Consument niet immuun voor brexit perikelen
Stand van: Retail

Consument niet immuun voor brexit-perikelen, maar retail groeit

2019 begon met een sterke daling van het consumentenvertrouwen. Internationale factoren als de dreiging van een harde brexit in het VK lijken hierbij een rol te spelen, naast nationale factoren. Ondanks de daling van het vertrouwen verwachten we opnieuw een jaar van groei voor economie. Ook gaan we daarbinnen uit van groei voor de retailsector, die wel de nodige obstakels kent.

Internationale events lijken rol te spelen bij lage consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen is bovengemiddeld, maar maakte begin dit jaar een flinke daling door. Vooral het oordeel over het economische klimaat daalde hierbij sterk. Mogelijk speelt het vooruitzicht van een tragere groei van de economie hierbij een rol.

Internationale events kunnen het vertrouwen beïnvloeden. De actualiteit van de brexit-discussie speelt hierbij mogelijk een rol; in recente maanden nam het vertrouwen verder af. In Groot-Brittannië zorgt dit al veel langer voor een sombere stemming onder consumenten. Begin dit jaar waren Britten over hun economische vooruitzichten het meest negatief sinds eind 2011.

Ook Nederland is hier niet immuun voor, kijkend naar de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse economie bij een wanordelijke brexit. Als een harde brexit wordt afgewend en andere economische onzekerheden (zoals het handelsconflict tussen China en de VS) ook meer naar de achtergrond verdwijnen, kan dit een positief effect hebben op het consumentenvertrouwen in ons land.

Daarnaast werd de koopbereidheid van consumenten in ons land negatief, mede omdat minder consumenten de huidige periode als minder gunstig voor grote aankopen beschouwen dan eerder.

Retail groeit, maar kent obstakels

De detailhandel beleeft in 2019 naar verwachting zijn zesde achtereenvolgende jaar van groei. In 2018 vertoonden onder meer de supermarkten en de doe-het-zelf-branche groei. De sterkste groei zat bij de online retail, vooral dankzij de online kanalen van fysieke retailers.

De kritische consument, digitalisering en stevige concurrentie veranderen het straatbeeld en leiden tot grote verschillen in prestatie tussen winkelgebieden, branches en ondernemers. Investeringen in personeel en service zijn voor winkeliers de voornaamste manier om het verschil te maken.

De sector wordt onder de oppervlakte gekenmerkt door grote verschillen: alleen winkelbedrijven die voldoen aan de eisen van de klant, weten van de hoogconjunctuur te profiteren. De verschillen in de sector uiten zich op drie abstractieniveaus: tussen winkelgebieden, tussen branches en tussen ondernemingen binnen die branches.

Meer weten?

Lees meer over onze prognoses in het volledige rapport 'Stand van de Retail (pdf, 877kB)' .