Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

afb_VB duurzaam artikel hero SDG-doelen

Uw beleggingen en de SDG-doelen

Als u ESG of duurzaam belegt met Vermogensbeheer van ABN AMRO, ziet u in de kwartaalrapportages hoe bedrijven in uw portefeuille producten of services aanbieden die in lijn zijn met de SDG's: Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2015 zijn deze doelen opgesteld door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland.

 
 

Voor voortgang naar een betere wereld

In totaal zijn er zeventien doelen die nauw met elkaar verbonden zijn opgesteld. Elk doel heeft weer onderliggende targets die helpen om de voortgang naar een betere wereld in 2030 te meten. De SDG’s zijn de blauwdruk om voor iedereen een betere en duurzamere toekomst te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd. Het streven is dan ook om de doelen rond 2030 te bereiken.

SDG's in uw rapportage

In elke kwartaalrapportage lichten we een van de 17 SDG goals uit . Zo bent u inhoudelijk meer op de hoogte. Tevens laten we zien hoe uw portefeuille positief of negatief bijdraagt aan een betere wereld volgens de ontwikkelingsdoelen en hoe de portefeuille hierop scoort. Om dit inzichtelijk te maken heeft onze dataleverancier ISS Oekom Research duurzaamheidscategorieën opgesteld om de impact te meten.

sdg doelen

15 meetbare duurzaamheidscategorieën

Dataleverancier ISS Oekom Research heeft op basis van de SDG’s 15 duurzaamheidscategorieën afgeleid. Deze 15 categorieën ( zie onderstaand tabel) zijn verdeeld over 7 sociale en 8 milieudoelstellingen. In onderstaande tabel ziet u deze categorieën, de gekleurde cijfers corresponderen met de 17 SDG’s.

7 social objectives
8 environmental objectives
 
Op basis van deze 15 categorieën, zoals boven vermeld in de tabel geeft ISS Oekom elk bedrijf de volgende scores;
 
  • Totale impact score
  • Score environment aspecten
  • Score social aspecten
  • Per 15 categorieën een score
Al deze scores zijn gebaseerd op de volgende schaal:
SDG Schaal impact
 
De methode van ISS Oekom brengt enerzijds de beoordeling van het aandeel met een positieve of negatieve impact op een of meerdere categorieën deze doelen in kaart. Anderzijds stelt deze methode investeerders in staat om de impact van de investeringen op de SDG’s te beoordelen. Dit doet ISS Oekom door:
 
  • Bedrijven te identificeren en te kijken hoe het bedrijf in z’n geheel een positieve of negatieve bijdrage levert aan het behalen van de SDG’s. Dit op basis van bovenstaande vijfpuntsschaal 
  • Bedrijven te identificeren die oplossingen bieden voor de specifieke doelen, zoals water besparen of gendergelijkheid
De totale impact score in uw rapportage is opgebouwd uit de social en environmental scores van de onderliggende doelen. Op basis van de onderliggende scores op deze twee categorieën krijgt elk bedrijf een score per categorie. Deze twee scores bepalen uiteindelijk de totale impact score. De scores zijn gewogen tegen het aandeel in de portefeuille, zodat je de relatieve scores krijgt. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf dat maar voor een heel klein gedeelte vertegenwoordigd is in de portefeuille ook minder zwaar meetelt.
 
In uw kwartaalrapportage ziet u een cirkeldiagram en de staafdiagram, zoals hieronder terugkomen (waarschijnlijk met andere cijfers). Hierin kunt u zien of uw portefeuille in lijn is met de verschillende SDG’s, kunt u deze vergelijken met de benchmark en ziet u of een bedrijf positief of negatief in lijn is met een ontwikkelingsdoel.
 
Cirkeldiagram
 
Het doel van het cirkeldiagram is om te laten zien op welke manier uw portefeuille in lijn is met de SDG's. We laten hier het gewogen gemiddelde zien van alle bedrijven waarin belegd is. Dit is een weergave van zowel de positieve als de negatieve impact van een portefeuille. De totale ISS Oekom SDG score wordt hier als basis gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld.
SDG impact taart

Staafdiagram

Het doel van het staafdiagram is om inzicht geven in welke van de 15 duurzaamheidscategorieën (gebaseerd op de SDG’s) de portefeuille een positief dan wel een negatief effect heeft. Het kan ook voorkomen dat er bij een categorie geen bijdrage wordt geleverd als je naar de totale portefeuille kijkt. We laten hier de gewogen gemiddelde bijdrages zien per doel. Hieronder ziet u een voorbeeld.
SDG bedrijven met impact
Verduurzaam uw portefeuille | ABN AMRO MeesPierson

Duurzaamheidsrichtlijnen

Om te bepalen of een belegging voor ons duurzaam is, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze duurzaamheidsrichtlijnen vormen de basis voor ons duurzaam beleggingsbeleid.

Vermogensbeheer | ABN AMRO MeesPierson

Denkt u na over beleggen en duurzaamheid?

U kunt altijd geheel vrijblijvend in gesprek met een vermogensspecialist. Neem contact met ons op via het formulier.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen 24 uur terug.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Ian icon

Vrijblijvend kennismaken

Sparren over uw mogelijkheden? Ian en zijn team staan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 voor u klaar om van gedachten te wisselen.

Bel Ian: +31 (0)6 83 62 46 31

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen 24 uur terug.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Ian icon

Vrijblijvend kennismaken

Sparren over uw mogelijkheden? Ian en zijn team staan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 voor u klaar om van gedachten te wisselen.

Bel Ian: +31 (0)6 83 62 46 31