Duurzaamheidsscan - ABN AMRO MeesPierson

Hoe duurzaam is uw beleggingsportefeuille?

Nieuw: de duurzaamheidsscan

  • Ontvang direct uw duurzaamheidsscore
  • Op basis van minimaal 5 aandelen of fondsen
  • Vergelijk uw score met de benchmark
  • Bespreek het volledige rapport met een expert

Hoe duurzaam belegt u?

De duurzaamheidsscan van ABN AMRO MeesPierson laat aan de hand van een score zien hoe duurzaam uw beleggingsportefeuille is. We vergelijken de duurzaamheidsscore van uw portefeuille met een benchmark. Dit is een weging van een bepaalde standaard over de verschillende vermogenscategorieën.

Wilt u direct online uw score berekenen en bekijken? In de online duurzaamheidsscan krijgt u op basis van uw aandelen en fondsen meteen uw gemiddelde duurzaamheidsscore te zien. Om uw score te kunnen berekenen, vragen wij u om minimaal vijf aandelen en/of fondsen in te vullen.

De volledige duurzaamheidsscan is exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson en ook wanneer u interesse heeft in beleggingsadvies en vermogensbeheer (vanaf een vrij besteedbaar vermogen vanaf € 500.000,-).

Hoe werkt de duurzaamheidsscan?

Wilt u nog meer inzicht? In de volledige duurzaamheidsscan krijgt u de duurzaamheidsscore per aandeel of fonds, afgezet tegen de benchmark per sector. De volledige duurzaamheidsscan kunt u laten opstellen en vervolgens persoonlijk bespreken met een beleggingsadviseur.

Veelgestelde vragen over de Duurzaamheidsscan

Voor wie?

De volledige duurzaamheidsscan is exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson en ook wanneer u interesse heeft in beleggingsadvies en vermogensbeheer (vanaf vrij besteedbaar vermogen vanaf € 500.000,-).

Hoe komt de score tot stand?

De duurzaamheidsscore wordt gebaseerd op de onderzoeken en gegevens van Sustainalytics, dat wereldwijd voorop loopt in onafhankelijk duurzaamheidonderzoek onder bedrijven. Hiervoor gebruiken zij ESG-ratings, wat staat voor Environment, Social en Governance. Sustainalytics evalueert de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur. Deze scores komen tot stand aan de hand van meer dan 100 indicatoren met specifieke wegingen per sector. Houd er rekening mee dat uw obligaties niet meegewogen kunnen worden in deze scan.

Van alle aandelen die u bezit - en die wij volgen - hebben we een naar gewicht gewogen Morningstar duurzaamheidsscore berekend. Stel, u heeft een portefeuille met 5 aandelen, die elk voor 20 procent deel uitmaken van uw portefeuille. Om de gewogen gemiddelde score te berekenen, nemen we van alle vijf aandelen 20 procent van de ESG-score. Oftewel, het gewicht wat zij vertegenwoordigen binnen de portefeuille. Bijvoorbeeld: van deze 5 aandelen in uw portefeuille hebben 3 aandelen een score van 50 en 2 een score van 60. De berekening wordt dan als volgt:

20% van 50 = 10
10 x 3 aandelen = 30
20% van 60 = 12
12 x 2 aandelen = 24
30 + 24 = 54

De duurzaamheidsscore van de portefeuille in dit voorbeeld is dus 54. Deze gewogen score vergelijken we met de vergelijkingsmaatstaf. Is de score van uw portefeuille hoger dan de vergelijkingsmaatstaf, dan stellen we dat uw portefeuille duurzamer is dan gemiddeld.

Welke informatie vindt u in het volledige rapport?

In het rapport ziet u per aandelensector alle aandelen die u bezit. Per sector geven we ook één vergelijkingsmaatstaf aan. Aan de hand van elke grafiek kunt u beoordelen of uw aandelen boven of onder deze vergelijkingsmaatstaf scoren. In de tabel vindt u, naast de totale ESG-score van Sustainalytics per aandeel, ook de individuele scores voor de Environment, de Social en de Governance. Ook ziet u hier de duurzaamheidsrating van het bedrijf.

Welke informatie vindt u in de online scan?

De online duurzaamheidsscan kunt u gebruiken om de gemiddelde duurzaamheidsscore van uw beleggingsportefeuille te berekenen. De gemiddelde score is gebaseerd op de door u opgegeven aandelen en fondsen. Om uw score te kunnen berekenen, vragen wij u om minimaal 5 aandelen of fondsen op te geven. Voor een score per aandeel en/of fonds kunt u het volledige rapport aanvragen. U heeft tevens de mogelijkheid om uw score aansluitend te bespreken met een beleggingsadviseur.

Met welke risico’s moet ik rekening houden?

Als het gaat om duurzaamheidsrisico’s wordt er een bepaalde score gegeven aan een beleggingsproduct. Echter bestaat de kans dat deze score in de toekomst wijzigt. Dit kan mogelijk het gevolg hebben dat het beleggingsproduct niet meer als duurzaam valt aan te merken. Ook is het zo dat wij een beleggingsproduct vergelijken met de gemiddelde duurzaamheidsscore van andere beleggingsproducten uit dezelfde sector. Hierdoor kan een bedrijf hoog scoren in de eigen sector, terwijl de gehele sector minder duurzaam is ten opzichte van andere sectoren. Daarnaast is Europese wetgeving, waarin ESG-criteria nader worden uitgewerkt, in ontwikkeling. Mogelijkerwijs heeft dit ook gevolgen voor de uitkomst van de score van dit rapport.

