Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Viermaal zoveel zonne-energie

Sustainable Energy & Recycling

Van financiering tot nieuw verdienmodel

We helpen ondernemers die actief zijn in de duurzame energie- en/of grondstoffentransitie. Vanuit onze kennis en expertise denken we graag mee over financiële- en strategische vraagstukken. Of het nu gaat om financiering of het meedenken in de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel. Onze Commercial Bankers van het Sustainable Energy & Recycling (SER) team gaan graag met u in gesprek.

Verduurzaming vergroot ongelijkheid

Energie

Wij zijn er voor alle bedrijven en technieken die als primaire doelstelling hebben om bij te dragen aan de energietransitie. Denk aan één van de drie pijlers uit de Trias Energetica: energiezuiniger worden, meer duurzame energie gebruiken en fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk inzetten.

Healix

Recycling

Wij helpen bedrijven die zich bezig houden met preventie, hergebruik en re- en upcycling, met als primaire doelstelling om de grondstoffentransitie in Nederland te versnellen.

Onze missie

Energietransitie

Wij geloven in een klimaatneutrale wereld, om de komende generaties een veilig en duurzaam leven te bieden. Wij willen bijdragen aan de versnelling op het gebied van de energietransitie, van een lineaire- naar een circulaire economie.

Expertise

Wij zetten onze kennis, expertise en netwerk binnen en buiten de bank in om (financiële) vraagstukken in de sectoren duurzame energie en recycling op te lossen. We treden daarbij op als strategisch adviseur en verbindende schakel in ons netwerk (zowel intern als extern).

Duurzaam

Wij onderscheiden ons door het aanbieden van bancaire proposities/oplossingen aan ondernemingen in de energietransitie en recycling waarbij we verder kijken dan alleen financiële oplossingen. Wij gaan voor een duurzame relatie, waarbij daadkracht, kwaliteit en creativiteit als kernwaarden centraal staan.