Vertraging van groei in detailhandel
Stand van: Retail

Vertraging van groei in detailhandel

De volumegroei voor de detailhandel in december bleef achter bij de groei eerder in het jaar 2018. De groeivertraging is een opmaat naar 2019 en 2020, waarin we een groei van 2% verwachten. Vorig jaar bedroeg de volumegroei in de detailhandel nog bijna 3%. De groei in de sector zet dus wel door.

December is traditioneel een belangrijke maand voor de retail. Rond de feestdagen zijn de kasstromen het hoogst en de verkoopvolumes ook. Winkeliers houden daar bij hun inkoop rekening met extra drukte aan het einde van het jaar. Nu de cijfers over december 2018 bekend zijn, blijkt dat de detailhandel in december 2018 ruim 18% meer verkocht dan in een gemiddelde andere maand in het jaar. Dit lijkt veel, maar was – mede door het sterk gedaalde vertrouwen bij de consument – lager dan in de laatste jaren. Daarmee bleef per saldo een omzetgroei van 3,3% in het jaar 2018 staan en een groei van 2,8% in verkoopvolumes.

Dat gedaalde consumentenvertrouwen heeft ook invloed op de consumptie. Bij een laag vertrouwen houdt de consument eerder de hand op de knip. In februari is het consumentenvertrouwen licht negatief geworden. Internationale onzekerheden kunnen het vertrouwen beïnvloeden. Denk aan de actualiteit van de brexit-discussie en het handelsconflict tussen de VS en China. Maar ook het voorzicht van een mindere stijging van het beschikbaar inkomen kan een rol spelen. De consument was in februari zowel over de economische situatie als over de financiële situatie negatiever dan eerder. Daarnaast beschouwen consumenten de huidige periode als minder gunstig voor grote aankopen dan eerder. In de zomer lag de score voor deze deelindicator een heel stuk hoger dan nu.

Niettemin verwachten we een nieuw jaar van economische groei, waarin de uitgaven ook toenemen. De groei in de detailhandel zet dus door. De kritische consument, digitalisering en stevige concurrentie leiden daarbij wel tot grote verschillen in prestatie tussen ondernemers, winkelgebieden, en branches, zoals we eerder schreven in onze prognoses.

Meer informatie

Lees onze prognoses in het volledige rapport 'Stand van Retail (pdf, 1MB)'.