Duurzaam beleggen

Wanneer is een belegging duurzaam?

Een duurzame onderneming ben je niet zomaar

Het predicaat ‘duurzaam’ krijgt een onderneming niet zomaar. Om opgenomen te worden in de duurzame beleggingsportefeuille van ABN AMRO MeesPierson, moet een bedrijf voldoen aan scherpe duurzaamheidscriteria.
 

Wanneer is een belegging duurzaam?

Duurzaam beleggen blijft aan populariteit winnen. Een duurzame beleggingsportefeuille bestaat bij ABN AMRO MeesPierson uit bedrijven die financieel én maatschappelijk rendement nastreven. We gebruiken de volgende definitie: Duurzaam beleggen is investeren in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. Daarbij kijken we naar ondernemingen met een langetermijnvisie: Ze werken aan innovatieve duurzaamheidsuitdagingen, gaan zuinig om met grondstoffen, vervuilen minder, hebben beter contact met mensen en erkennen hun kansen en risico’s. Met andere woorden: bij duurzaam beleggen draait het om het selecteren van ‘duurzame realisten’.

ESG-risicoscore

Alleen bedrijven die met hun product of dienst bijdragen aan een betere wereld kunnen het predicaat ‘duurzaam’ verdienen. Niet alle duurzame ondernemingen komen in aanmerking voor een plek in onze duurzame beleggingsportefeuille. Vooral de duurzame bedrijven die het laagst scoren op de (Environmental, Social & Governance) én een goede belegging zijn, nemen we hierin op. Onze beoordeling is gebaseerd op elf onderwerpen binnen deze drie thema’s. Op het onderdeel milieu (environmental) beoordelen we de toeleveranciers, producten en diensten, en de bedrijfsactiviteiten. Voor maatschappij (social) kijken we naar filantropie, gemeenschap, cliënten, werknemers en toeleveranciers. Tot slot beoordelen we op het gebied van ondernemersbestuur (governance) de bedrijfsethiek, het bestuur, het overheidsbeleid en de regelgeving. Ook bedrijven die minimaal 40 procent van hun middelen inzetten voor duurzame innovaties maken kans op een plek in de portefeuille. Voorwaarde is wel dat deze ondernemingen niet controversieel zijn.

Eigen onderzoek

ABN AMRO MeesPierson onderzoekt actief of en in hoeverre ondernemingen duurzaam zijn en zo een plek in onze duurzame beleggingsportefeuille verdienen. Daarbij krijgen we hulp van Sustainanalytics, dat al zestien jaar toonaangevend onderzoek doet naar duurzaamheidscriteria. Meer dan 70 analisten onderzoeken een breed universum aan bedrijven; van multinationals tot opkomende markten en lokale bedrijven. Eigen onderzoek van Sustainanalytics is de basis van iedere analyse en wordt gecombineerd met informatie van critici, ngo's (niet-gouvernementele organisatie), vakbonden, vakjournalisten en het onderzochte bedrijf.

De duurzaamheid van ondernemingen laten wij onderzoeken door het onderzoeksbureau Sustainalytics. Dit gespecialiseerde bureau heeft een ESG Risk rating ontwikkeld op basis van 150 indicatoren. Deze ESG Risk Rating geeft aan in welke mate de toekomstige economische waarde van een bedrijf wordt bedreigd door ESG-factoren. Dit is de basis voor onze duurzaamheidsindicator voor aandelen en onze duurzaamheidsrating van aandelenfondsen.

Duurzame thema's

Bij ABN AMRO MeesPierson is het mogelijk om via vermogensbeheer te beleggen in duurzame ondernemingen die zich richten op de thema’s zoals efficiëntie, milieu & klimaat, afval & recycling, water, veiligheid en gezond leven. Naast portefeuilles met individuele aandelen beheren we ook portefeuilles met duurzame aandelenfondsen van wereldwijde fondshuizen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Duurzaam beleggen in opkomende markten en in bedrijfsobligaties is mogelijk via twee beleggingsfondsen die specifiek door ons zijn opgezet voor de duurzame mandaten.

Beleggen in duurzame ondernemingen met een relatief kleine marktkapitalisatie kan via een wereldwijd duurzaam aandelenfonds. Binnen alternatieve beleggingen zoeken we naar de grootst mogelijke duurzame ‘impact’ via onder andere microfinanciering, fairtrade financiering en projecten in hernieuwbare energie. Wij zoeken daarnaast actief naar bedrijven die met hun product bijdragen aan verduurzaming van de portefeuille. Dat is echt eigen onderzoek, want hierover is minder informatie beschikbaar bij Sustainalytics.

Rendement nagenoeg gelijk

Duurzame beleggingen zijn de toekomst van het beleggen. Door te beleggen in bedrijven die investeren in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij hebben uw beleggingen volgens ABN AMRO MeesPierson een beter toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn namelijk innovatiever en richten zich op vernieuwende technologieën waardoor zij op termijn beter kunnen presteren. De afgelopen jaren hebben duurzame beleggingen gemiddeld een vergelijkbaar rendement opgeleverd als traditionele beleggingen.

Duurzame beleggingsportefeuille samenstellen: hoe werkt dat?

