Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Levenstestament

Geen zorg voor later, zorg voor nu

In een levenstestament of notariële volmacht legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt.

Een levenstestament kan bestaan uit een volmacht waarin u uw persoonlijke, financiële en medische wensen vastlegt. Wilt u alleen uw financiële wensen vastleggen? Bijvoorbeeld wie uw huis mag verkopen? Dan heeft u notariële volmacht nodig. U kunt deze eenvoudig online bij ons aanmelden.

 
Wat is een levenstestament?

Het is niet prettig om na te denken over mogelijke wilsonbekwaamheid, maar wel noodzakelijk. In een levenstestament legt u vast hoe u uw financiële, medische en persoonlijke zaken geregeld wilt hebben als u dit zelf niet meer kunt. Een levenstestament geeft duidelijkheid op het moment dat u uw eigen zaken niet meer kunt regelen.

U heeft een notariële volmacht nodig als u alleen uw financiële wensen wilt vastleggen. U kunt deze eenvoudig online bij ons aanmelden.   

Bent u zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen en heeft u geen levenstestament? Dan beslist de rechter wat er gebeurt.

Wat kunt u laten vastleggen?

In een levenstestament kunt u allerlei zaken vastleggen wat in uw specifieke situatie van belang is. Onder meer: 

 • de benoeming van een of meerdere gevolmachtigde(n) en wat de volmacht betreft; 
 • uw financiën, woning en andere onroerende zaken; 
 • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden; 
 • Het regelen van het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen; 
 • praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie); 
 • social media: heeft u een online profiel, wat moet daarmee gebeuren als u wilsonbekwaam bent?; 
 • heeft u een onderneming, wat moet hiermee gebeuren?
Welke bevoegdheden heeft de gevolmachtigde?

De gevolmachtigde is bevoegd om uw financiële zaken te regelen zoals u deze heeft vastgelegd in een notariële volmacht.

Is een levenstestament nodig?

Heeft u niets geregeld en kunt u niet meer handelen? Dan wijst de rechter een bewindvoerder of een curator aan als uw vertegenwoordiger. Meestal is dat de naaste familie. De vertegenwoordiger moet echter wel toestemming vragen aan de kantonrechter voor grote beslissingen en eenmaal per jaar inzage geven in de stand van zaken. Bovendien geeft het ‘naar de rechter moeten’ het gevoel dat men 'te koop moet lopen met persoonlijke problemen'. En wordt de persoon die u in gedachten hebt dan wel benoemd tot bewindvoerder? Veel mensen vinden dit niet aantrekkelijk en regelen een volmacht in een levenstestament. Maar het is ook mogelijk om juist wel aan te sluiten bij bewind via de rechter. Bijvoorbeeld wegens het toezicht door de rechter. Uw levenstestament kan dan deze wens inhouden en u kunt uw voorkeur voor de persoon van de bewindvoerder noemen

Hoe komt u aan een levenstestament?

Een levenstestament legt u vast bij de notaris.

Wanneer gaat een levenstestament in?

Dat is aan u. Per direct of als u wilsonbekwaam bent geworden. Dit laatste houdt in dat een arts heeft vastgesteld dat u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische situatie. Meestal duurt het enige tijd voordat deze verklaring er is, terwijl er soms snelle beslissingen moeten worden genomen.

Hoe lang geldt een levenstestament?

Het uitgangspunt is dat een levenstestament geldt zolang u leeft. Soms is het noodzakelijk dat toch een bewind via de rechter wordt ingesteld. Dat kan leiden tot het eindigen van uw levenstestament. De bewindvoerder en rechter zullen wel rekening houden met de wensen die u in uw levenstestament heeft vastgelegd. Verder is het goed om te weten dat u wensen op medisch vlak in uw levenstestament kunt opnemen, maar dat een arts of zorgverlener niet altijd gehouden is om aan medische wensen te voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij euthanasie.

Levenstestament wijzigen

U kunt uw levenstestament wijzigen, aanvullen of herroepen. Dit kan zolang u wilsbekwaam bent. U regelt dit bij de notaris.

Waar moet u op letten bij het opstellen van een levenstestament?

