Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

EMIR's centrale clearingverplichting

EMIR stelt regels voor het centraal afwikkelen van bepaalde OTC-derivatentransacties door een Centrale Tegenpartij (CTP). De CTP wordt in een derivatentransactie de tegenpartij van zowel de koper als de verkoper.

Het centraal afwikkelen van OTC derivatentransacties is bedoeld om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. De tussenkomst van de CCP moet voorkomen dat het faillissement van een marktdeelnemer het faillissement van een andere partij veroorzaakt. De CCP neemt namelijk het tegenpartij-risico dat partijen op elkaar lopen weg. Op die manier wordt een domino-effect voorkomen.

 

Veelgestelde vragen over centrale clearingverplichting

De centrale clearingverplichting geldt niet voor alle klassen OTC-derivaten. Onder de centrale clearingverplichting vallen de meest gangbare forward rate agreements en interest rate swaps, overnight index swaps en bepaalde index-based credit default swaps.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) bepaalt welke klassen derivaten centraal afgewikkeld moeten worden. De belangrijkste vereisten voor producten die centraal moeten worden gecleard, zijn standaardisatie, liquiditeit en geschiktheid voor risicobeheer/modellering. ESMA heeft een bijgewerkte lijst van OTC-derivaten die onder de centrale clearingverplichting vallen.

Het belangrijkste doel om bepaalde klassen van OTC derivatentransacties centraal te clearen, is het verminderen van tegenpartij- en systeemrisico's. De centrale clearingverplichting geldt voor financiële tegenpartijen die de clearing drempel overschrijden (FC+) en niet-financiële tegenpartijen die de clearing drempel overschrijden (NFC+). De centrale clearingverplichting geldt ook voor partijen die niet in de EER gevestigd zijn, indien zij centraal zouden moeten clearen als ze wel in de EER gevestigd zouden zijn.

De clearingdrempel van de portefeuille(s) wordt berekend per klasse derivaat. Elke twaalf maanden kan een financiële tegenpartij die posities in OTC derivatentransacties inneemt, haar geaggregeerde gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande twaalf maanden berekenen. Bij het berekenen van de posities neemt de financiële tegenpartij alle OTC-derivatencontracten mee die zijn gesloten door die financiële tegenpartij of door andere entiteiten binnen de groep waartoe die financiële tegenpartij behoort. De gemiddelde posities moet worden vergeleken met de onderstaande drempelwaarden.

De volgende clearingdrempels zijn door de Europese toezichthouder ESMA vastgesteld:

Derivatenklasse Drempelwaarde in bruto nominale waarde
Kredietderivaten € 1 miljard
Aandelenderivaten € 1 miljard
Rentederivaten € 3 miljard
Valutaderivaten € 3 miljard
Grondstoffenderivaten en overige derivaten € 3 miljard

NB: Het gaat om alle derivatentransacties die uw onderneming heeft afgesloten. Dat wil zeggen niet alleen de derivatencontracten die u met ABN AMRO afgesloten heeft, maar ook transacties die u met andere partijen bent aangegaan.

ABN AMRO stuurt financiële tegenpartijen die de clearing drempel overschrijden (FC+) en niet-financiële tegenpartijen die de clearing drempel overschrijden de ISDA/FIA Europe Cleared Derivatives Execution Agreement. In deze overeenkomst worden allerlei afspraken rondom de centrale clearing vastgelegd, bijvoorbeeld wat de procedure is indien een transactie die centraal moet worden afgewikkeld, niet centraal kan worden afgewikkeld, en details over hoe de transactie moet worden afgewikkeld.