Duurzaam beleggen

Onze visie op duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld én de portemonnee

Steeds meer beleggers beleggen een deel van hun portefeuille duurzaam. Dat is een goede zaak, want duurzame beleggingen zijn cruciaal voor de toekomst van onze wereld én onze portemonnee.

De kans is groot dat u de term duurzaam beleggen wel eens heeft gehoord. Mogelijk belegt u al (een deel van) uw portefeuille duurzaam. Maar waar staat duurzaam beleggen nou precies voor? Bij ABN AMRO MeesPierson hanteren we de volgende definitie: “Duurzaam beleggen is investeren in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de juiste balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’.

 

Innovatieve technologieën

Dat klinkt misschien ingewikkeld, dus laat ik enkele voorbeelden geven. Zo zijn duurzame beleggingen te doen in bedrijven die zich inzetten voor een beter milieu (zoals ondernemingen in wind- of zonne-energie) of betere werkomstandigheden en een eerlijke beloning van hun werknemers (zoals bedrijven in fairtrade koffie). Bij duurzame beleggingen is al gauw de associatie gemaakt dat het gaat om beleggen in kleine, ideologische ondernemingen, met een beperkt bereik. Dat is een onterechte aanname. Ook veel mondiale bedrijven die iedereen kent, zetten zich steeds vaker en meer in voor een betere wereld. In veel gevallen herkent het grote publiek die bedrijven niet als duurzaam. Een mooi voorbeeld is de auto-industrie. De meeste automerken investeren zeer nadrukkelijk in innovatieve technologieën, die autorijden duurzamer maken. Iedereen kent elektrische auto’s, die beter voor het milieu zijn. Maar door het installeren van moderne, voor het milieu betere auto-onderdelen is uitstoot ook te verminderen.

Steentje bijdragen

Onze maatschappij is aan het veranderen. Indien mogelijk kiezen consumenten bijvoorbeeld steeds meer voor duurzame producten. De toenemende vraag naar producten die op een faire manier tot stand komen, is een teken dat consumenten én beleggers tegenwoordig in groeiende mate van ondernemingen verlangen dat ook zij hun steentje bijdragen aan het realiseren van een betere wereld. Om als onderneming relevant te blijven, is er de noodzaak om in te spelen op de veranderde wensen van de consument en de belegger. Bovendien zorgt steeds strengere wetgeving ervoor dat bedrijven die niet duurzaam opereren, het steeds lastiger krijgen. Ondernemingen die hier nu op anticiperen, hoeven op een later moment geen grote aanpassingen in hun beleid en bedrijfsvoering te doen. Ook worden bepaalde grondstoffen steeds schaarser. Bedrijven die daar nu al zuiniger mee omgaan, hebben hier later voordeel van. Kortom: Bedrijven die nu inspelen op de toekomst zijn de duurzaamheidsleiders van later.

Duurzaam beleggen is de toekomst

Beleggen in duurzame ondernemingen is de toekomst, zo stellen beleggers met een (gedeeltelijk) duurzame portefeuille in een nieuw onderzoek van ABN AMRO MeesPierson. Die verwachting deel ik. Per 31 december 2019 was het bij ABN AMRO duurzaam belegde vermogen ruim 20 miljard euro. Onze ambitie is om dit verder te laten groeien. Door te beleggen in duurzame ondernemingen helpt u mee aan de realisatie van een betere wereld. De wijze waarop we de laatste decennia met elkaar hebben geleefd, is steeds minder houdbaar. Zo groeit de wereldbevolking naar 10 miljard in 2050 en voor iedereen moet voldoende water, voedsel en energie beschikbaar zijn. Tegelijkertijd is ons consumptiegedrag nu al groter dan het herstelvermogen van de natuurlijke hulpbronnen. Vrees voor uitputting ervan is reëel en ook de manier waarop we met het milieu omgaan baart zorgen. Om alle mondiale uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, zijn nu maatregelen en oplossingen noodzakelijk. Duurzame ondernemingen spelen hierbij een belangrijke – wellicht doorslaggevende – rol.

 

Voor beleggers interessant

Onterecht bestaat het vooroordeel dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. De afgelopen jaren hebben duurzame beleggingen gemiddeld een vergelijkbaar rendement opgeleverd als traditionele beleggingen. De verwachting is dat hierin de komende jaren weinig verandering komt, want een toenemend draagvlak in de maatschappij voor duurzame oplossingen maakt duurzame ondernemingen voor beleggers interessant.

ABN AMRO doet mee

Ook ABN AMRO wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat doen we op verschillende manieren, zoals het verder verduurzamen van ons beleggingsassortiment. We selecteren bedrijven die met hun product duidelijk bijdragen aan een betere wereld en passen in minimaal één van onze duurzaamheidscriteria.

 

Jan Willem Hofland

Na zijn studie Bedrijfskunde is Jan Willem begonnen als vermogensbeheerder bij (toen nog) MeesPierson. Sinds 1 januari 2018 is hij Hoofd Investment Centre van ABN AMRO MeesPierson. Bekijk ook de reeks 'inzichten over duurzaam beleggen'.

Meer weten?

Wilt u beleggen in duurzaam vermogensbeheer met een van de duurzame mandaten? Neem contact op met uw private banker of uw beleggingsadviseur. Bent u nog geen klant bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan een vrijblijvende afspraak.