Op ontzettend veel punten. Maar daar helpen wij als ABN AMRO MeesPierson graag bij. We geven u een aantal aandachtspunten: 

 • Als u meerdere kinderen hebt, denkt u wellicht dat het voor iedereen het beste is dat zij gezamenlijk handelen. Want dan overleggen ze onderling. Maar dat is niet altijd praktisch. De bank kan bijvoorbeeld technisch niet afdwingen dat twee of meer gemachtigden samen pinnen. Het ene kind de eerste twee cijfers van de pincode, uw andere kind de volgende twee? Het is daarom in ieder geval voor bankzaken noodzakelijk om ieder een afzonderlijke volmacht te geven. 
 • Wat mag wel en niet? In een algemene volmacht mag alles. Dat lijkt duidelijk, maar is het niet. Mag de gemachtigde het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille wijzigen? En mag hij schenkingen doen namens de volmachtgever? Wees glashelder en schrijf handelingen zo duidelijk mogelijk op. 
 • Wanneer stopt de volmacht? De wet kent een aantal beëindigingsgronden, zoals overlijden van de volmachtgever, zijn ondercuratelestelling of zijn faillissement. Deze gronden zijn objectief en controleerbaar voor de bank. Maar op grond van het ‘beëindigen van de samenwoning van de volmachtgever en gemachtigde’ kan de bank geen controle uitvoeren. Want wanneer is dat aan de orde ? De bank kan een volmacht met een dergelijke bepaling niet accepteren -
 • Vergeet de bv niet. Is de volmachtgever aandeelhouder van een bv en moet de gemachtigde ook kunnen beschikken over de bankrekening van die bv? Dan moet dat wel expliciet worden aangegeven. 
 • Weet goed wie u vertrouwt. En wie niet. Als men lucht krijgt dat er veel vermogen in het spel is, blijkt toch dat vertrouwen sneller wordt geschaad. Dan gaan ineens de uurtarieven van externe adviseurs omhoog of worden er meer boodschappen afgerekend dan dat er op het lijstje stonden. De eerste stap is om iemand te benoemen die u vertrouwt. De tweede stap is het inbouwen van een controlemogelijkheid. Dat kan door meerdere gemachtigden aan te wijzen , een systeem voor het afleggen van rekening en verantwoording of het aanstellen van een toezichthouder.

Wat is een levenstestament?

Het is niet prettig om na te denken over mogelijke wilsonbekwaamheid, maar wel noodzakelijk. In een levenstestament legt u vast hoe u uw financiële, medische en persoonlijke zaken geregeld wilt hebben als u dit zelf niet meer kunt. Een levenstestament geeft duidelijkheid op het moment dat u uw eigen zaken niet meer kunt regelen.

U heeft een notariële volmacht nodig als u alleen uw financiële wensen wilt vastleggen. U kunt deze eenvoudig online bij ons aanmelden.   

Bent u zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen en heeft u geen levenstestament? Dan beslist de rechter wat er gebeurt.

Wat kunt u laten vastleggen?

In een levenstestament kunt u allerlei zaken vastleggen wat in uw specifieke situatie van belang is. Onder meer: 

 • de benoeming van een of meerdere gevolmachtigde(n) en wat de volmacht betreft; 
 • uw financiën, woning en andere onroerende zaken; 
 • schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden; 
 • Het regelen van het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen; 
 • praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie); 
 • social media: heeft u een online profiel, wat moet daarmee gebeuren als u wilsonbekwaam bent?; 
 • heeft u een onderneming, wat moet hiermee gebeuren?

Welke bevoegdheden heeft de gevolmachtigde?

De gevolmachtigde is bevoegd om uw financiële zaken te regelen zoals u deze heeft vastgelegd in een notariële volmacht.

Is een levenstestament nodig?

Heeft u niets geregeld en kunt u niet meer handelen? Dan wijst de rechter een bewindvoerder of een curator aan als uw vertegenwoordiger. Meestal is dat de naaste familie. De vertegenwoordiger moet echter wel toestemming vragen aan de kantonrechter voor grote beslissingen en eenmaal per jaar inzage geven in de stand van zaken. Bovendien geeft het ‘naar de rechter moeten’ het gevoel dat men 'te koop moet lopen met persoonlijke problemen'. En wordt de persoon die u in gedachten hebt dan wel benoemd tot bewindvoerder? Veel mensen vinden dit niet aantrekkelijk en regelen een volmacht in een levenstestament. Maar het is ook mogelijk om juist wel aan te sluiten bij bewind via de rechter. Bijvoorbeeld wegens het toezicht door de rechter. Uw levenstestament kan dan deze wens inhouden en u kunt uw voorkeur voor de persoon van de bewindvoerder noemen

Hoe komt u aan een levenstestament?

Een levenstestament legt u vast bij de notaris.

Wanneer gaat een levenstestament in?

Dat is aan u. Per direct of als u wilsonbekwaam bent geworden. Dit laatste houdt in dat een arts heeft vastgesteld dat u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische situatie. Meestal duurt het enige tijd voordat deze verklaring er is, terwijl er soms snelle beslissingen moeten worden genomen.

Hoe lang geldt een levenstestament?

Het uitgangspunt is dat een levenstestament geldt zolang u leeft. Soms is het noodzakelijk dat toch een bewind via de rechter wordt ingesteld. Dat kan leiden tot het eindigen van uw levenstestament. De bewindvoerder en rechter zullen wel rekening houden met de wensen die u in uw levenstestament heeft vastgelegd. Verder is het goed om te weten dat u wensen op medisch vlak in uw levenstestament kunt opnemen, maar dat een arts of zorgverlener niet altijd gehouden is om aan medische wensen te voldoen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij euthanasie.

