Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Arbeidsmigranten

Wat zijn arbeidsmigranten?

Eerlijk werk en huisvesting voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten komen vanuit een ander land voor korte of langere tijd in Nederland werken. Voor ABN AMRO zijn eerlijk werk, humane werkomstandigheden en een leefbaar loon voor hen van groot belang.

 

De positie van Oost-Europese arbeidsmigranten in ons land verdient speciale aandacht om misstanden en uitbuiting te voorkomen.

 

In welke sectoren werken arbeidsmigranten?

Arbeidsmigranten werken veelal in de industrie, landbouw, transport, bouw of leisure. Veruit de meeste arbeidsmigranten komen uit een EU-lidstaat zoals Polen, Bulgarije, Roemenië of Duitsland. Het zijn landen waar de lonen gemiddeld lager zijn dan in Nederland. Ze sturen een deel van hun verdiensten naar huis.

Arbeidsmigranten
 

Uitbuiting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn veelal niet bekend met de taal, cultuur en arbeidsomstandigheden van het land waar ze gaan werken. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor uitbuiting. Huisvesting van arbeidsmigranten, communicatie, contracten en werkomstandigheden zijn punten van aandacht.

 

Uitzendbureaus arbeidsmigranten

Wij zijn kredietverstrekker van uitzendbureaus die bemiddelen voor arbeidsmigranten. Wij vinden dat die uitzendbureaus aan een aantal eisen moet voldoen, wij nemen onze maatschappelijke rol om in klant- en riskprocessen minimale werk- en leefcondities te garanderen. Op die manier voelen we ons verantwoordelijk voor het wel en wee van arbeidsmigranten.

 

Huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten wonen vaak met te veel mensen in kleine huizen, al zijn er voor de huisvesting van arbeidsmigranten regels. Ook verdienen ze soms minder dan het wettelijk minimumloon en worden gehouden aan arbeidscontracten die ze zelf niet kunnen lezen. “Alleen door hier gezamenlijk een vuist tegen te maken, kunnen we voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit”, aldus Han Mesters, Sector Banker Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.

Goed voor elkaar

Veerkracht

Soms is een klein beetje hulp nodig om mee te kunnen doen.