Afbeelding sectoren en trends food
Sectorprognose: Food

Nichemarkt vleesvervangers groeit snel

ABN AMRO verwacht dat de markt voor vleesvervangers in Nederland met 6% in 2018 en met 8% in 2019 groeit. Steeds meer consumenten zijn op zoek zijn naar een alternatief voor vlees, vanwege gezondheids-, klimaat- of dierenwelzijnsredenen. Daarnaast neemt het aanbod toe en kunnen de nieuwe vleesvervangers op smaak en structuur beter concurreren met vlees.

Vlees staat in het middelpunt van een maatschappelijk debat waar milieu- en dierenwelzijnsorganisaties, politieke partijen, ondernemers en consumenten zich in mengen. Met het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, waarin consumenten werden opgeroepen om minder vlees te eten, als meest recente discussiestuk. Een debat dat impact heeft op consumentengedrag en daarmee op de ondernemers in de foodindustrie. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Kien in opdracht van Natuur & Milieu blijkt dat 37% van de consumenten minder vlees eet dan vijf jaar geleden en 34% van de vleeseters denkt de komende vijf jaar minder vlees te gaan eten. De belangrijkste redenen voor consumenten om deze beslissing te maken zijn gezondheid, dierenwelzijn en milieu, maar ook variatie in maaltijden: een keer iets anders dan een stukje vlees.

Redenen voor consumenten om minder vlees te eten

Nederlanders eten gemiddeld 4,8 dagen per week vlees blijkt uit het onderzoek. Per jaar komt dit neer op 76,8 kilogram vlees. Waarbij varkensvlees (36,5 kilogram) het grootste aandeel heeft.

Daling vleesconsumptie gestagneerd, maar druk houdt aan

Sinds 2010 daalt de consumptie van vlees in Nederland. In zes jaar tijd is de consumptie per persoon in totaal met 3% afgenomen, maar in 2016 stijgt de vleesconsumptie weer. Het gaat economisch beter. Hierdoor hebben consumenten meer te besteden en gaan ze vaker uit eten. Dat zorgde voor een stijging van de vleesconsumptie.

En dat biedt kansen voor AGF en Vleesvervangers

Minder vlees betekent een verschuiving naar plantaardige eiwitten en dat geeft de groentesector gelegenheid voor groei. Maar het komt de sector niet aanwaaien. De consument wil wel gezonder en meer plantaardig, maar ook gemak en prijs blijven belangrijke factoren in de keuze van de consument. ABN AMRO verwacht dat de AGF-sector dit jaar groeit.

Naast de traditionele AGF-sector kunnen ook de producenten van vleesvervangers profiteren van de verschuiving naar plantaardige eiwitten. De markt van vleesvervangers is klein. De merken Vivera, De Vegetarische Slager, Valess, Quorn en Tivall hebben ongeveer de helft van de markt in handen. De andere helft wordt gedomineerd door private label producten; grote merken met een breder aanbod dan enkel vleesvervangers.

Volgens Euromonitor is de totale markt in Nederland goed voor circa EUR 80 mln. Per huishouden geven we dus slechts EUR 10 per jaar uit aan vleesvervangers. Dat is weinig ten opzichte van wat we aan vlees (gemiddeld EUR 640) en aan vis (gemiddeld EUR 140) uitgeven. Niet alleen in Nederland is het bedrag dat consumenten uitgeven aan vleesvervangers laag. Ook in andere West-Europese landen ligt de consumptie nog laag. Met name in Duitsland en België worden er relatief weinig vleesvervangers gegeten.