamer van Koophandel

Uw eigen bedrijf starten

Starten met ondernemen heeft impact, zowel zakelijk als privé. Maar wat is die impact precies? Welke stappen moet u zetten om écht – succesvol – te kunnen beginnen? En welke financiële producten en diensten heeft u nodig? ABN AMRO helpt u op weg.