Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Inclusive Banking

Inclusive Banking

Inclusiviteit in financiële dienstverlening

Het ABN AMRO Inclusive Banking team brengt in kaart welke drempels sommige mensen en groepen ervaren en probeert deze drempels weg te nemen, zodat iedereen gelijke kansen met betrekking tot bankieren kan ervaren.

Twee vrouwelijke ondernemers hebben een meeting

Alles voor de ondernemende vrouw

Pas gestart met ondernemen of al bezig met uitbreiding van uw onderneming? Wat de situatie ook is, soms is het fijn inspiratie op te doen of te sparren met een adviseur. Lees inspirerende artikelen en verhalen van andere ondernemers.

Welkom bij ABN AMRO

Inclusief bankieren kan economie een boost geven

Bijna iedere volwassen Nederlander regelt geldzaken bij een bank, maar niet iedereen voelt zich gezien en gehoord in de financiële dienstverlening. Veel vrouwen voelen zich zelfs achtergesteld, blijkt uit onderzoek. ABN AMRO zet gerichte stappen om in te spelen op hun behoeften en bankieren inclusiever te maken.

Lees meer over Inclusive Banking

Code V: gelijke ondernemerskansen voor vrouwen

Code-V bestaat uit drie hoofdonderdelen: Inzichten verkrijgen, Interventies doen en Investeren. De samenwerking is geïnitieerd door Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN AMRO.

Gelijke kansen voor iedereen

ABN AMRO zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen. Omdat wij geloven dat iedereen, ongeacht haar of zijn achtergrond, levensovertuiging of voorkeuren, daar recht op heeft. Wij zetten onze deskundigheid in om sociale problemen te helpen aanpakken.