Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Europese Markt Infrastructuur Verordening (EMIR)

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese verordening die geldt voor alle (rechts)personen met een zakelijke activiteit, die in de EU derivatentransacties aangaan of zijn aangegaan.

EMIR bevat regels voor Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties, maar ook voor beursgenoteerde derivatentransacties (Exchange Traded Derivatives: ETD's).

Op 16 augustus 2012 is EMIR in werking getreden. Regelmatig wordt deze Verordening geactualiseerd.  Onderstaand de wijzigingen die in werking zijn getreden in 2019.

 

EMIR Refit: wat zijn de belangrijkste regels?

Op 17 juni 2019 is EMIR Refit in werking getreden. Als gevolg van EMIR Refit zijn een aantal regels herzien om een transparantere en veiligere markt voor OTC- en ETD-transacties te waarborgen. In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op enkele van deze herziene regels.

Tegenpartijclassificatie
EMIR Refit voert het begrip 'kleine financiële tegenpartij' (FC-) in. Dit is een financiële tegenpartij waarvan de posities in OTC derivatencontracten de clearingdrempels niet overschrijden. In tegenstelling tot niet-financiële tegenpartijen (NFC’s) mogen tegenpartijen die onder de FC- categorie vallen hun dekkingscontracten niet uitsluiten wanneer zij hun posities berekenen. Wanneer een FC- de clearingdrempel bereikt, geldt de clearingverplichting voor alle categorieën OTC derivatentransacties. Voor een NFC geldt die verplichting daarentegen enkel voor de categorieën van derivaten waarvoor die drempel wordt overschreden.

Iedere tegenpartij wordt geclassificeerd als een van de volgende categorieën:

 • FC’s+: financiële tegenpartijen die de clearingdrempel overschrijden;
 • FC’s-: financiële tegenpartijen die de clearingdrempel niet overschrijden;
 • NFC’s+: niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel overschrijden; en
 • NFC’s-: niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel niet overschrijden.

Definitie van financiële tegenpartij
De definitie van financiële tegenpartijen is uitgebreid met aanvullende categorieën waarvan wordt aangenomen dat ze een systeemrisico vormen voor het financiële systeem. Dit zijn de (i) Alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) ongeacht de locatie van hun beheerder (AIFM) en de (ii) Centrale Effectenbewaarinstellingen (CSD's).

Vrijstelling van de clearingverplichting
EMIR Refit heeft de reikwijdte van de clearingverplichting voor financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen gewijzigd.

 • Wanneer een financiële tegenpartij of een niet-financiële tegenpartij haar posities niet tegen de clearingdrempels berekent, wordt zij onderworpen aan de clearingverplichting voor alle OTC-derivatentransacties met betrekking tot elke klasse van OTC-derivaten waarvoor de clearingverplichting van toepassing is.
 • Wanneer een financiële tegenpartij haar posities berekent en het resultaat van die berekening de clearingdrempel overschrijdt, wordt de FC onderworpen aan de clearingverplichting voor alle OTC-derivatentransacties.
 • Wanneer een niet-financiële tegenpartij haar posities berekent en het resultaat van die berekening de clearingdrempel overschrijdt, wordt de niet-financiële tegenpartij alleen onderworpen aan de clearingverplichting voor de OTC-derivatentransactie in activaklassen waarvoor het resultaat van de berekening hoger is dan de opruimingsdrempel.

Indien de financiële tegenpartij, maar ook de niet-financiële tegenpartij, een van de clearingdrempels overschrijdt of deze berekening niet wordt uitgevoerd, moeten zij haar bevoegde autoriteit en de European Securities and Markets Authority (ESMA) op de hoogte stellen.

Clearingdrempels
Elke twaalf maanden kan een financiële tegenpartij die posities in OTC derivatentransacties inneemt, haar geaggregeerde gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande twaalf maanden berekenen. Bij het berekenen van de posities neemt de financiële tegenpartij alle OTC derivatentransacties mee die zijn gesloten door die financiële tegenpartij of door andere entiteiten binnen de groep waartoe die financiële tegenpartij behoort. De gemiddelde posities moet worden vergeleken met de onderstaande drempelwaarden.

Derivatenklasse Drempelwaarde in bruto nominale waarde
Kredietderivaten € 1 miljard
Aandelenderivaten € 1 miljard
Rentederivaten € 3 miljard
Valutaderivaten € 3 miljard
Grondstoffenderivaten en overige derivaten € 3 miljard

Voor welke producten geldt EMIR?

EMIR is van toepassing op OTC- en beursgenoteerde derivaten transacties waaronder: 

 • Aandelenderivaten 
 • Rentederivaten 
 • Valutaderivaten (uitgezonderd FX spot-producten) 
 • Grondstoffenderivaten (uitgezonderd energy spot-producten)

Vragen?

Mocht u meer informatie willen over welke classificatie en eventuele wijzigingen van toepassing zijn op u? Neem dan vooral contact op met onze specialisten. Wij raden u aan om door een derde partij advies in te winnen over de verplichtingen onder EMIR, die mogelijk op u van toepassing zijn. Wij verwijzen u graag naar de EMIR verordening en de EMIR Refit verordening voor de concrete EMIR-regels.