Bij de samenstelling van een duurzame beleggingsportefeuille in vermogensbeheer hanteert ABN AMRO MeesPierson strikte duurzaamheidscriteria. Alleen bedrijven die aan deze criteria voldoen én op basis van hun score tot de beste in hun sector behoren, komen voor een selectie in aanmerking. Over de manier waarop ABN AMRO MeesPierson bedrijven selecteert voor de duurzame beleggingsportefeuille krijgen we geregeld vragen. De meest voorkomende vragen én antwoorden zetten we op een rij.

Veelgestelde vragen over selectie duurzame beleggingsportefeuille

Duurzaam beleggen is beleggen in sectoren en bedrijven die het nastreven om de juiste balans tussen 'mens, milieu & maatschappij' te vinden én te behouden. ABN AMRO MeesPierson hanteert verschillende criteria om dit te toetsen. Als bedrijven niet voldoen aan deze criteria, sluiten we die uit van een plek in duurzame beleggingsportefeuille. We sluiten overigens geen complete sectoren uit. Wel sluiten we bedrijven uit zich toeleggen op bepaalde productgroepen, zoals 'clustermunitie', 'tabakproductie', 'bont', 'kernwapens', maar ook bedrijven die 'verslavende vormen van gokken stimuleren'.
Het antwoord op deze vraag is ingewikkeld, omdat nuance hier belangrijk is. Op voorhand sluiten we bepaalde productgroepen uit (zie vraag 1), omdat deze producten niet passen binnen de visie van ABN AMRO MeesPierson op duurzaamheid. Maar in het geval van 'tabak' is er bijvoorbeeld een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO MeesPierson niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit.

Alleen bedrijven die met hun product, dienst of (productie)proces bijdragen aan een betere wereld kunnen het predicaat 'duurzaam' verdienen. Oftewel: ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen 'mens, milieu & maatschappij'. Maar niet alle duurzame ondernemingen komen in aanmerking voor een plek in onze duurzame beleggingsportefeuille. Vooral de duurzame bedrijven die het best scoren op de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) én financieel aantrekkelijk zijn, nemen we hierin op. 

De ESG-beoordeling is gebaseerd op verschillende onderwerpen binnen deze 3 thema's. Op het onderdeel milieu (environmental) beoordelen we bijvoorbeeld de toeleveranciers, producten en diensten, en de bedrijfsactiviteiten. Voor maatschappij (social) kijken we onder andere naar filantropie, gemeenschap, cliënten, werknemers en toeleveranciers. Tot slot beoordelen we op het gebied van ondernemersbestuur (governance) onder andere de bedrijfsethiek, het bestuur, het overheidsbeleid en de regelgeving. Ook bedrijven die minimaal 40 procent van hun omzet behalen uit duurzame innovatie maken kans op een plek in de portefeuille.

Voor bedrijven kans maken om onderdeel uit te maken van onze beleggingsportefeuille toetsen we ze aan strikte criteria. Maar niet alle bedrijven die we toetsen komen in aanmerking voor een plek in onze duurzame beleggingsportefeuille. Sommige bedrijven sluiten we namelijk uit, ongeacht hun score op de criteria. Dat geldt bijvoorbeeld voor fossielebrandstoffensector. Die voldoet aan onze criteria, toch vindt u deze niet terug in onze portefeuille. Hetzelfde geldt voor bepaalde productgroepen, zoals 'clustermunitie' en 'tabak', 'bont', 'kernwapens' en 'verslavende vormen van gokken stimuleren'. We zien hiervoor geen plek in onze duurzame beleggingsportefeuille. Alleen bedrijven die met hun product of dienst bijdragen aan een betere wereld kunnen het predicaat 'duurzaam' verdienen.

De ondernemingen en productgroepen die na de uitsluiting overblijven, zijn niet automatisch beschikbaar voor duurzame beleggingen. Want alleen de duurzame bedrijven die het best scoren op de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) én waarvan wij denken dat ze een goede belegging zijn, selecteren we voor onze duurzame beleggingsportefeuille.

In hoeverre u beleggingen zelf kunt kiezen, hangt af van de omvang van uw belegde vermogen. Aan klanten met een belegd vermogen van meer dan € 2,5 miljoen bieden wij deze mogelijkheid. Deze grens hebben we gesteld, omdat de dienstverlening tijdrovend en dus kostbaar is.
Op basis van informatie uit allerlei bronnen, zoals Sustainalytics, NGO's, experts, en gerechtelijke uitspraken checken we de onderneming op controverses. Bij een geconstateerde controverse, beoordelen we de zwaarte ervan op een schaal van 1 tot en met 5 (van licht naar zwaar). Ondernemingen met een controverse op de schaal 4 of 5 sluiten we direct uit. Ondernemingen met controverses van de zwaarte 3 worden nader onderzocht. ABN AMRO MeesPierson houdt ontwikkelingen bij ondernemingen continu in de gaten. Indien de bank ontwikkelingen signaleert die mogelijk een ongewenste richting opgaan, grijpen we in. Die actie kan variëren van het gesprek aangaan met de betreffende onderneming tot directe uitsluiting.