Doe-het-zelf-branche groeit snel
Stand van: Retail

Doe-het-zelf-branche groeit snel

De verkopen in de detailhandel namen in de eerste acht maanden van 2019 met 2,3 procent toe, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De sector profiteert van de stijging van het besteedbaar inkomen en de consumptie. Dankzij prijsstijgingen nam de omzet zelfs met meer dan 3 procent toe, ondanks het dit jaar gedaalde consumentenvertrouwen. Binnen de detailhandel is de doe-het-zelf-branche een van de snelste groeiers.

De doe-het-zelfbranche behoort dit jaar duidelijk tot de koplopers in groei, met een toename van de verkoopvolumes met meer dan 7 procent. De branche profiteert onder meer van ‘verthuizing’, zoals branchevereniging InRetail onlangs uitlichtte: mensen die hun bestaande interieur ombouwen en daarom extra inkopen in de branche doen. Binnen de branche zijn wel verschillen te zien. Zo groeiden bouwmarkten in de eerste acht maanden van 2019 met bijna 4 procent in verkoopvolume. Hoewel dit duidt op duidelijke groei, was de toename elders in de branche nog sterker.

Uit aanvulllende data van GfK over de doe-het-zelf-branche kan afgeleid worden dat relatief sterke groei wordt behaald uit de verkoop van ‘bouwchemie en bouwmaterialen’ en ‘deuren, kozijnen, hout en plaat’. De groei is echter breedgedragen. De verkoop van tuinproducten is wel iets teruggevallen in eerste acht maanden van het jaar, nadat de verkopen daarvan vorig jaar flink werden gestuwd door de hitte.

Ook elders binnen de Retail-sector is sprake van groei. De sterkste groei wordt via internet gerealiseerd. In de eerste acht maanden van 2019 bedroeg de omzetgroei via internet 16,7 procent, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral bedrijven voor wie internetretail een toevoeging is op hun fysieke winkel, laten snelle groei zien. Zij zagen hun omzet met bijna 22 procent toenemen, terwijl die van pure online winkels met 13 procent steeg. Wij geloven vooral in de kracht van de combinatie van offline en online.

Aantal faillissementen toegenomen

Toch zijn er ook uitdagingen binnen de sector, zoals ook blijkt uit de toename van het aantal faillissementen. In de eerste drie kwartalen van 2019 steeg het aantal faillissementen in de retailsector met 11 procent, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij was vooral sprake van een sterke toename in de autobranche.

Daar nam het aantal faillissementen met 37 procent toe. Dit gaat bijvoorbeeld om een aantal universele autobedrijven. De innovatie bij autofabrikanten, bijvoorbeeld rondom elektrificatie en waterstof, kan een bedreiging zijn voor deze universele dealers, die minder aan een enkele producent gebonden zijn dan de merkdealers.

In de detailhandel was sprake van een stijging van 5 procent. Dit heeft te maken met de sterke concurrentie en beperkte winstmarges in de branche, wat het moeilijker maakt om in te spelen op het veranderend consumentengedrag.

Meer informatie

Lees meer over onze prognoses in het volledige rapport 'Stand van de Retail (pdf, 1MB)'.