Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Zakelijke lening

Post-Covid Groeifinanciering

Hulp bij uw investeringen

Bent u een middelgrote of grote ondernemer die voor de coronacrisis een gezonde bedrijfsvoering en goede groei- en winstvooruitzichten had? En wilt u investeren in uw bedrijf, maar heeft u te weinig eigen vermogen om bijvoorbeeld een reguliere financiering van uw bank te krijgen? Lees dan verder.

De voorwaarden

Deze ondernemingen komen in aanmerking

 • Uw bedrijf is minimaal 3 jaar geleden opgericht.
 • U heeft meer dan EUR 10 miljoen omzet.
 • U heeft Meer dan 50 FTE in dienst.
 • De resultaten van het bedrijf zijn negatief beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan.
 • Het bedrijf was voor corona ‘in de kern’ financieel gezond en heeft ook een positief uitzicht op een goede rentabiliteit en continuïteit.
 • Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de financier ten aanzien van maatschappelijk verantwoord onderneming.
Financiële impact

Corona heeft financiële impact gehad op uw onderneming. U wenst te investeren, maar u voldoet niet aan de financiële kengetallen voor een reguliere financiering van uw bank. Een achtergestelde lening zou voor u een oplossing kunnen zijn om uw plannen te verwezenlijken.

Voor Corona

Uw onderneming heeft en had pre-corona gezonde winst- en groeiverwachtingen

Afgelopen 12 maanden

In de afgelopen 12 maanden heeft u niet méér geld van de onderneming uitgegeven dan u nodig had voor de dagelijkse zaken. Uw onderneming heeft bijvoorbeeld geen grote dividenduitkering gedaan. En u heeft ook geen voornemen of afspraak om dit in de toekomst te doen;

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Uw bank kan bij verstrekking van een Groeifinanciering gebruik maken van een garantie uit de Groeifaciliteit van de overheid. Om deze te beoordelen, deelt uw bank na uw toestemming de aanvraag met de RVO. Alle partijen nemen zelfstandig een beslissing over de lening. Een negatief oordeel van de RVO kan leiden tot afwijzing van de Groeifinanciering door uw bank. Meer informatie over de Groeifaciliteit is te vinden op de website van het RVO .

De voorwaarden

Deze ondernemingen komen in aanmerking

 • Uw bedrijf is minimaal 3 jaar geleden opgericht.
 • U heeft meer dan EUR 10 miljoen omzet.
 • U heeft Meer dan 50 FTE in dienst.
 • De resultaten van het bedrijf zijn negatief beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan.
 • Het bedrijf was voor corona ‘in de kern’ financieel gezond en heeft ook een positief uitzicht op een goede rentabiliteit en continuïteit.
 • Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de financier ten aanzien van maatschappelijk verantwoord onderneming.

Financiële impact

Corona heeft financiële impact gehad op uw onderneming. U wenst te investeren, maar u voldoet niet aan de financiële kengetallen voor een reguliere financiering van uw bank. Een achtergestelde lening zou voor u een oplossing kunnen zijn om uw plannen te verwezenlijken.

Voor Corona

Uw onderneming heeft en had pre-corona gezonde winst- en groeiverwachtingen

Afgelopen 12 maanden

In de afgelopen 12 maanden heeft u niet méér geld van de onderneming uitgegeven dan u nodig had voor de dagelijkse zaken. Uw onderneming heeft bijvoorbeeld geen grote dividenduitkering gedaan. En u heeft ook geen voornemen of afspraak om dit in de toekomst te doen;

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Uw bank kan bij verstrekking van een Groeifinanciering gebruik maken van een garantie uit de Groeifaciliteit van de overheid. Om deze te beoordelen, deelt uw bank na uw toestemming de aanvraag met de RVO. Alle partijen nemen zelfstandig een beslissing over de lening. Een negatief oordeel van de RVO kan leiden tot afwijzing van de Groeifinanciering door uw bank. Meer informatie over de Groeifaciliteit is te vinden op de website van het RVO .

Zo kunt u een PCGI-lening aanvragen

icoon
icoon
icoon

Zoek contact met ons

Is ABN AMRO uw huisbank en wilt u de mogelijkheden onderzoeken? Ga met uw investeringsplan naar uw relatiemanager en bespreek hoeveel u nodig heeft. ABN AMRO maakt een eerste inschatting of u voor een Achtergestelde PCGI Lening in aanmerking komt.

