Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

EMIR-rapportageverplichting

Voor zowel OTC- als beursgenoteerde derivaten geldt een rapportageplicht aan een Transactieregister (TR).

 

De rapportageverplichting geldt voor zowel financiële als niet-financiële tegenpartijen. Alle derivatentransacties moeten worden gerapporteerd aan een Transactieregister (TR). Dit geldt voor zowel nieuwe transacties als aanpassingen aan bestaande transacties. Op deze manier krijgen toezichthouders beter inzicht in het gebruik van derivatentransacties in de financiële markten, en in de individuele portefeuilles van partijen. ABN AMRO gebruikt Univista TRADEcho B.V. als TR.

EMIR Rapportageverplichting ABN AMRO

Bij transacties tussen ABN ARMO en een niet-financiële tegenpartij onder de clearingdrempel (NFC-), geldt dat ABN AMRO verantwoordelijk is voor de rapportage namens beide partijen. Dit betekent dat wij namens u de transactie rapporteren aan de TR, tenzij u aangeeft de transactie zelf te willen rapporteren.

Wilt u zelf uw transacties rapporteren, vul dan onderstaand handtekeningformulier in, laat het ondertekenen door de bevoegde personen en stuur het per post of e-mail naar ABN AMRO.
Houd er rekening mee dat u uw LEI op het handtekeningenblad moet vermelden.

Postadres:
ABN AMRO Bank N.V.
c/o Client Service Group Markets Operations
PAC: HQ8045
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland

E-mail: regulatory.reporting.operations@nl.abnamro.com

Welke codes hebben wij van u nodig om te rapporteren?

Om de rapportage van uw transacties goed te laten verlopen, hebben wij twee codes van u nodig: de Legal Entity Identifier (LEI) en de Unique Trade Identifier (UTI). Deze codes zijn nodig om de rapportages efficiënt te verwerken en om een goede afstemming te garanderen.

  1. Legal Entity Identifier (LEI)
    De LEI is een unieke referentiecode. Deze is bedoeld om de partijen in een OTC-derivatentransactie te identificeren. Alle ondernemingen die OTC-derivatentransacties afsluiten of hebben afgesloten moeten in de rapportage aan het Transactieregister (TR) hun LEI en die van hun tegenpartij vermelden.
  2. Unique Trade Identifier (UTI)
    Sinds 12 februari 2014 krijgt elke nieuwe OTC-derivatentransactie die u afsluit een eigen unieke code (Unique Trade Identifier: UTI). Deze UTI maakt een zorgvuldige match tussen de rapportages van beide transactiepartijen mogelijk. Voor de transacties die u met ABN AMRO aangaat, maakt ABN AMRO de UTI aan. Deze vindt u op de transactiebevestiging, op het UTI-overzicht en op het reconciliatie-overzicht.