Estate Planning

Aandacht voor uw Estate Planning

Zonder extra kosten voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

 • Analyse van uw situatie
 • Aandachtspunten voor uw Estate planning
 • Meer zekerheid over de toekomst
U heeft een vermogen opgebouwd en u wilt dat het na uw overlijden goed terechtkomt. Uw Estate Planning moet dan op orde zijn. Maar let op, uw situatie en uw wensen kunnen veranderen. Ook kunnen er ontwikkelingen zijn in de wet- en regelgeving. Het gaat er dus ook om dat u uw Estate planning op orde houdt. Is dit voor u een goed moment om te controleren of uw Estate Planning goed op koers ligt?

Hoe kan ABN AMRO MeesPierson u helpen?

Wij kunnen u helpen door het maken van een analyse van uw situatie. We nemen dit op in een overzichtelijk rapport ‘Aandachtspunten voor uw Estate Planning’. We bekijken wat uw situatie is en welke regelingen u heeft getroffen. Uit deze analyse kunnen aandachtspunten naar voren komen. Deze aandachtspunten kunt u vervolgens bespreken met uw adviseurs. Het rapport is geen advies.

Meer informatie over Estate Planning

Wat is Estate Planning

Estate Planning gaat over alles dat te maken heeft met de overdracht van uw vermogen naar een volgende generatie. Dat kan plaatsvinden na uw overlijden. Uw testament is dan relevant. Er kan ook sprake zijn van overdracht tijdens uw leven. Of en hoe u bent gehuwd en schenken zijn dan thema’s. Verder bestaat de mogelijkheid dat u op enig moment niet meer zelf beslissingen kunt nemen. Dat is het thema levenstestament.

Bij Estate Planning bekijken we al deze thema’s. Dat is vaak best ingewikkeld. Maar we moeten nog verder gaan. Het gaat ook om de samenhang tussen de thema’s, hoe zij uitpakken in uw situatie en het belangrijkste: of zij aansluiten bij uw wensen.

Wat staat er in het Aandachtspunten-rapport?

Welke onderwerpen aan de orde komen in het rapport Aandachtspunten voor uw Estate Planning is mede afhankelijk van uw situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Hoe is het vermogen tussen u en uw partner verdeeld, met name in relatie tot overlijden?
 • Krijgt de langstlevende partner het vermogen beschikbaar en op welke wijze?
 • Zijn er mogelijkheden om de erfbelasting te kunnen beperken?
 • Zijn er regelingen getroffen voor de kinderen en eventuele kleinkinderen?
 • Heeft u een levenstestament? En zo ja, gaat uw levenstestament ook soepel kunnen werken?
 • Zijn er in uw situatie bijzonderheden?
Voor wie?

Aandachtspunten voor uw Estate Planning is voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die inzicht willen in hun Estate Planning.

Hoe ziet het gesprek eruit?

Tijdens het gesprek brengt u met uw private banker uw familie- en financiële situatie in kaart. Ook komen uw wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw Aandachtspunten-rapport op. Dit geeft u inzicht in wat u heeft geregeld en wat ons daarbij opvalt.

Wat gebeurt er nadat u het rapport heeft gelezen?

Als u Aandachtspunten voor uw Estate Planning heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. Als u niets wilt veranderen aan uw regelingen, doet u niets. Als u met aandachtspunten aan de slag wil, dan kunt u contact opnemen met een adviseur. Vaak zal dat (ook) een notaris zijn.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Om het rapport te kunnen maken, hebben we uw relevante documenten nodig zoals: huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, uw testament en uw levenstestament of notariële volmacht. Verder kunt u zich voorbereiden op het gesprek door uw wensen te formuleren. Wat wilt u bereiken en welke zaken zijn voor u belangrijk?

Kosten

Het rapport Aandachtspunten voor uw Estate Planning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.

Meer informatie over Estate Planning

Wat is Estate Planning

Estate Planning gaat over alles dat te maken heeft met de overdracht van uw vermogen naar een volgende generatie. Dat kan plaatsvinden na uw overlijden. Uw testament is dan relevant. Er kan ook sprake zijn van overdracht tijdens uw leven. Of en hoe u bent gehuwd en schenken zijn dan thema’s. Verder bestaat de mogelijkheid dat u op enig moment niet meer zelf beslissingen kunt nemen. Dat is het thema levenstestament.

Bij Estate Planning bekijken we al deze thema’s. Dat is vaak best ingewikkeld. Maar we moeten nog verder gaan. Het gaat ook om de samenhang tussen de thema’s, hoe zij uitpakken in uw situatie en het belangrijkste: of zij aansluiten bij uw wensen.

Wat staat er in het Aandachtspunten-rapport?

Welke onderwerpen aan de orde komen in het rapport Aandachtspunten voor uw Estate Planning is mede afhankelijk van uw situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Hoe is het vermogen tussen u en uw partner verdeeld, met name in relatie tot overlijden?
 • Krijgt de langstlevende partner het vermogen beschikbaar en op welke wijze?
 • Zijn er mogelijkheden om de erfbelasting te kunnen beperken?
 • Zijn er regelingen getroffen voor de kinderen en eventuele kleinkinderen?
 • Heeft u een levenstestament? En zo ja, gaat uw levenstestament ook soepel kunnen werken?
 • Zijn er in uw situatie bijzonderheden?

Voor wie?

Aandachtspunten voor uw Estate Planning is voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die inzicht willen in hun Estate Planning.

Hoe ziet het gesprek eruit?

Tijdens het gesprek brengt u met uw private banker uw familie- en financiële situatie in kaart. Ook komen uw wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw Aandachtspunten-rapport op. Dit geeft u inzicht in wat u heeft geregeld en wat ons daarbij opvalt.

Wat gebeurt er nadat u het rapport heeft gelezen?

Als u Aandachtspunten voor uw Estate Planning heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. Als u niets wilt veranderen aan uw regelingen, doet u niets. Als u met aandachtspunten aan de slag wil, dan kunt u contact opnemen met een adviseur. Vaak zal dat (ook) een notaris zijn.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Om het rapport te kunnen maken, hebben we uw relevante documenten nodig zoals: huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, uw testament en uw levenstestament of notariële volmacht. Verder kunt u zich voorbereiden op het gesprek door uw wensen te formuleren. Wat wilt u bereiken en welke zaken zijn voor u belangrijk?

Kosten

Het rapport Aandachtspunten voor uw Estate Planning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.

Afspraak Estate Planning

Vraag nu uw persoonlijke gesprek en rapport aan

Het gesprek met uw private banker en het rapport zijn geheel vrijblijvend, zonder extra kosten voor klanten van ABN AMRO MeesPierson