Stappenplan voor beginnende tandartsen

In 6 stappen van beginnende tandarts naar praktijkeigenaar

Bent u een beginnende tandarts? Dan is het overnemen van een tandartspraktijk een geweldige kans. Maar er komt ook veel bij kijken. Hoe pakt u dat aan? In 6 stappen van idee naar een eigen praktijk.

 1. De oriëntatiefase

  Bepaal eerst wat voor soort praktijk u wilt. Wilt u alléén starten of juist samen met een andere tandarts? En wilt u zich op een specifieke doelgroep richten? Bedenk ook hoeveel behandelkamers u moet hebben. Maak uw plan zo concreet mogelijk. En vergeet niet uw persoonlijke wensen. Wilt u bijvoorbeeld dichtbij uw praktijk wonen? Maak een wensenlijst . Dit helpt bij uw zoektocht naar de juiste praktijk.

 2. Een praktijk zoeken

  U hebt nu een duidelijk beeld van uw praktijk. Nu begint het zoeken. Via de website van de beroepsorganisatie  KNMT  worden regelmatig praktijken ter overname aangeboden. Hier kunt u ook een oproep plaatsen. Gebruik bij het zoeken uw eigen netwerk, zoals oud-studiegenoten, collega-tandartsen of de praktijken waar u hebt gewerkt. U kunt ook zelf tandartsen benaderen en vragen of er interesse is in het overdragen van de praktijk.

 3. Eerste indruk

  Ziet u de praktijk die u wilt, probeer dan een indruk te krijgen van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld via internet: bezoek de website van de praktijk en kijk op zorgkaartnederland.nl . Daar staan enkele basisgegevens. Maak vervolgens een lijst met vragen en neem telefonisch contact op met de verkopende tandarts. Alles in orde? Maak een afspraak en vraag naar de praktijkpresentatie of het verkoopmemorandum. Dit is een boekje waarin alle ins & outs van de praktijk staan. Zoals het aantal stoelen, het aantal patiënten en de jaarrekeningen. In de praktijkpresentatie staat alle informatie die voor kopers belangrijk is.

 4. Grondige analyse

  Na de eerste snuffelfase, komt nu de grondige analyse van de praktijk. Denk daarbij aan de volgende punten:

  1. Praktijk en praktijkorganisatie

   Stel zoveel mogelijk concrete vragen, bijvoorbeeld:

   • Hoe staat de praktijk ervoor?
   • Voldoet de nieuwe praktijkruimte aan de inrichtingseisen zoals die zijn vastgelegd in de WIP-richtlijnen?
   • Moet u investeren in het pand en de inventaris?
   • Is een nieuw huurcontract nodig?

   Handig: u kunt vragen of het mogelijk is om een paar dagen mee te lopen.

  2. Financiën

   Vraag jaarcijfers van meerdere jaren op om een goed beeld te krijgen. Let op de trend in de omzet. Voor een daling kunnen verschillende redenen zijn. Gaat het om het weglopen van patiënten? Analyseer ook de kosten. Vraag ook vooral de praktijkadviseur of accountant en de bank met u mee te kijken.

  3. Personeel

   Bekijk de arbeidscontracten en stel vast welke afspraken zijn gemaakt over scholing en pensioen. Let ook op de leeftijdsopbouw van het personeel en het ziekteverzuim. Is er een personeelslid langdurig ziek?

  4. Patiënten

   Probeer een goed beeld te krijgen van het aantal actieve patiënten en de leeftijdsopbouw. Let ook op de gemiddelde omzet per patiënt en stel vast hoe dit zich verhoudt tot de benchmark. De gemiddelde omzet per patiënt ligt rond de € 245.

  5. Contracten & vergunningen

   Voldoet de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen van WIP , Arbo en IGZ ? Bekijk of er aanpassingen er nodig zijn en of er lopende leaseverplichtingen zijn.

 5. De onderhandelingen

  Nu wordt het echt spannend. Bepaal of u de onderhandelingen zelf gaat doen of dat u dat overlaat aan een accountant of adviseur. Belangrijk bij tandartspraktijken is de goodwill die u betaalt bij overname. Goodwill is het bedrag dat u betaalt voor de marktwaarde van de praktijk. Die is onder meer afhankelijk van vraag en aanbod: in de Randstad en in stedelijke gebieden ligt deze hoger dan bijvoorbeeld in het oosten van het land. Eén manier om de goodwill te berekenen is het aantal actieve ingeschreven patiënten vermenigvuldigen met een prijs per patiënt. 20 tot 50 euro is gangbaar, maar soms loopt dit op tot 70 of soms wel 100 euro. Dit is helemaal afhankelijk van de locatie, de omvang en specialisaties van de praktijk. En misschien wel het belangrijkste: kunt u de financieringslasten dragen? Houd rekening met een veiligheidsmarge zodat u niet bij de eerste tegenvaller in de problemen komt.

 6. Het ondernemingsplan

  Heeft u een praktijk gevonden die u wilt overnemen? Dan is het als laatste van belang om een ondernemingsplan te maken. Dat geeft houvast en helpt om bij de start van de praktijk onderbouwde keuzes te maken.

  Een ondernemingsplan valt grofweg uiteen in vier onderdelen:

  • de ondernemer: persoonlijke gegevens, competenties, motivatie
  • de praktijk: missie, visie & strategie, huisvesting, vergunning
  • de markt: uw praktijk in de markt middels sterkte-zwakteanalyse, doelgroep, marketing-mix, concurrentieanalyse
  • het financieel plan: prognose, investeringsopzet, financieringsopzet
Tip