Toestemmingsformulier

U ondertekent een toestemmingsformulier. U geeft toestemming aan de bank, APG om uw gegevens te delen met RVO en/of een andere financier voor zover van toepassing.

Onderzoek kredietwaardigheid

ABN AMRO en de RVO onderzoeken de kredietwaardigheid van uw onderneming en wat de mogelijkheden zijn om uw onderneming een achtergestelde lening te verstrekken via ABN AMRO. Wij nemen daarvoor contact met u op.

icoon

Zoek contact met ons

Is ABN AMRO uw huisbank en wilt u de mogelijkheden onderzoeken? Ga met uw investeringsplan naar uw relatiemanager en bespreek hoeveel u nodig heeft. ABN AMRO maakt een eerste inschatting of u voor een Achtergestelde PCGI Lening in aanmerking komt.

icoon

Toestemmingsformulier

U ondertekent een toestemmingsformulier. U geeft toestemming aan de bank, APG om uw gegevens te delen met RVO en/of een andere financier voor zover van toepassing.

icoon

Onderzoek kredietwaardigheid

ABN AMRO en de RVO onderzoeken de kredietwaardigheid van uw onderneming en wat de mogelijkheden zijn om uw onderneming een achtergestelde lening te verstrekken via ABN AMRO. Wij nemen daarvoor contact met u op.

Veelgestelde vragen

Uw bank vraagt in ieder geval de volgende gegevens van u, maar afhankelijk van uw situatie kan er ook nog andere informatie gevraagd worden:

 • Uw jaarrekeningen met accountantsverklaring over de afgelopen 3 jaar;
 • Informatie over de bedrijfsvoering en de resultaten;
 • Informatie over eventuele dividenduitkeringen of aflossingen op aandeelhoudersleningen het afgelopen jaar of verwachtingen hieromtrent voor de komende jaren;
 • Een goed onderbouwd bedrijfsplan met de financiële vooruitzichten voor de komende 3 jaar.
 • Informatie over de structuur van uw organisatie en het eigendom. Bijvoorbeeld een organogram en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • De Achtergestelde PCGI Lening bedraagt minimaal € 5.000.000,-- en maximaal € 50.000.000,--
 • Dit bedrag wordt verstrekt door uw bank(en) (eventueel met een 50% garantie van de Staat) tot maximaal € 25.000.000,-- per bank.
 • Voor hogere bedragen tot maximaal € 50.000.000,-- kan de bank een beroep doen op een andere bank, ABP en/of een andere financier. Dan krijgt u mogelijk te maken met twee of meer financiers.

In alle gevallen dient het te gaan om nieuwe investeringen (het zogenaamde ‘fresh money’- principe) en geen vervanging van eerder verstrekt krediet.

 • Investeringen in productiemiddelen;
 • om uw vermogen of financiële kengetallen te versterken;
 • voor een bedrijfsovername;
 • voor een management buy-out of buy-in, opvolgingsvraagstukken (uitgezonderd investor buy outs).
 • De looptijd van de lening is minimaal 6 jaar en maximaal 8 jaar.
 • De aflossing van de lening geschiedt doorgaans in één termijn aan het eind van de looptijd;
 • U wilt eerder terugbetalen dan afgesproken: In dat geval betaalt u de bank een vergoeding voor de vervroegde aflossing. In de financieringsovereenkomst staat beschreven hoe de vergoeding wordt berekend.

U betaalt een vast of variabel rentepercentage voor de lening. Die rente blijft gelijk tot de einddatum van de lening. De bank draagt een deel van de rente af als periodieke provisie aan RVO voor de door de Staat verleende garantie uit hoofde van de Groeifaciliteit. De bank kan eventueel een deel van de rente bijschrijven bij de hoofdsom, welke verhoging dan ook rentedragend wordt. Als u niet op tijd terugbetaalt, of als u de rente niet op tijd betaalt, heeft uw bank het recht de rente te verhogen. Dit noemen wij vertragingsrente. Hoeveel de rente is die u betaalt, hangt bijvoorbeeld af van:

 • Hoe hoog de marktrente is op het moment dat u de lening afsluit;
 • de kredietwaardigheid van uw onderneming; en
 • de looptijd van de lening.