Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Het vermogen om vooruit te kijken

De wereld een stukje groener

Ook tijdens ons jubileum jaar hebben we geïnvesteerd in de toekomst van ons allemaal. In een unieke samenwerking met Trees for All, die voor ons bomen plant voor een duurzame toekomst. Het werkte als volgt: voor elke klantgesprek via Beeldbankieren werd een donatie gedaan aan Trees for All. Inmiddels zijn er al 2000 bomen geplaatst.

Na ontvangst van de donatie zorgt Trees for All ervoor dat het terecht komt bij onderstaande projecten.

Voedselbos

Het voedselbos

Het voedselbos betreft twee hectare natuurlijk voedselbos, van zo’n 2400 bomen en struiken op de Janmiekeshoeve van de (voormalige melkveehouders)familie Heesakkers in Mariahout. De Janmiekeshoeve wil ongeveer 18,5 hectare omvormen naar een agroforestry- en voedselbossysteem met landschapselementen (struweelhagen, poelen en bloemrijke ruigtes). Op deze manier ontstaat een ecologische verbindingszone tussen de aangrenzende bosgebieden in het natuurnetwerk.

Costa Rica

1000 Bomen in NL en 1000 in Costa Rica

Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Trees for All gaat de komende jaren bomen planten om de oorspronkelijke natuur te herstellen. Inmiddels is 65 hectare bos hersteld en zijn verschillende diersoorten teruggekeerd, waaronder de ara’s, jaguar en kapucijnapen.

ABN AMRO MeesPierson bestond in 2020 300 jaar. Sinds 1720 hebben we de wereld zien veranderen en ontwikkelen. De financiële wereld is tot een ongekende bloei gekomen. Als private banker met visie en anticipatievermogen zijn wij eeuwenlang meegegroeid met de nieuwe behoeftes van onze klanten en eisen van andere tijden. En dat blijven wij doen.

ABN AMRO MeesPierson presenteert ‘Beyond the Clouds’

Ter gelegenheid van ons 300-jarig jubileum zijn wij een samenwerking aangegaan met een opvallende kunstenaar, Joseph Klibansky. Met een uniek kunstexperiment weet hij al onze relaties op symbolische wijze te verbinden. Speciaal voor ons maakte hij zijn grootste schilderij ooit. Ontdek meer over dit bijzondere kunstproject en zoom in op het levensgrote kunstwerk.

Drie eeuwen bankieren

300 jaar historie

Het huidige MeesPierson stamt uit 1993. In dat jaar voegde ABN AMRO haar merchant banking-dochterbedrijven, Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson, samen tot een nieuwe bank. Vier jaar later werd MeesPierson verkocht aan Fortis. Sinds de integratie van ABN AMRO en Fortis in 2010 maakt MeesPierson opnieuw deel uit van ABN AMRO, als private banking combinatie ABN AMRO MeesPierson. MeesPierson is het product van vele fusies van soms eeuwenoude banken, ieder met een eigen, markante geschiedenis, beginnend met de ‘Mees’-tak.

ABN AMRO kent een diverse geschiedenis, die meer dan 300 jaar teruggaat en die zich kenmerkt door overnames, splitsingen en fusies. In deze geschiedenis heeft de bank veel om trots op te zijn. Toch heeft dit verleden ook zijn schaduwkanten. Hoewel deze in een andere tijdsgeest geplaatst kunnen worden, zijn bepaalde voorgangers betrokken geweest bij activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt. Het huidige ABN AMRO Bank is in 2010 ontstaan door een fusie met Fortis Bank Nederland, nadat Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander in 2007 de bank hadden overgenomen en opgesplitst.

Uit recent onafhankelijk historisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat sommige voorgangers van de bank langdurig en intensief betrokken zijn geweest bij aan slavernij gerelateerde activiteiten. Zij financierden slavernijplantages, handelden in aan slavernij gerelateerde producten (koffie, verfhout, suiker) en bemiddelden in verzekeringen van slavenschepen.

De Stichting Art & Heritage ABN AMRO schijnt een licht op deze schaduwkanten. Zo neemt de bank de kans om te tonen dat zij tegenwoordig een geheel andere visie en beleid kent. Zo wil ABN AMRO met een transparante en kritische houding tegenover haar eigen verleden haar doel waarmaken om een betere bank te worden, ook voor toekomstige generaties.

1720 - R. Mees & Zoonen

Gregorius Mees De oudste wortels van MeesPierson reiken tot in de achttiende eeuw toen Gregorius Mees in 1720 toetrad tot de Rotterdamse kassiersfirma Cordelois, De Vrijer & Mees. Zijn zoon Rudolf volgde hem op en wijzigde in 1786, na de toetreding van zijn beide zonen, de naam van de firma in R. Mees & Zoonen. In deze tijd hield de firma zich hoofdzakelijk bezig met de makelaardij in assurantiën en wissels, en het kassiersbedrijf (beheer van gelden van derden tegen genot van provisie). Van banken als kredietverlenende en rentevergoedende instellingen, was in deze periode nog geen sprake. 

