U bent succesvol uitgelogd

.

Voorkom afkeuringen van uw SEPA-batches

Alle SEPA betaal- en incassobatches moeten de juiste velden ('tags') bevatten. Bij veel batches ontbreken de velden:

  • 'Control Sum' ('CtrlSum', totaal bedrag)
  • 'Number of Transactions' ('NbOfTxs', aantal transacties) op bestand- en/of batchniveau.
Of deze velden bevatten een onjuiste waarde. Als u een bestand en/of batch aanlevert waarin deze velden ontbreken of onjuist zijn, ziet u een waarschuwing. Pas dan zo snel mogelijk uw bestand en/ofbatch aan. Binnenkort worden onjuiste bestanden en/of batches altijd afgekeurd. 

Jaarcijfers aanleveren via SBR

Bent u van plan een krediet aan te vragen of te wijzigen? Of vraagt ABN AMRO u jaarlijks om jaarcijfers voor de periodieke toetsing van uw krediet? Houd er dan rekening mee dat wij verwachten uw jaarcijfers digitaal te ontvangen via SBR. Kijk voor meer informatie op www.abnamro.nl/SBR