Levenstestament wijzigen

U kunt uw levenstestament wijzigen, aanvullen of herroepen. Dit kan zolang u wilsbekwaam bent. U regelt dit bij de notaris.

Waar moet u op letten bij het opstellen van een levenstestament?

Op ontzettend veel punten. Maar daar helpen wij als ABN AMRO MeesPierson graag bij. We geven u een aantal aandachtspunten: 

 • Als u meerdere kinderen hebt, denkt u wellicht dat het voor iedereen het beste is dat zij gezamenlijk handelen. Want dan overleggen ze onderling. Maar dat is niet altijd praktisch. De bank kan bijvoorbeeld technisch niet afdwingen dat twee of meer gemachtigden samen pinnen. Het ene kind de eerste twee cijfers van de pincode, uw andere kind de volgende twee? Het is daarom in ieder geval voor bankzaken noodzakelijk om ieder een afzonderlijke volmacht te geven. 
 • Wat mag wel en niet? In een algemene volmacht mag alles. Dat lijkt duidelijk, maar is het niet. Mag de gemachtigde het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille wijzigen? En mag hij schenkingen doen namens de volmachtgever? Wees glashelder en schrijf handelingen zo duidelijk mogelijk op. 
 • Wanneer stopt de volmacht? De wet kent een aantal beëindigingsgronden, zoals overlijden van de volmachtgever, zijn ondercuratelestelling of zijn faillissement. Deze gronden zijn objectief en controleerbaar voor de bank. Maar op grond van het ‘beëindigen van de samenwoning van de volmachtgever en gemachtigde’ kan de bank geen controle uitvoeren. Want wanneer is dat aan de orde ? De bank kan een volmacht met een dergelijke bepaling niet accepteren -
 • Vergeet de bv niet. Is de volmachtgever aandeelhouder van een bv en moet de gemachtigde ook kunnen beschikken over de bankrekening van die bv? Dan moet dat wel expliciet worden aangegeven. 
 • Weet goed wie u vertrouwt. En wie niet. Als men lucht krijgt dat er veel vermogen in het spel is, blijkt toch dat vertrouwen sneller wordt geschaad. Dan gaan ineens de uurtarieven van externe adviseurs omhoog of worden er meer boodschappen afgerekend dan dat er op het lijstje stonden. De eerste stap is om iemand te benoemen die u vertrouwt. De tweede stap is het inbouwen van een controlemogelijkheid. Dat kan door meerdere gemachtigden aan te wijzen , een systeem voor het afleggen van rekening en verantwoording of het aanstellen van een toezichthouder.

Wat is de rol van ABN AMRO MeesPierson?

ABN AMRO

Het bewust maken van het belang van een levenstestament

“Als banker van de oudere doelgroep vraag ik in elk gesprek of er een levenstestament is of geef ik aan wat de voordelen ervan zijn. Vaak wordt het testament bij overlijden verward met een levenstestament. Ik gebruik regelmatig het voorbeeld van het eigen huis en beleggingen om het belang uit te leggen. Want als er niets is geregeld en u bent handelingsonbekwaam geworden, dan moet de kantonrechter bijvoorbeeld over uw beleggingen gaan beslissen.”

Andy Straver, Private Banker ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO

De uitvoering van het levenstestament

“Wij adviseren om het levenstestament vast te leggen in een notariële akte. Als vermogensplanners helpen wij cliënten om hun wensen goed in kaart te brengen. Is er ook een testament bij overlijden, dan kijken wij of het levenstestament hierop aansluit. Net als een testament is een levenstestament een momentopname. Wensen veranderen na verloop van tijd. We raden aan om iedere vijf jaar te laten beoordelen of de akten nog aansluiten bij de wensen op dat moment.”

Margot Lincklaen Arriëns, Specialist Bewindvoering & Executele ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO

Het actueel houden van het levenstestament

“Het uitvoeren van een levenstestament is een verantwoordelijke, vertrouwelijke en veeleisende taak. Niet iedereen heeft familie die deze taak kan of wil behartigen, zeker bij grotere en complexere vermogens. Ook wil men familie hier niet altijd mee belasten. Als onze afdeling tot gevolmachtigde wordt benoemd, willen wij er zeker van zijn dat de wensen van de klant goed worden uitgevoerd. Intensieve gesprekken vooraf en een goede inventarisatie zijn essentieel.”

Fleur de Haan, Specialist Vermogensplanning ABN AMRO MeesPierson

Notariële volmacht

Notariële volmacht vastleggen

In een notariële volmacht kunt u een of meer personen laten registreren als gevolmachtigde(n) voor uw bankzaken. U kunt de gevolmachtigde(n) eenvoudig online bij ons aanmelden.