Werk aan de winkel in de kledingbranche
Rapport: Retail

Werk aan de winkel in de kledingbranche

Stevige concurrentie en veranderd klantgedrag zorgen voor een tweedeling in de kledingbranche. De scheidslijn wordt vooral bepaald door de mate van zichtbaarheid. Kledingwinkels die op een aansprekende locatie zitten of via een aantrekkelijke website een substantieel deel van hun omzet behalen, groeien doorgaans snel. Winkels op minder prominente locaties hebben het lastiger.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Locatus waarbij geanonimiseerde omzetgegevens zijn gecombineerd met data over locaties. Naar verwachting zet deze tweedeling zich in 2019 en 2020 voort.

De kledingbranche weet slechts beperkt te profiteren van het sterke economische klimaat. De gecombineerde omzet uit fysieke en online verkopen nam vorig jaar met slechts 2 procent toe, zo blijkt het uit het onderzoek. En de tweedeling in de sector is scherp; een op de vijf kledingwinkeliers groeide met meer dan 10 procent, terwijl meer dan de helft van hen de omzet vorig jaar zag dalen. Bij ruim een kwart van de kledingretailers bedroeg deze omzetdaling zelfs 10 procent of meer.

Nulgroei voor kledingbranche in 2019

Een daling van de omzet drukt direct op de winst, omdat een groot deel van de kosten vast is. Dat doet pijn, aangezien de marges al beperkt zijn, zo blijkt uit gegevens van RetailInsiders. Modewinkels voor kinderen, dames of heren realiseren bedrijfsresultaatmarges van gemiddeld circa 3 tot 4 procent. Bij lingeriewinkels bedraagt deze marge 2 procent en bij gemengde modewinkels is deze marge gemiddeld genomen negatief. De ruimte tot investeren is daarmee beperkt.

Dat beeld verandert in 2019 niet. Sterker: de groei van de kledingbranche valt dit jaar stil. Daarbij is opnieuw sprake van een tweedeling, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo heeft meer dan de helft van de kledingondernemers de omzet in het eerste kwartaal van het jaar zien dalen. Hoewel de CBS-cijfers niet een-op-een kunnen worden vergeleken met die van ABN AMRO en Locatus, geven ze wel een indicatie. Na de matige start van het jaar verlaagt ABN AMRO de prognose van de branche tot een nulgroei.

Ook in 2020 verwachten wij een sterke tweedeling in de branche. Maar wat veroorzaakt die sterke groeiverschillen?

Zichtbaarheid van belang voor groei

Uit ons onderzoek blijkt dat zichtbaarheid van groot belang is. De locatie, zowel fysiek in de winkelstraat, als de aanwezigheid op internet, bepalen in hoeverre een retailer zichtbaar is. Voor succes blijven de kwaliteit van het assortiment en de service doorslaggevend, maar door de hevige concurrentie is het niet eenvoudig om alleen daarmee het verschil te maken.

Een zichtbare en drukke locatie biedt dan soelaas, zo merken kledingwinkeliers in de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) en hun randgemeenten. Zij realiseerden vorig jaar in hun fysieke winkels 7 procent omzetgroei. Zonder deze stedelijke gebieden kromp de omzet in de randstedelijke provincies. Niettemin is groei buiten deze randstedelijke stedelijke regio’s zeker ook mogelijk.

Zo hebben kledingwinkeliers in het noorden van het land vorig jaar 3 procent omzetgroei gerealiseerd. Kledingwinkels in de zuidelijke provincies hebben het daarentegen lastiger. Ze hebben de laagste relatieve omzet en hun omzet ontwikkelde zich met een daling van 7 procent het minst gunstig. Een mogelijke verklaring is dat de winkeldichtheid in het zuiden van Nederland hoger is en retailers zich daarom moeilijker kunnen profileren. Daardoor verliezen kledingwinkeliers in het zuiden mogelijkerwijs meer omzet aan webshops en andere regio’s dan nodig. De zuidelijke provincies tellen 106 vestigingen van kledingwinkels per 100.000 inwoners, terwijl dit in andere windstreken tussen de 87 en 94 ligt. Het aantal vierkante meters per inwoner ligt in het zuiden 20 procent hoger dan in de rest van het land, zo blijkt uit data van Locatus.

Meer informatie

Lees het volledige rapport 'Werk aan de winkel in de kledingbranche (pdf, 1.6MB)'.

Tags

Rapport
Retail Duurzaamheid