Meer fiscale coronamaatregelen

02-06-2020

Onlangs heeft de regering een aantal nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Het gaat om een aantal specifieke fiscale tegemoetkomingen voor met name ondernemers. Hieronder leest u er meer over.

 

De regering wil met dit nieuwe tijdelijke pakket onder andere ervoor zorgen dat ondernemers in voorkomende gevallen minder belasting gaan betalen. Of eerder belastinggeld kunnen terugvragen. Of geld zo veel mogelijk en langer in de vennootschap kunnen houden, omdat de regering de invoering van bepaalde wetgeving uitstelt. De regering zorgt er ook zo veel mogelijk voor dat belastingbetalers bepaalde fiscale voordelen niet mislopen als gevolg van de coronacrisis. En dat werkgevers in bepaalde situaties een hogere onbelaste vergoeding kunnen geven aan hun werknemers. Het zijn maatregelen die de regering deels nog verder moet uitwerken. Er kan dan ook inhoudelijk nog wat veranderen in de voorgestelde maatregelen. En er kunnen nadere voorwaarden gelden. Hieronder gaan we wat dieper en concreter in op de nieuwe tegemoetkomingen. Het kan raadzaam zijn de maatregelen te bespreken met uw externe fiscalist voordat u actie onderneemt.

Gebruikelijk loon op een lager bedrag vaststellen

Onder andere ondernemers met aanmerkelijk belang in een BV hebben te maken met veel fiscale regels. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van hun salaris uit de BV. Deze ondernemers moeten bijvoorbeeld loon- en inkomstenbelasting betalen over hun gebruikelijk loon. Dat is een wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning. De regering maakt het tijdelijk mogelijk om bij omzetverlies vanwege de coronacrisis dit gebruikelijk loon op een lager bedrag vast te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omzetdaling binnen het bedrijf. Hiervoor gelden wel de volgende spelregels:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als deze ondernemer in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit de berekening op de website van de Belastingdienst, geldt dat hogere loon.
  • Als de omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, moet de ondernemer deze berekening toepassen zonder die beïnvloeding.

Fiscale coronareserve voor eerder verrekenen coronaverlies voor onder andere BV’s

De regering wil dat ondernemers in de vennootschapsbelasting een verlies over 2020 dat ontstaat door de coronacrisis, sneller kunnen verrekenen. Het gaat bijvoorbeeld om BV’s met een coronaverlies over 2020. Deze belastingbetalers kunnen daardoor eerder belastinggeld terugkrijgen van de Belastingdienst dan in een normale situatie. Het gaat om te veel betaalde vennootschapsbelasting als gevolg van de verrekening van het verlies over 2020. In normale situaties kan de BV in dit voorbeeld het verlies over 2020 pas verrekenen bij de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, mits de BV de definitieve belastingaanslag over 2019 heeft ontvangen. Maar de BV doet die belastingaangifte pas in 2021 of later. Een van de maatregelen van de regering gaat over de invoering van een fiscale coronareserve. Dat is een nieuw begrip. Met deze fiscale coronareserve kunnen de betalers van vennootschapsbelasting met een coronaverlies over 2020 dit verlies al verrekenen met de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Volgens de regering bedraagt de fiscale coronareserve maximaal de fiscale winst over 2019, zonder rekening te houden met deze reserve. Daarnaast mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Let op: de toepassing van de coronareserve kan in bepaalde situaties nadelig uitpakken.

Uitstel nieuwe wetgeving voor aandeelhouders die veel geld lenen uit hun vennootschap

De regering treft voorbereidingen voor nieuwe wetgeving voor ondernemers die heel veel geld lenen uit hun vennootschap. Door geld te lenen in plaats van bijvoorbeeld het geld als belast dividend uit deze vennootschap te ontvangen, kunnen zij belastingheffing uitstellen. Dat wil de regering tegengaan met nieuwe wetgeving. Het is de bedoeling dat deze ondernemers inkomstenbelasting in box 2 gaan betalen over hun geldleningen bij hun vennootschap, voor zover deze in totaal hoger zijn dan € 500.000. Er komt een uitzondering voor de woningfinanciering in box 1 bij de eigen vennootschap.

Deze wetgeving staat nog niet vast. Maar het zou ondernemers kunnen inspireren om bijvoorbeeld hun schulden alvast af te lossen tot in ieder geval de vastgestelde € 500.000. Vanwege de crisis kan dat op dit moment mogelijk lastiger voor hen zijn, zo merkt de regering op. Daarom stelt de regering de invoering van deze nieuwe wetgeving met 1 jaar uit, tot 2023.

Tegemoetkoming voor urencriterium

Onder andere ondernemers met een eenmanszaak kunnen gebruikmaken van bepaalde fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Zij moeten dan onder andere voldoen aan het urencriterium. Daarvoor moeten zij in ieder geval ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteden aan werkzaamheden voor de onderneming. Maar dat lukt in 2020 mogelijk niet vanwege de coronacrisis. Als dat het geval is, zouden zij deze fiscale faciliteiten mislopen. Om dit risico te beperken, mogen deze ondernemers voor hun aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ervan uitgaan dat zij in die periode ten minste 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Ook als dat in werkelijkheid lager is. Bij (deels) arbeidsongeschiktheid geldt voor de startersaftrek normaliter een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Dan gaat het bij deze tegemoetkoming om ten minste 16 uur per week. Voor ondernemers met seizoengebonden werkzaamheden die doorgaans een piek hebben in het aantal uren voor de onderneming gedurende de maanden maart tot en met september, is een specifieke tegemoetkoming beschikbaar.

Tegemoetkoming bij betaalpauze hypotheken

Een andere maatregel betreft de betaalpauze van hypotheken waar belastingbetalers met een woningfinanciering onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken. Eén van de maatregelen moet zo veel mogelijk voorkomen dat de belastingbetaler met de betaalpauze zijn recht op hypotheekrenteaftrek kwijtraakt, als deze vanwege de betaalpauze later aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. Als de woningfinanciering is gesloten bij bijvoorbeeld de eigen BV of een familielid, gelden aanvullende voorwaarden.

Hogere onbelaste vergoeding voor werknemers

Werkgevers kunnen binnen de daarvoor tijdelijk verruimde werkkostenregeling, en als zij daarvoor de financiële ruimte hebben, hun werknemers in deze moeilijke tijd wat extra’s onbelast geven. De regering noemt als voorbeelden een bloemetje of een cadeaubon. De maatregel is daarnaast bedoeld om sectoren te helpen die zijn getroffen door de crisis.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op een belangrijke brief van het Ministerie van Financiën. En op de website van de Belastingdienst waar regelmatig nieuwe updates staan. Daar vindt u dan ook belangrijke laatste ontwikkelingen.