Zij miste door haar bedrijfsvorm als firma de financiële reikwijdte die voor verdere expansie nodig was, zodat in 1966 tot een samensmelting werd overgegaan met de bekende Amsterdamse bank Hope & Co. De nieuwe naam was Mees & Hope, Bankiers.

Recent onafhankelijk historisch onderzoek toont aan dat de firma R. Mees & Zoonen in de 2e helft van de 18e eeuw nauw betrokken is bij de handel en verzekeringen van door slaafgemaakten geoogste producten zoals suiker en koffie. De Surinaamse plantages waar deze producten vandaan komen, kunnen tevens rekenen op privé-investeringen van de firmanten. Ook bemiddelt de firma in deze tijd regelmatig bij verzekeringen van slavenschepen, waar slaafgemaakten als onderdeel van worden gezien. Daarnaast is R. Mees & Zoonen tot 1879 intensief betrokken bij de West-Afrikaanse activiteiten van de Afrikaansche Handels-Vereeniging waarbij, hoewel officieus, in de praktijk sprake is van slavernij. Dit zijn activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt.

1762 - Hope & Co.

Henry Hope Hope & Co. was in 1762 opgericht door leden van de Schotse handelsfamilie Hope en stond van 1781 tot 1811 onder leiding van haar bekendste telg, Henry Hope. Specialiteit van de firma waren buitenlandse leningen.

Uit recent onafhankelijk historisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat Hope & Co. in de 18e eeuw zich intensief heeft bezig gehouden met financiering van plantages in het Caribisch gebied en later ook in de Verenigde Staten. Daarnaast is ze betrokken bij de handel in en dienstverlening rondom slavernij-gerelateerde producten als suiker, koffie en diamanten. Rond 1780 komt een kwart tot de helft van de winst uit slavernij-gerelateerde activiteiten. Om haar investeringen te beschermen, grijpt Hope & Co. soms direct in bij de bedrijfsvoering van plantages, wat grote gevolgen kon hebben voor het dagelijks leven van de slaafgemaakten. Tot aan de afschaffing van de slavernij in Nederland, in 1863, blijft de firma actief op dit terrein. Dit zijn activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt.

1969 - Nederlandse Overzee Bank

Een laatste tak aan de stamboom van Bank Mees & Hope wordt gevormd door de Nederlandse Overzee Bank. Met deze bank fuseerde Mees & Hope, Bankiers in 1969. Zo ontstond Bank Mees & Hope. Haar werkterrein omvatte de internationale goederenhandel, het effecten- en emissiebedrijf en de industriële kredietverlening. 

In Nederland werd in 1971 het Friese Kingma’s Bank uit 1869 overgenomen terwijl Bank Mees & Hope in het buitenland deelnam in Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet in Parijs. Als gevolg van de economische recessie begin jaren zeventig stagneerde de groei. Hierdoor en door de steeds voortschrijdende bankconcentratie besloot Bank Mees & Hope steun te zoeken bij een krachtige partner. Deze werd gevonden in de Algemene Bank Nederland (ABN). Op 28 oktober 1975 werd Bank Mees & Hope een volledige ABN-dochter maar bleef werkzaam onder eigen naam, tot de fusie in 1993 met Pierson, Heldring & Pierson.

19e eeuw - Pierson & Co. en Heldring & Pierson

De naam Pierson van MeesPierson is afkomstig van de andere directe voorganger van MeesPierson, naast Bank Mees & Hope: Pierson, Heldring & Pierson. Ook deze bank was het product van een fusie tussen nog oudere banken en naamgevers.

Het werkgebied van Pierson, Heldring & Pierson vertoonde grote overeenkomst met dat van Bank Mees & Hope. Pierson, Heldring & Pierson richtte zich hoofdzakelijk op het bedrijfsleven, institutionele beleggers en vermogende particulieren. 

in 1975 aansluiting te zoeken bij een algemene bank met een bredere financiële basis, te weten de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). Pierson, Heldring & Pierson, inmiddels omgevormd tot NV, bleef wel volledig zelfstandig en onder eigen naam werkzaam.

1993 tot nu - MeesPierson

Toen bleek dat MeesPierson, in 1993 ontstaan door de fusie van Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson, in de Nederlandse markt vooral moest concurreren met haar eigen moeder, ABN AMRO, werd zij in 1997 verkocht aan Fortis. 

Met haar nieuwe aandeelhouder floreerde Mees- Pierson in grote zelfstandigheid. Haar klantenbestand bestond ten tijde van het tot stand komen van Fortis Bank Nederland in maart 2000 vooral uit (zeer) welgestelde particulieren en grootzakelijke relaties.