Disclaimer

De in deze tool aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. 

De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit deze tool zijn voor uw eigen rekening en risico. 

De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u hier vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO en het Informatieblad Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen. 

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in deze tool juist, volledig of actueel is. 

ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in deze tool opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in deze tool wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze tool aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in deze tool wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Veelgestelde vragen over de Duurzaamheidsscan

Voor wie?

De volledige duurzaamheidsscan is exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson en ook wanneer u interesse heeft in beleggingsadvies en vermogensbeheer (vanaf vrij besteedbaar vermogen vanaf € 500.000,-).

Hoe komt de score tot stand?

De duurzaamheidsscore wordt gebaseerd op de onderzoeken en gegevens van Sustainalytics, dat wereldwijd voorop loopt in onafhankelijk duurzaamheidonderzoek onder bedrijven. Hiervoor gebruiken zij ESG-ratings, wat staat voor Environment, Social en Governance. Sustainalytics evalueert de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur. Deze scores komen tot stand aan de hand van meer dan 100 indicatoren met specifieke wegingen per sector. Houd er rekening mee dat uw obligaties niet meegewogen kunnen worden in deze scan.

Van alle aandelen die u bezit - en die wij volgen - hebben we een naar gewicht gewogen Morningstar duurzaamheidsscore berekend. Stel, u heeft een portefeuille met 5 aandelen, die elk voor 20 procent deel uitmaken van uw portefeuille. Om de gewogen gemiddelde score te berekenen, nemen we van alle vijf aandelen 20 procent van de ESG-score. Oftewel, het gewicht wat zij vertegenwoordigen binnen de portefeuille. Bijvoorbeeld: van deze 5 aandelen in uw portefeuille hebben 3 aandelen een score van 50 en 2 een score van 60. De berekening wordt dan als volgt:

20% van 50 = 10
10 x 3 aandelen = 30
20% van 60 = 12
12 x 2 aandelen = 24
30 + 24 = 54

De duurzaamheidsscore van de portefeuille in dit voorbeeld is dus 54. Deze gewogen score vergelijken we met de vergelijkingsmaatstaf. Is de score van uw portefeuille hoger dan de vergelijkingsmaatstaf, dan stellen we dat uw portefeuille duurzamer is dan gemiddeld.

Welke informatie vindt u in het volledige rapport?

In het rapport ziet u per aandelensector alle aandelen die u bezit. Per sector geven we ook één vergelijkingsmaatstaf aan. Aan de hand van elke grafiek kunt u beoordelen of uw aandelen boven of onder deze vergelijkingsmaatstaf scoren. In de tabel vindt u, naast de totale ESG-score van Sustainalytics per aandeel, ook de individuele scores voor de Environment, de Social en de Governance. Ook ziet u hier de duurzaamheidsrating van het bedrijf.

Welke informatie vindt u in de online scan?

De online duurzaamheidsscan kunt u gebruiken om de gemiddelde duurzaamheidsscore van uw beleggingsportefeuille te berekenen. De gemiddelde score is gebaseerd op de door u opgegeven aandelen en fondsen. Om uw score te kunnen berekenen, vragen wij u om minimaal 5 aandelen of fondsen op te geven. Voor een score per aandeel en/of fonds kunt u het volledige rapport aanvragen. U heeft tevens de mogelijkheid om uw score aansluitend te bespreken met een beleggingsadviseur.

Met welke risico’s moet ik rekening houden?

Als het gaat om duurzaamheidsrisico’s wordt er een bepaalde score gegeven aan een beleggingsproduct. Echter bestaat de kans dat deze score in de toekomst wijzigt. Dit kan mogelijk het gevolg hebben dat het beleggingsproduct niet meer als duurzaam valt aan te merken. Ook is het zo dat wij een beleggingsproduct vergelijken met de gemiddelde duurzaamheidsscore van andere beleggingsproducten uit dezelfde sector. Hierdoor kan een bedrijf hoog scoren in de eigen sector, terwijl de gehele sector minder duurzaam is ten opzichte van andere sectoren. Daarnaast is Europese wetgeving, waarin ESG-criteria nader worden uitgewerkt, in ontwikkeling. Mogelijkerwijs heeft dit ook gevolgen voor de uitkomst van de score van dit rapport.

Disclaimer

De in deze tool aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. 

De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit deze tool zijn voor uw eigen rekening en risico. 

De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u hier vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO en het Informatieblad Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen. 

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in deze tool juist, volledig of actueel is. 

ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in deze tool opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in deze tool wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze tool aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in deze tool wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Hallo, ik ben chatbot Anna

Chat

Chat met chatbot Anna. Komt ze er niet uit? Dan neemt een medewerker het gesprek over. Zo werkt het.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Hallo, ik ben chatbot Anna

Chat

Chat direct met chatbot Anna voor vragen over uw dagelijkse bankzaken. Komt ze er niet uit? Dan neemt een medewerker het gesprek over. Zo werkt het.