Legal Entity Identifier (LEI)

De Legal Entity Identifier (LEI) is een - wereldwijd - unieke code waarmee een onderneming geïdentificeerd kan worden. Onder ondernemingen vallen ook natuurlijke personen die een handelsactiviteit ontplooien, zoals eenmanszaken. Met de LEI wordt het mogelijk voor toezichthouders om de contractpartijen van transacties op de financiële markten wereldwijd te identificeren.

Ondernemingen hebben voor zowel OTC-derivatentransacties als beursgenoteerde derivatentransacties (ETD) de LEI nodig om te kunnen voldoen aan hun EMIR-rapportageplicht. Om correct te kunnen rapporteren hebben ze ook de LEI van de tegenpartij nodig.

 

Vanaf 1 juli 2016 geen OTC-derivatentransacties indien geen LEI

AFM en DNB hebben aangegeven verscherpt te gaan toezien op correcte naleving van de rapportageverplichting, voor OTC-derivatentransacties al op korte termijn. Vanaf 1 juli 2016 sluit ABN AMRO daarom geen OTC-derivatentransacties meer met klanten zonder LEI . Deze datum is gecommuniceerd met DNB en AFM en geldt alleen voor klanten die gevestigd zijn in de EER.

  LEI's & clearingcategorieën van ABN AMRO
  LEI  Clearingcategorie  
 ABN AMRO Bank N.V. BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 2
 ABN AMRO Clearing Bank N.V. G8ZTNESVNKW4NN761W05 1

Meer informatie

Staat uw onderneming ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan kunt u de LEI aanvragen bij de KvK. De KvK brengt kosten in rekening voor het aanvragen en voor het onderhouden van de LEI. De actuele tarieven vindt u op de website van de KvK .

Staat uw onderneming niet ingeschreven in het Handelsregister? Dan wordt de LEI uitgegeven door één van de vastgestelde Local Operating Units (LOU's) in andere landen. Ondernemingen die een LEI willen aanvragen in een land waar geen LOU aangewezen is, kunnen op de Global Markets Entity Identifier GMEI portal terecht.

Als u de LEI heeft aangevraagd en toegewezen gekregen, ontvangt ABN AMRO deze graag zo spoedig mogelijk. Zo kan ABN AMRO de OTC-derivatentransacties tussen uw onderneming en ABN AMRO op de juiste manier rapporteren.

ABN AMRO kan de LEI niet voor u aanvragen. U moet dit zelf doen.

De LEI moet jaarlijks worden verlengd. Als deze niet wordt verlengd is de LEI niet meer geldig. U heeft een geldige LEI nodig gedurende de gehele looptijd van een derivaat en zolang als de rapportageplicht duurt.