In 2008 kwam Fortis in zwaar weer en ging ten onder. Op 1 juli 2010 zijn ABN AMRO en Fortis Bank in Nederland gefuseerd. ABN AMRO Private Banking en MeesPierson gaan vanaf die datum samen verder onder de naam ABN AMRO MeesPierson. Op dit moment zijn er 24 kantoren in Nederland en nog ruim 30 kantoren in België, Duitsland en Nederland. ABN AMRO MeesPierson is daarmee marktleider in Nederland.

Het vermogen om vooruit te kijken

Wanneer je 300 jaar bestaat, dan beschik je over capaciteiten om mee te bewegen met de trends van de tijd, te anticiperen op de markt en als visionair lijnen durven uit te zetten die het verschil maken. Kortom, dan heb je het vermogen om vooruit te kijken. We willen er zijn voor onze klanten. Met onze expertise staan we hen bij. Deskundig, persoonlijk en maatschappelijk betrokken. Met de kwaliteit en mentaliteit van een game changer. En we hopen dat de komende 300 jaar ook te blijven doen.

Drie eeuwen bankieren

300 jaar historie

Het huidige MeesPierson stamt uit 1993. In dat jaar voegde ABN AMRO haar merchant banking-dochterbedrijven, Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson, samen tot een nieuwe bank. Vier jaar later werd MeesPierson verkocht aan Fortis. Sinds de integratie van ABN AMRO en Fortis in 2010 maakt MeesPierson opnieuw deel uit van ABN AMRO, als private banking combinatie ABN AMRO MeesPierson. MeesPierson is het product van vele fusies van soms eeuwenoude banken, ieder met een eigen, markante geschiedenis, beginnend met de ‘Mees’-tak.

ABN AMRO kent een diverse geschiedenis, die meer dan 300 jaar teruggaat en die zich kenmerkt door overnames, splitsingen en fusies. In deze geschiedenis heeft de bank veel om trots op te zijn. Toch heeft dit verleden ook zijn schaduwkanten. Hoewel deze in een andere tijdsgeest geplaatst kunnen worden, zijn bepaalde voorgangers betrokken geweest bij activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt. Het huidige ABN AMRO Bank is in 2010 ontstaan door een fusie met Fortis Bank Nederland, nadat Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander in 2007 de bank hadden overgenomen en opgesplitst.

Uit recent onafhankelijk historisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat sommige voorgangers van de bank langdurig en intensief betrokken zijn geweest bij aan slavernij gerelateerde activiteiten. Zij financierden slavernijplantages, handelden in aan slavernij gerelateerde producten (koffie, verfhout, suiker) en bemiddelden in verzekeringen van slavenschepen.

De Stichting Art & Heritage ABN AMRO schijnt een licht op deze schaduwkanten. Zo neemt de bank de kans om te tonen dat zij tegenwoordig een geheel andere visie en beleid kent. Zo wil ABN AMRO met een transparante en kritische houding tegenover haar eigen verleden haar doel waarmaken om een betere bank te worden, ook voor toekomstige generaties.

1720 - R. Mees & Zoonen

Gregorius Mees De oudste wortels van MeesPierson reiken tot in de achttiende eeuw toen Gregorius Mees in 1720 toetrad tot de Rotterdamse kassiersfirma Cordelois, De Vrijer & Mees. Zijn zoon Rudolf volgde hem op en wijzigde in 1786, na de toetreding van zijn beide zonen, de naam van de firma in R. Mees & Zoonen. In deze tijd hield de firma zich hoofdzakelijk bezig met de makelaardij in assurantiën en wissels, en het kassiersbedrijf (beheer van gelden van derden tegen genot van provisie). Van banken als kredietverlenende en rentevergoedende instellingen, was in deze periode nog geen sprake. 

Zij miste door haar bedrijfsvorm als firma de financiële reikwijdte die voor verdere expansie nodig was, zodat in 1966 tot een samensmelting werd overgegaan met de bekende Amsterdamse bank Hope & Co. De nieuwe naam was Mees & Hope, Bankiers.

Recent onafhankelijk historisch onderzoek toont aan dat de firma R. Mees & Zoonen in de 2e helft van de 18e eeuw nauw betrokken is bij de handel en verzekeringen van door slaafgemaakten geoogste producten zoals suiker en koffie. De Surinaamse plantages waar deze producten vandaan komen, kunnen tevens rekenen op privé-investeringen van de firmanten. Ook bemiddelt de firma in deze tijd regelmatig bij verzekeringen van slavenschepen, waar slaafgemaakten als onderdeel van worden gezien. Daarnaast is R. Mees & Zoonen tot 1879 intensief betrokken bij de West-Afrikaanse activiteiten van de Afrikaansche Handels-Vereeniging waarbij, hoewel officieus, in de praktijk sprake is van slavernij. Dit zijn activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt.

