Praktijkoverdracht binnen de familie

Wat komt er bij een opvolging kijken?

Denkt u erover om uw praktijk over te dragen aan één van uw kinderen? Net als in het bedrijfsleven komt dit namelijk ook voor in de medische sector. We laten u zien wat er komt kijken bij een praktijkopvolging binnen de familie.

 

Wel of niet overdragen aan de kinderen?

Om te beginnen moet u bedenken of u de praktijk aan één van de kinderen kunt én wilt overdragen. Of dat het beter is om de zaak aan een derde partij over te dragen. Om wat voor reden dan ook. Het is dan bijvoorbeeld gemakkelijker om emotioneel afstand te nemen.

Studeren en werkervaring opdoen

Heeft uw kind zijn of haar medische studie afgerond? Dan is het verstandig om hem of haar eerst werkervaring op te laten doen in één of meerdere andere praktijken. Misschien kiest hij of zij dan uiteindelijk voor een andere maatschap. Of gaat uw kind juist volledig voor uw praktijk.

Familielid en samenwerken

Als het voor u allebei goed voelt om naast familie, ook samen te werken, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte is om zaken over een weer uit te spreken. Trek uzelf daarna geleidelijk terug uit de praktijk. Zo krijgt uw kind meer ruimte om de praktijk volgens de eigen visie en strategie te leiden. Dit vraagt om vertrouwen: u moet los durven laten. Want hoewel ouder en kind elkaar misschien goed aanvullen op het gebied van ondernemerschap, het komt vaak voor dat men van visie verschilt.

Ondernemerscapaciteiten

Het is niet alleen belangrijk dat uw kind een goede (para)medicus is, maar ook een goede ondernemer. Zorg ervoor dat uw kind genoeg tijd heeft om klaargestoomd te worden voor het ondernemerschap. Neem zelf de tijd om te onderzoeken hoe het zit met de financiering.

Personeel erbij betrekken

Bespreek de overname met uw personeel. Hoe kijken zij tegen de overname aan? Deel deze gedachten met uw kind. Het goed afronden van het proces is een uitdaging. Zeker als u blijft werken in de praktijk. Ook al bent u het misschien niet altijd eens met de beslissingen van uw kind, probeer dit toch los te laten.

Tips voor een succesvolle praktijkoverdracht

  • Geef uw kind de ruimte om te ondernemen. Want gebrek aan deze ruimte is vaak één van de oorzaken van een moeizame praktijkoverdracht.
  • Onthoud dat er niet één oplossing is. Er zijn veel mogelijkheden, het blijft maatwerk.
  • Communiceer met elkaar en spreek uw verwachting uit. Dit zorgt voor wederzijds begrip.
  • Begin op tijd met uw plan van aanpak en schakel op tijd een specialist in om u te begeleiden. Onze sectorspecialisten voor medici denken graag met u mee. Bijvoorbeeld over de financiële haalbaarheid van uw plannen.
Een succesvolle praktijkoverdracht

Een succesvolle praktijkoverdracht

Een praktijk verkopen doet u niet dagelijks. Het is best spannend: misschien is het wel een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Bekijk de 5 tips voor een succesvolle praktijkoverdracht.

Bekijk de tips
Overdracht praktijk

Praktijkoverdracht voorbereiden

Hoe is de financiële situatie van zorgverleners? Kunnen zij straks leven zoals ze zich hebben voorgesteld? Slagen ze erin hun spaarpot aan te vullen met de overdracht van de praktijk?

Financieel plan bij praktijkoverdracht

Financieel plan voor uw praktijkoverdracht

U bent druk met uw patiënten en een praktijkoverdracht lijkt allemaal erg ver weg. Toch is het verstandig om nu al een financieel plan te maken voor de toekomst.

Lees meer
Tip