Informatie over de uitvoering van klantorders

Bij het uitvoeren van klantorders moeten beleggingsondernemingen het best mogelijke resultaat halen voor hun klanten, bijvoorbeeld door het behalen van de beste prijs en de laagste kosten. Dit wordt de best execution-verplichting genoemd. Ook voor ons geldt deze verplichting.

 

RTS28

In het orderuitvoeringsbeleid staat beschreven hoe wij de best execution-verplichting invullen. Wij publiceren jaarlijks een overzicht in de vorm van een top 5 van plaatsen waar wij uw orders hebben uitgevoerd en een samenvatting van onze analyses naar de kwaliteit van uitvoering. De top 5 wordt bepaald op basis van het volume. Daarbij wordt ook aangegeven welk percentage van het totaal aantal orders op die plaats is uitgevoerd.

Om een goede vergelijking mogelijk te maken, is de informatie beschikbaar per categorie financiële instrumenten. Daarnaast is de informatie uitgesplitst naar klantclassificatie. Heeft u vragen over uw classificatie? Daarvoor kunt u terecht bij uw contactpersoon.

RTS27

Naast het RTS28 rapport publiceren we het RTS27 rapport. Het RTS27 rapport is een verslag dat door elke trading venue, systematic internaliser en execution venue op kwartaalbasis gepubliceerd dient te worden. In dit rapport tonen we aan dat we alle benodigde stappen hebben genomen om voor onze klanten het optimale resultaat te behalen. Het rapport bestaat uit negen tabellen die voor elke productcategorie apart worden gerapporteerd. In de tabellen is informatie over de prijs, kosten en de snelheid en waarschijnlijkheid van het uitvoeren van een order te vinden. Aan het eind van elk kwartaal verschijnt er een nieuw rapport. U kunt het rapport hieronder gratis downloaden.

*Warning: this publication has been prepared and published in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575 ("RTS 27"). All data used in this publication has been retrieved from ABN AMRO's internal sources. It is important to note that some data may be incorrect and/or incomplete. ABN AMRO is working on the strengthening and further improvement of its internal sources and the quality of its data output. ABN AMRO disclaims any liability for errors, inaccuracies or omissions in this publication and for any loss or damages resulting from its use.

In the course of improving the RTS27 reports ABN AMRO Bank discovered that the previously published RTS27 reports are incomplete due to an outdated ISIN reference list. For the enhanced and complete RTS27 reports from Q1 2019 until Q4 2019 we refer to the files below. For your reference the previously published RTS27 reports will remain available until October 7th 2020, after this date only the new files will remain on this page.