1762 - Hope & Co.

Henry Hope Hope & Co. was in 1762 opgericht door leden van de Schotse handelsfamilie Hope en stond van 1781 tot 1811 onder leiding van haar bekendste telg, Henry Hope. Specialiteit van de firma waren buitenlandse leningen.

Uit recent onafhankelijk historisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat Hope & Co. in de 18e eeuw zich intensief heeft bezig gehouden met financiering van plantages in het Caribisch gebied en later ook in de Verenigde Staten. Daarnaast is ze betrokken bij de handel in en dienstverlening rondom slavernij-gerelateerde producten als suiker, koffie en diamanten. Rond 1780 komt een kwart tot de helft van de winst uit slavernij-gerelateerde activiteiten. Om haar investeringen te beschermen, grijpt Hope & Co. soms direct in bij de bedrijfsvoering van plantages, wat grote gevolgen kon hebben voor het dagelijks leven van de slaafgemaakten. Tot aan de afschaffing van de slavernij in Nederland, in 1863, blijft de firma actief op dit terrein. Dit zijn activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt.

1969 - Nederlandse Overzee Bank

Een laatste tak aan de stamboom van Bank Mees & Hope wordt gevormd door de Nederlandse Overzee Bank. Met deze bank fuseerde Mees & Hope, Bankiers in 1969. Zo ontstond Bank Mees & Hope. Haar werkterrein omvatte de internationale goederenhandel, het effecten- en emissiebedrijf en de industriële kredietverlening. 

In Nederland werd in 1971 het Friese Kingma’s Bank uit 1869 overgenomen terwijl Bank Mees & Hope in het buitenland deelnam in Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet in Parijs. Als gevolg van de economische recessie begin jaren zeventig stagneerde de groei. Hierdoor en door de steeds voortschrijdende bankconcentratie besloot Bank Mees & Hope steun te zoeken bij een krachtige partner. Deze werd gevonden in de Algemene Bank Nederland (ABN). Op 28 oktober 1975 werd Bank Mees & Hope een volledige ABN-dochter maar bleef werkzaam onder eigen naam, tot de fusie in 1993 met Pierson, Heldring & Pierson.

19e eeuw - Pierson & Co. en Heldring & Pierson

De naam Pierson van MeesPierson is afkomstig van de andere directe voorganger van MeesPierson, naast Bank Mees & Hope: Pierson, Heldring & Pierson. Ook deze bank was het product van een fusie tussen nog oudere banken en naamgevers.

Het werkgebied van Pierson, Heldring & Pierson vertoonde grote overeenkomst met dat van Bank Mees & Hope. Pierson, Heldring & Pierson richtte zich hoofdzakelijk op het bedrijfsleven, institutionele beleggers en vermogende particulieren. 

in 1975 aansluiting te zoeken bij een algemene bank met een bredere financiële basis, te weten de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). Pierson, Heldring & Pierson, inmiddels omgevormd tot NV, bleef wel volledig zelfstandig en onder eigen naam werkzaam.

1993 tot nu - MeesPierson

Toen bleek dat MeesPierson, in 1993 ontstaan door de fusie van Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson, in de Nederlandse markt vooral moest concurreren met haar eigen moeder, ABN AMRO, werd zij in 1997 verkocht aan Fortis. 

Met haar nieuwe aandeelhouder floreerde Mees- Pierson in grote zelfstandigheid. Haar klantenbestand bestond ten tijde van het tot stand komen van Fortis Bank Nederland in maart 2000 vooral uit (zeer) welgestelde particulieren en grootzakelijke relaties.

In 2008 kwam Fortis in zwaar weer en ging ten onder. Op 1 juli 2010 zijn ABN AMRO en Fortis Bank in Nederland gefuseerd. ABN AMRO Private Banking en MeesPierson gaan vanaf die datum samen verder onder de naam ABN AMRO MeesPierson. Op dit moment zijn er 24 kantoren in Nederland en nog ruim 30 kantoren in België, Duitsland en Nederland. ABN AMRO MeesPierson is daarmee marktleider in Nederland.

Het vermogen om vooruit te kijken

Wanneer je 300 jaar bestaat, dan beschik je over capaciteiten om mee te bewegen met de trends van de tijd, te anticiperen op de markt en als visionair lijnen durven uit te zetten die het verschil maken. Kortom, dan heb je het vermogen om vooruit te kijken. We willen er zijn voor onze klanten. Met onze expertise staan we hen bij. Deskundig, persoonlijk en maatschappelijk betrokken. Met de kwaliteit en mentaliteit van een game changer. En we hopen dat de komende 300 jaar ook te blijven doen.

In gesprek over uw wensen en doelen?

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

In gesprek over Private Banking

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur direct voor u klaar om van gedachten te wisselen.