Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Beginnen met beleggen, hoe begint u dan?

Expert aan het woord - Judith Sanders

Regelmatig spreek ik mensen die op een punt in hun leven zijn gekomen dat ze geld overhouden, hun bedrijf verkopen of door vererving een groot vermogen tot hun beschikking krijgen.

Ik wil beginnen met beleggen maar…

 

Vaak rijst de vraag of het niet eens verstandig is om te beginnen met beleggen om vermogen te behouden of te laten groeien. De ‘waarom’ is duidelijk, maar hoe begin je dan?

In deze gesprekken komt dikwijls naar voren dat risico’s door politieke en economische onzekerheden of een gebrek aan kennis er toe leiden dat beginnen met beleggen uitgesteld wordt. Of er wordt zelfs helemaal niet meer gestart.

En dat is jammer. Want ja beleggen brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook een kans op rendement. 

En kennis? Dat is pas echt belangrijk als u de beleggingen zelf gaat doen. Heeft u geen zin of tijd om dit zelf te doen? Dan zijn er verschillende oplossingen waarbij u geholpen wordt. Beleggen met Advies en Vermogensbeheer zijn hier voorbeelden van. Bij Beleggen met advies is de beleggingsadviseur van ABN AMRO MeesPierson graag uw deskundige sparringpartner. Bij Vermogensbeheer laat u dat liever doen door gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze beleggingsexperts.

De juiste voorbereiding

De basis van een succesvolle start met beleggen is een goed plan. Samen bespreken wij uw wensen en doelen en bekijken hoe deze financieel haalbaar zijn. En wat de rol van beleggen hierin voor u kan zijn. We starten met een risico-afweging die we samen doornemen.

Beleg met een plan

We bespreken uw persoonlijke beleggingsdoel, uw financiële en persoonlijke risicoprofiel en natuurlijk de termijn waarbinnen u uw doelen wilt bereiken. Het plan wat uit deze inventarisatie voorkomt heet, in technische termen, de strategische asset locatie. Dit plan is de basis van uw beleggingsportefeuille, we noemen dit ook wel uw beleggingsprofiel. 

De strategische asset allocatie is de verdeling tussen verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, liquiditeiten en evt. grondstoffen). De verhouding tussen al deze beleggingen bepaalt het risico wat u loopt met uw vermogen en het rendement dat u op termijn kunt verwachten. Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat deze verdeling voor ruim 90% bepalend is voor het behalen van het gewenste eindresultaat (Bron Brinson, Hood & Beebower). 

Als uw beleggingsprofiel is bepaald dan gaat u aan de slag. En hoe goed uw plan ook is en hoe standvastig u uzelf heeft voorgenomen om hier aan vast te houden en consequent te zijn. Er komt altijd een moment waarop er twijfel ontstaat, bijvoorbeeld over een verandering in uw strategie en daarmee in uw beleggingsportefeuille.

Inspelen op koersbewegingen

Bijna iedereen heeft wel eens van ze gehoord, van die actieve beleggers die van dag tot dag hun beleggingspositie bepalen om in te spelen op koersbewegingen die zich mogelijk in de volgende dagen zullen voordoen. Vaak wordt gedacht dat deze activiteit nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. 

Als we kijken naar de S&P500* index dan zien we dat er in de periode 1989 tot en met 2021 bij een 'buy en hold' strategie gemiddeld 10,8% rendement per jaar is behaald.  Bij een ‘buy en hold’ strategie koopt u eenmalig de aandelen en houdt deze voor een lange periode in bezit. 

Stel, u zou een verkeerde inschatting hebben gemaakt waardoor u niet belegd was op de 5 beste dagen van het jaar dan daalt dit rendement tot 9,2%. Miste je de 10 beste dagen dan daalde het rendement naar 8,1% en als we nog wat verder gaan en je was niet belegt op de 25 beste dagen dan daalde het gemiddeld jaarrendement zelfs naar ‘slechts’ 5,6%. 

Het is dus van essentieel belang om op de goede handelsdagen in het jaar belegd te zijn. Het totale jaarresultaat wordt hierdoor zelfs grotendeels bepaald. Niet belegd zijn gedurende deze dagen heeft een sterk drukkend effect op het totale portefeuilleresultaat. 

Het is helaas niet mogelijk om van tevoren te weten welke handelsdagen als beste uit de bus zullen komen. Probeert u dit toch? Dan kunt u geluk hebben. Echter de kans dat u het nakijken heeft is echter vele malen groter.

*De S&P 500 is een aandelenindex van de Verenigde Staten die door zijn brede samenstelling een betrouwbaar beeld geeft van de ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Een gerust(er) gevoel door gefaseerd instappen

Als u twijfelt of nu het moment is om te starten met beleggen, dan is het een overweging om gefaseerd in te stappen. Dit kan periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal met een vast bedrag. Als u gefaseerd instapt dan spreidt u uw instapmoment. Als de markten stijgen profiteert u en als er een daling plaatsvind heeft u geld achter de hand om hierop in te spelen. Voor veel beleggers geeft dit een gerust gevoel.

 

Heeft u vragen over beleggen? We helpen u bij het vinden van de antwoorden.

Bent u op zoek naar mogelijkheden om te gaan beleggen? Bekijk dan een van onze oplossingen of neem contact met ons op.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.