Coronamaatregelen voor ondernemers

Veel ondernemers hebben betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. De regering heeft dan ook een aantal financiële en fiscale maatregelen genomen om deze ondernemers te helpen. Hieronder leest u meer over enkele fiscale tegemoetkomingen.

 

Minder en later belasting betalen

Het gaat bij de fiscale tegemoetkomingen onder andere om minder belasting betalen én om later belasting betalen. Dat kan door respectievelijk vermindering van belasting en bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. De regels zijn inmiddels al enkele keren aangepast.

Verzoek om verlaging van de voorlopige belastingaanslag

Ondernemers hebben vaak al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over dit jaar ontvangen van de Belastingdienst. Als deze belastingaanslag te hoog is, dan kan de ondernemer daar iets tegen doen. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer verwacht dat de belastbare winst van zijn of haar bedrijf dit jaar lager is vanwege de coronacrisis. De ondernemer kan de Belastingdienst dan verzoeken om de belastingaanslag te verlagen. Dat verzoek kan de ondernemer in ieder geval online indienen. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat moet. De ondernemer kan dan direct minder belasting betalen.

Verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belasting

Ondernemers kunnen ook een verzoek indienen bij de Belastingdienst om bepaalde belastingaanslagen op een later moment te mogen betalen. Omdat er betalingsproblemen zijn vanwege de coronacrisis. Als een ondernemer gebruikmaakt van deze regeling, dan rekent de Belastingdienst tijdelijk slechts 0,01% aan rente. In normale situaties is deze rente veel hoger. 

Het gaat om uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

De ondernemer kan het verzoek aan de Belastingdienst online of schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat moet. Daar staat onder andere ook dat u eerst aangifte moet doen en moet wachten tot u een (naheffings)aanslag heeft ontvangen. 

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt de ondernemer in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. En hoeft de ondernemer niet te wachten tot hij of zij voor alle vijf een aanslag heeft ontvangen, één aanslag is voldoende. Als de ondernemer niet voor alle vijf genoemde aanslagen uitstel nodig heeft, dan kan de ondernemer de overige belastingaanslagen in principe gewoon betalen. Voor de overige belastingen geeft de ondernemer per belasting apart aan dat hij of zij uitstel van betaling wenst.

De ondernemer krijgt dan direct uitstel van betaling voor drie maanden. Dit uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. De ondernemer moet het uitstel wel (ruim) vóór deze datum aanvragen bij de Belastingdienst.

Langer dan drie maanden uitstel nodig

Als de ondernemer met betalingsproblemen vanwege het coronavirus langer uitstel van betaling nodig heeft dan drie maanden, dan is dat ook mogelijk. Maar dat kan (vooralsnog) alleen per brief aan de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat moet. Het gaat hier om dezelfde aanslagen en combinatie zoals hierboven aangegeven. Daar staat onder andere ook dat u eerst aangifte moet doen en moet wachten tot u een (naheffings)aanslag heeft ontvangen.

Maar in deze situatie heeft de Belastingdienst wel aanvullende informatie nodig. Daarbij is het belangrijk of de openstaande belastingaanslagen een totale schuld hebben die hoger of lager is dan € 20.000. Als de totale schuld lager is dan dit bedrag, dan hoeft de ondernemer alleen in het verzoek om uitstel de omstandigheden en gevolgen te vermelden waardoor de onderneming door de coronacrisis is getroffen. Bijvoorbeeld door met cijfers aan te geven dat de omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden. Of dat de opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

Als de totale schuld hoger is dan € 20.000, dan heeft de Belastingdienst extra informatie nodig waaruit blijkt dat de ondernemer betalingsproblemen heeft die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, heeft de Belastingdienst dan een verklaring nodig van een derde-deskundige. Dat is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of de belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit de eigen onderneming. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Op de website van de Belastingdienst leest u dat de deskundige aannemelijk moet maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

De ondernemer krijgt in ieder geval uitstel van betaling totdat de Belastingdienst op het verzoek heeft beslist. Ook dit uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. De ondernemer moet het uitstel wel (ruim) vóór deze datum aanvragen bij de Belastingdienst.

Andere maatregelen

Op de website van de Belastingdienst treft u deze en andere informatie aan. De regering heeft naast belastingmaatregelen in ieder geval ook regelingen voor een tegemoetkoming voor inkomsten en salarissen en regelingen ter versoepeling van kredieten beschikbaar gesteld. Ook hiervoor gelden voorwaarden. Hier leest u er meer over. Het is mooi dat niet alleen de regering maar onder andere ook banken hun verantwoordelijkheid nemen. Bovenstaande informatie is gebaseerd op de website van de Belastingdienst waar regelmatig nieuwe updates staan. Daar vindt u dan ook de laatste ontwikkelingen.